• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • E-debata - etyczne aspekty decyzji medycznych

  24.09.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Internetową debatę na temat etyki w zawodzie lekarza - z udziałem filozofów, bioetyków i przedstawicieli nauk medycznych - organizuje 28 września wydawnictwo Wolters Kluwer.

  E-debata odbędzie się w sali konferencyjnej, gdzie będą dyskutować eksperci, i w internecie, w którym ich rozmowa będzie transmitowana i będą się mogli do niej włączyć internauci. Wśród zaproszonych gości są naukowcy z Krakowa, Łodzi i Warszawy.

  Podczas debaty eksperci zdefiniują bioetykę i obszar jej zainteresowań oraz wyjaśnią, co spowodowało, że sami zajęli się tą dyscypliną. Ocenią, jak jest postrzegana rola bioetyka - co i w jaki sposób powinien on robić. Zaproponują też zestaw niezbędnych cech bioetyka, zarówno w aspekcie formalnego wykształcenia, jak i cech charakteru. Spróbują również odpowiedzieć na pytanie, czy bioetykę można i powinno się zinstytucjonalizować i określą swój stosunek do komisji bioetycznych, np. tzw. komisji Gowina.

  Moderator zaproponuje rozważania nad najważniejszymi, z punktu widzenia bioetyki, problemami w naszym kraju. Uczestnicy spotkania zastanowią się, czy w Polsce istnieją głębokie różnice i podziały o charakterze światopoglądowym oraz jak uprawiać bioetykę, by była ona "dla wszystkich" i czy prawo medyczne może zastąpić bioetykę.

  Spotkanie poprowadzi dr Weronika Chańska z Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (ZFB CM UJ), członkini Polskiego Towarzystwa Bioetycznego.

  Udział w e-debacie potwierdzili: prof. Jan Hartman - kierownik ZFB CM UJ, prof. Marek Wichrowski - kierownik Zakładu Historii Medycyny i Filozofii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dr hab. Kazimierz Szewczyk - filozof i biolog, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, kierownik tamtejszego Zakładu Bioetyki, dr hab. Paweł Łuków - filozof, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, redaktor naczelny rocznika "Etyka" oraz dr n. med. Jerzy Jarosz - kierownik Zakładu Anestezjologii w Centrum Onkologii w Warszawie.

  Debata odbędzie się 28 września, w godzinach 13.00-14.30. Będzie transmitowana na stronie www.abc.com.pl/debatabioetyka aktywnej od 24 września. Żeby oglądać na żywo dyskusję zaproszonych gości, należy się wcześniej zalogować. Dzięki temu za pomocą czatu będzie można zadawać pytania, które moderator przekaże profesorom. Chętni mogą także uczestniczyć w debacie na żywo, w siedzibie wydawnictwa przy ul. Płockiej 5a w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ekoetyka, również etyka środowiskowa, etyka ekologiczna - dział bioetyki obejmujący zagadnienia związane ze stosunkiem człowieka do przyrody ożywionej i nieożywionej oraz całego ekosystemu Ziemi. Jej przedmiotem są wartości, zasady, imperatywy i normy, które regulują lub mogłyby regulować ten stosunek. Barbara Chyrowicz SSpS (ur. 25 marca 1960 w Katowicach) – siostra zakonna, filozofka, etyk, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Bioetyka (ang. bioethics, gr. bios życie, ethos zachowanie) – dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie.
  Bioetyka zrodziła się jako odrębna dyscyplina naukowa w wyniku refleksji Van Rensselaera Pottera (1911-2001), profesora onkologii University of Wisconsin w Madison (USA), nad przebiegiem i skutkami rewolucji naukowej i technicznej we współczesnym świecie. Swoje przemyślenia i propozycje dotyczące bioetyki zawarł w dwóch publikacjach:

  Michele Aramini (ur. 1953) − profesor nauk politycznych i teologii moralnej, wykładowca teologii na Mediolańskim Uniwersytecie Katolickim (Università Cattolica di Milano). Jest specjalistą w dziedzinie bioetyki, a także autorem licznych publikacji, tłumaczonych na wiele języków, m.in.: „La procreazione assistita. Scoprire il senso di un nuovo modo di nascere” (1999); „Pacs, matrimonio e coppie omosessuali. Quale futuro per la famiglia” (2007); „Bioetica e religioni” (2007). Marek Antoni Pertkiewicz (zm. 5 grudnia 2013) – polski lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, twórca polskiej szkoły żywienia pozajelitowego, oganizator i wieloletni kierownik Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

  Włodzimierz Wróbel (ur. 7 września 1963 w Krakowie-Nowej Hucie) - polski prawnik, dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, jest także kierownikiem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego oraz Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. W latach 2005-2008 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ. Członek komisji nauk Polskiej Akademii Umiejętności. Donum Vitae – instrukcja "o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania", wydana 22 lutego 1987 przez Kongregację Nauki Wiary, która dotyka aspektów bioetyki z punktu widzenia katolickiego.

  Tadeusz Ślipko SJ (ur. 18 stycznia 1918 w Stratynie, w dawnym powiecie Rohatyn, obecnie na Ukrainie) – ksiądz, profesor, jezuita, polski filozof, specjalizujący się w zagadnieniach etycznych. Z zakresu etyki szczegółowej zajmował się zwłaszcza problematyką bioetyki, ekologii, inżynierii genetycznej oraz diagnostyki prenatalnej. Zarysował też elementy etyki szczegółowych społeczności naturalnych, od małżeństwa i rodziny poczynając, kończąc na moralności życia międzynarodowego, zagadnień pokoju i wojny. Eutanazja (lub euthanazja, od gre. εὐθανασία, euthanasia – "dobra śmierć") – przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Czasami eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa. Można też ją zdefiniować jako działanie występujące zawsze za zgodą umierającej osoby. Od połowy XX w. eutanazja jest omawiana w kontekście nauki (zwłaszcza biotechnologii), moralności (bioetyka), prawa, polityki i religii.

  Jan Marek Hartman (ur. 18 marca 1967 we Wrocławiu) – polski filozof i bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wydawca i publicysta, wykładowca akademicki, polityk.

  Elio Sgreccia (ur. 6 czerwca 1928 w Arcevii) – włoski duchowny rzymskokatolicki, kardynał, specjalista w zakresie bioetyki oraz zagadnień związanych z nauczaniem Kościoła w dziedzinie życia rodzinnego.

  Życie i Płodność - kwartalnik interdyscyplinarny, wydawany od 2007 w Krakowie, poświęcony problemom bioetyki i ludzkiej płodności z punktu widzenia medycyny, psychologii, pedagogiki i demografii. Debata Lech Wałęsa – Alfred Miodowicz – telewizyjna debata między przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem a Lechem Wałęsą. Debata odbyła się 30 listopada 1988 o godzinie 20:00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Transmitowana była przez TVP1, według sondażu przeprowadzonego przez OBOP oglądało ją blisko 80% mieszkańców Warszawy. Tematem debaty były pluralizm związkowy i sytuacja polityczna w Polsce. Po transmisji 63% oglądających przyznało zwycięstwo Wałęsie. Oceniając debatę, Czesław Kiszczak stwierdził, że jej wynik zachwiał "dotychczasowym status quo na linii władza-opozycja". W debacie pojawiła się zapowiedź Okrągłego Stołu, choć sam okrągły stół, już gotowy, na dzień przed debatą rozłożono na części i wywieziono do magazynu Zakładów Wytwórczych Mebli Artystycznych w Henrykowie, która go wyprodukowała.

  Mikołaj Olszewski – polski historyk filozofii, kierownik zakładu Historii Filozofii Średniowiecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Andrzej Robert Depko (ur. 24 października 1962) – doktor nauk medycznych, specjalista seksuolog, specjalista neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy. Kierownik studiów podyplomowych ” Seksuologia kliniczna ” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W roku 1987 ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Do końca 2007 roku pracował jako biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Pracę doktorską pt. Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie obronił w 2010 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr. Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika ” Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego.

  Michał Jan Musielak (ur. 1949 w Wagrowcu) – historyk, bioetyk, badacz problematyki eugeniki i dziejów filozofii medycyny w Polsce, uczeń Julii Zabłockiej i Antoniego Czubińskiego. Zakład Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z zakładów wchodzących w skład Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Jerzy Maternicki (ur. 24 grudnia 1935 w Warszawie) - historyk historiografii. Absolwent Wydziału Historycznego UW (1958). Doktorat (1966) i habilitacja (1971) tamże. Profesor nadzwyczajny (1978-1988) i profesor zwyczajny (1988-1997) w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1976-1978 Prodziekan Wydziału Historycznego, 1976-1997 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Dydaktyki Historii. Od 1993 roku zatrudniony również w Rzeszowie (profesor zwyczajny 1993-2001). Od 2001 profesor zwyczajny. W latach 1993-2001 kierownik Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii WSP w Rzeszowie. Od roku 2001 roku jest kierownikiem Zakładu Historii Historiografii i Metodologii Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Dodano: 24.09.2010. 00:19  


  Najnowsze