• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: bakterie są coraz bardziej oporne na antybiotyki

  07.04.2011. 22:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nadmierne używanie antybiotyków doprowadziło do tego, że tracą one skuteczność; bakterie są coraz bardziej oporne. Problem ten dotyczy także Polski - alarmowali eksperci podczas czwartkowej konferencji zorganizowanej przez WHO i Ministerstwo Zdrowia.  

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała, z okazji przypadającego w czwartek Światowego Dnia Zdrowia, do działań mających na celu powstrzymanie rozwoju oporności na antybiotyki.

  Wiceminister zdrowia Adam Fronczak przypomniał podczas konferencji, że w Polsce realizowany jest Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Jak mówił wzrost użycia tych leków stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów. "41 proc. dorosłych Polaków stosowało antybiotyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 63 proc. - w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Sytuacja jest alarmująca" - mówił wiceminister. Dodał, że ten problem będzie jednym z tematów polskiej prezydencji.

  Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Narodowym Instytucie Leków, prof. Waleria Hryniewicz podkreślała, że wzrost zużycia antybiotyków jest równoznaczny ze zwiększeniem oporności szczepów bakterii. "Jest coraz mniej skutecznych leków" - dodała.

  Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny prof. Mirosław Wysocki poinformował, że w PZH trwają prace nad nowym antybiotykiem.

  WHO alarmuje, że narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpoważniejsze zakażenia jest niezwykle groźnym zjawiskiem. W konsekwencji ograniczona zostaje możliwość skutecznego leczenia infekcji. Zwiększa się zachorowalność i śmiertelność.

  Organizacja podkreśla, że zmniejszyło się zainteresowanie firm farmaceutycznych poszukiwaniem nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. W ostatnich dwudziestu latach wprowadzono jedynie dwa nowe antybiotyki i to o bardzo wąskich wskazaniach. WHO wzywa, by stosować antybiotyki jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

  WHO informuje, że jednym z głównych problemów w walce z zakażeniami jest niewystarczające wykorzystywanie diagnostyki bakteriologicznej. Tylko w 55 proc. przypadków lekarze wiedzą, jaki szczep jest przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W przypadku sepsy czy zapalenia płuc bywa jeszcze gorzej.

  Organizacja zdrowia podkreśla, że na błędy w antybiotykoterapii wpływa niewystarczająca edukacja lekarzy w tym zakresie. Według WHO, lekarze, nawet w praktyce szpitalnej i to w przypadku ciężkich zakażeń, nie zawsze pobierają materiał na posiew, który ma służyć zidentyfikowaniu drobnoustrojów. Takie działanie prowadzi do narażenia zdrowia i życia pacjenta, a także do powstawania i rozprzestrzeniania się szczepów opornych. PRO

  PAP - Nauka w Polsce

  pz/ jbr/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji. Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym.

  Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) – oporne na metycylinę szczepy gronkowca, będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stanowi on poważny problem finansowy dla służby zdrowia. Wykształcony przez drobnoustroje typ oporności oznacza brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy. Szczepy MRSA są jedynymi bakteriami Gram-dodatnimi, na które nie działają karbapenemy.

  Efekt inokulum - zjawisko obniżenia skuteczności antybiotyków ze względu na zwiększoną liczbę (inokulum) bakterii. Oporność na antybiotyki (zwłaszcza beta-laktamy) często polega na wytwarzaniu enzymu inaktywującego lek, a zwiększona jego ilość jest przyczyną powstania tego efektu.

  International Nonproprietary Name, w skrócie INN (Międzynarodowa Nazwa Niezastrzeżona) – oficjalna niezastrzeżona, generyczna nazwa środka farmaceutycznego zalecana w nazewnictwie przez Światową Organizację Zdrowia. Jest ona stosowana dla ułatwienia ze względu na bardzo dużą ilość nazw handlowych leków i środków farmaceutycznych.

  Ampicylina (ampicillin) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy z grupy aminopenicylin o szerokim spektrum działania, wrażliwy na bakteryjne β-laktamazy. W porównaniu do penicylin naturalnych jest mniej skuteczny w stosunku do bakterii gramdodatnich (2-5 krotnie), ale 10-krotnie bardziej w stosunku do gramujemnych (m.in. E. coli i Proteus sp.). Zaobserwowano znaczący wzrost oporności szczepów E. coli i S. aureus spowodowany nadmiernym stosowaniem ampicyliny. Jak wszystkie antybiotyki beta-laktamowe działa jedynie w stosunku do bakterii rosnących.

  Makrolidy, antybiotyki makrolidowe – grupa antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym. Nazwa pochodzi od słow makro (duży) i oligo (lakton), ponieważ czasteczki tych antybiotyków mają 12-16 atomowy rdzeń laktonowy. Najstarszym i wzorcowym makrolidem jest erytromycyna.

  Aminoglikozydy, antybiotyki aminoglikozydowe (ATC J 01 G) − grupa bakteriobójczych antybiotyków o szczególnym znaczeniu w zwalczaniu groźnych zakażeń wywołanych bakteriami Gram ujemnymi.

  Dodano: 07.04.2011. 22:19  


  Najnowsze