• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: mamy przełom w leczeniu osób z migotaniem przedsionków

  09.09.2011. 13:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kapusta, brokuły, szpinak, czerwone wino - dzięki rejestracji nowego leku przeciwzakrzepowego chorzy z migotaniem przedsionków będą mogli cieszyć się tymi produktami bez obaw przed groźnym krwotocznym udarem mózgu. To przełom dla chorych - uważają eksperci.  O zaletach nowego leku specjaliści mówili w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie.

  Doustny lek o chemicznej nazwie dabigatran (a dokładnie eteksylan dabigatranu) został na początku sierpnia tego roku zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków (EMA) w profilaktyce udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków (MP) i podwyższonym ryzykiem udaru niedokrwiennego. MP jest najczęstszym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca, które aż pięciokrotnie zwiększa ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu.

  W badaniach o nazwie RE-LY, które doprowadziły do rejestracji, dabigatran okazał się po 2,5 roku blisko o 35 proc. skuteczniejszy w zapobieganiu udarom mózgu i powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u osób z MP niż dotychczas stosowany lek przeciwzakrzepowy - warfaryna. Dotyczyło to wyższej dawki dabigatranu, tj. 150 mg, podawanej dwa razy dziennie.

  Z dalszych obserwacji wynika jednak, że odsetek ten wzrasta do 67 proc. po upływie 5 lat - zaznaczył w czwartek prof. Krzysztof Filipiak, przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

  Równocześnie dabigatran obniżał blisko o 60 proc. ryzyko krwawień śródczaszkowych (w tym udarów krwotocznych).

  "Rzadko mamy do czynienia z takim przełomem terapeutycznym w obrębie jakiejś grupy leków" - podkreślił prof. Filipiak. Jego zdaniem, skuteczność wielu nowych, rejestrowanych leków rzadko jest tak wysoka w porównaniu z terapią standardową.

  Jak przypomniał prof. Grzegorz Opolski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, antagoniści witaminy K, jak warfaryna czy acenokumarol, obniżają krzepliwość krwi i mogą zapobiegać aż dwóm trzecim udarów niedokrwiennych u osób z migotaniem przedsionków. "Uzyskanie tego jest jednak bardzo trudne" - zaznaczył.

  Leki z tej grupy wchodzą bowiem w interakcje z wieloma pokarmami (zielonymi warzywami, wątróbką, czerwonym winem i ogólnie alkoholem) i lekami, które mogą bądź osłabiać, bądź nasilać ich działanie. Uznaje się, że skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tych leków są najwyższe, gdy wskaźnik krzepliwości krwi (INR) wynosi od 2 do 3. Jest to bardzo wąskie tzw. okno terapeutyczne i chorym trudno się w nim zmieścić. Jeśli INR jest zbyt niskie rośnie ryzyko udaru niedokrwiennego, a gdy zbyt wysokie - wrasta ryzyko udaru krwotocznego i niebezpiecznych krwawień. Poza tym, część pacjentów ma uwarunkowaną genetycznie oporność na działanie leków z tej grupy. To wszystko sprawia, że odpowiedź na leczenie warfaryną jest w zasadzie nieprzewidywalna.

  "Pacjenci muszą regularnie dokonywać pomiarów INR, a gdy ulega on zmianie kontaktować się z lekarzem celem dopasowania dawki. A wiadomo, że do lekarza trudno się dostać" - tłumaczył prof. Filipiak.

  Z danych przedstawionych przez prof. Opolskiego wynika, że tylko 50 proc. pacjentów z MP, którzy powinni stosować profilaktykę przeciwzakrzepową, otrzymuje takie leczenie, z tego tylko 50 proc. robi regularne pomiary INR. W rezultacie, zaledwie 10 proc. pacjentów z MP trafiających do szpitala z powodu udaru ma ten wskaźnik w prawidłowym zakresie.

  Dabigatran jest pierwszym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym, który nie wymaga monitorowania INR, a chorzy mogą jeść wszystkie produkty, na które musieli uważać stosując warfarynę. "Jest to więc również ogromna zmiana jakościowa" - podkreślił prof. Filipiak. Jego zdaniem, lek powinien zastąpić warfarynę w prewencji udaru mózgu u chorych z MP.

  Prof. Opolski zaznaczył, że zapobieganie udarom mózgu w migotaniu przedsionków jest bardzo ważne, gdyż mają one znacznie poważniejsze skutki niż udary u osób bez tej arytmii, np. dwukrotnie częściej kończą się zgonem i częściej prowadzą do niepełnosprawności. Z danych, które zaprezentował kardiolog wynika, że w Polsce na MP cierpi 350-400 tys. osób i co roku diagnozuje się 9 tys. udarów mózgu związanych z tym zaburzeniem.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga 

  jjj/ agt/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala. Skala CHADS – zwana także skalą CHADS2, w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których niekoniecznym jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej. Skala CHA2DS2–VASc – w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Warfaryna – organiczny związek chemiczny, pochodna kumaryny, będąca antagonistą witaminy K. Jest używana w medycynie jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Z punktu widzenia biochemicznego warfaryna nie jest antagonistą a inhibitorem, gdyż nie posiada działania antagonistycznego wobec receptora dla witaminy K. Warfaryna hamuje proces tworzenia aktywnej formy witaminy K. Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy.

  Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak. Penumbra (inaczej "strefa półcienia") – obszar bezpośrednio otaczający ognisko rozmiękania tkanki nerwowej i śmierci komórek śródbłonka po wystąpieniu udaru niedokrwiennego, w którym nie doszło do martwicy dzięki istnieniu krążenia obocznego. Penumbra jest natomiast otoczona zdrową tkanką nerwową. Centralnym punktem ogniska udaru jest krytycznie zwężone lub zamknięte naczynie.

  Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy. Dziedziczne angiopatie amylodiowe (krwotoczne amyloidozy mózgowe, angiopatie kongofilne, ang. cerebral amyloid angiopathy, CAA) – heterogenna etiologicznie grupa chorób naczyń tętniczych związanych z odkładaniem amyloidu w ścianie naczyń tętniczych mózgu. Osłabione naczynia łatwo pękają, co prowadzi do krwotoku śródmózgowego i udaru mózgu. Wyróżniono kilka typów CAA, których nazwy odzwierciedlają narodowość pierwszych zdiagnozowanych i przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów:

  Statyny − grupa leków stosowanych w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi.
  Leki te działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Stosowane są w leczeniu hiperlipidemii zarówno w mono- jak i politerapii; zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów wieńcowych, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest miopatia.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Leki antyarytmiczne – grupa leków stosowanych w celu normalizacji nieprawidłowej akcji serca (arytmia sercowa), takiej jak migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, tachykardii komorowej i migotania komór.

  Dodano: 09.09.2011. 13:19  


  Najnowsze