• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: polska onkologia potrzebuje nowej strategii

  02.06.2011. 13:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mimo znacznego wysiłku państwa, trzeba poprawić skuteczność leczenia raka, gdyż nadal jest ona niższa aniżeli w innych krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego - powiedzieli eksperci z okazji publikacji raportu o stanie polskiej onkologii.

  Prof. Jacek Jassem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podkreślił, że trzeba zrezygnować z ekstensywnego rozwoju polskiej onkologii. Jego zdaniem, dzięki odpowiednim zmianom organizacyjnym można uzyskać lepsze wyniki leczenia raka, przy wykorzystaniu tych środków, jakie są już dostępne.

  Powiedział, że potrzebna jest nowa strategia, gdyż realizowany od 2006 r. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych nie przyniósł wystarczających efektów. ,,Nie znaczy to, że nie spełnił on swojej roli. Program poprawił wyposażenie ośrodków onkologicznych w sprzęt medyczny, głównie do radioterapii, ale to nie wystarczy" - podkreślił prof. Jassem.

  Dodał, że nowym wyzwaniem dla polskiej onkologii jest realizacja postulatu Europejskiego Partnerstwa Na Rzecz Walki z Rakiem. Zobowiązuje on państwa Unii Europejskiej, by do 2013 r. przedstawiły program, który o 15 proc. zwiększy skuteczność walki z rakiem do 2020 r.

  Na początek przedstawiono tzw. Białą Księgę, raport Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pokazujący jaki jest stan polskiej onkologii na tle innych krajów. Wynika z niego, że największe szanse przeżycia od 1. roku do 5 lat mają chorzy na raka w Szwecji, Francji, Finlandii oraz we Włoszech. Polska i Słowacja są na końcu tej listy. ,,Skuteczność oddziaływania szwedzkiego systemu ochrony zdrowia jest dwukrotnie większa niż polskiego, jeśli chodzi o leczenie raka jelita grubego i raka piersi" - stwierdza raport.

  Wiceminister zdrowia Adam Fronczak przyznał, że polska onkologia nie zapewnia chorym jeszcze takiej opieki jak Szwecja czy Niemcy, ale od kilku lat poprawia się skuteczność leczenia niektórych nowotworów. Jako przykład podał raka jelita grubego - o ile w 2003 r. jedynie u 26 proc. chorych uzyskiwano tzw. 5-letnie przeżycia, to w 2007 r. ich odsetek zwiększył się do 46 proc. Przyznał, że konieczne są zmiany, które jeszcze bardziej poprawią opiekę onkologiczną.

  Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk powiedział: ,,Nadszedł czas na zmiany w polskiej onkologii". Dodał, że minister zdrowia Ewa Kopacz utworzyła zespół, który na szczeblu resortu będzie się zajmował zmianami organizacyjnymi w onkologii. Dodał, że jedną z nich będzie powrót onkologii do uczelni medycznych. Powstaną także wyspecjalizowane ośrodki, w których kompleksowo będą leczone kobiety chore raka piersi.

  Zorganizowanie takich wyspecjalizowanych ośrodków leczenia różnego typu nowotworów zakłada opracowywana od kwietnia 2011 r. tzw. Zielona Księga Polskiej Onkologii. Dr Adam Kozierkiewicz, jeden z jej autorów, powiedział, że w takich placówkach uzyskuje się najlepsze efekty leczenia, bo wykonuje się w nich najwięcej zabiegów i wykorzystywane są najnowsze metody terapii.

  ,,W centrach leczenia raka chorzy mają zapewnioną wszechstronną opiekę od chwili wykrycia choroby, dzięki temu nie muszą biegać między szpitalami i lekarzami" - podkreślił dr Kozierkiewicz. Dodał, że do września tego roku w ,,Zielonej Księdze" zostanie przedstawiona pełna strategia poprawy efektywności opieki nad chorymi na nowotwory.

  Jednym z głównych jej założeń jest skrócenie czasu od rozpoznania choroby do rozpoczęcia kompleksowego i dobrze zaplanowanego leczenia. Podkreślono, że to jedna z największych słabości polskiej onkologii. Jacek Gugulski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, powiedział, że po wykryciu szpiczaka, nowotworu układu krwiotwórczego, mija aż 10 miesięcy zanim u chorego wdrożone zostanie odpowiednie leczenie. W przypadku innych nowotworów na terapię często trzeba czekać kilka miesięcy.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Beata Maria Utracka-Hutka (ur. 9 lutego 1949, zm. 23 sierpnia 2007) – polski lekarz onkologii, od 1994 r., doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chemioterapii i radioterapii, członkini wielu krajowych i zagranicznych grup badawczych, od 1999 r., Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej na Śląsku. Autorka artykułów naukowych z dziedziny raka piersi, jajnika, oraz genetycznych uwarunkowań nowotworów, publikowanych w krajowej prasie medycznej, oraz referatów i odczytów naukowych. Mieczysław Rajmund Chorąży (ur. 31 sierpnia 1925 w Janówce) – polski lekarz, onkolog, profesor, doktor honoris causa dwóch polskich uczelni, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, oddziale Instytutu im. Marii Curie Skłodowskiej.

  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego. Cytoredukcja - w onkologii leczenie ukierunkowane na zmniejszenie liczby komórek nowotworu i jego masy, przez przeprowadzenie operacji lub radioterapii. Stosowana m.in. w przypadkach raka jajnika.

  Jan Zieliński (ur. 28 maja 1930 w Gośniewicach, zm. 24 maja 2009 w Warszawie) – polski ginekolog i onkolog, profesor dr. hab., w latach 1984–2001 kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie. Założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, propagator profilaktyki raka żeńskich narządów rozrodczych. Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.

  Kazimierz Pelczar (ur. 2 sierpnia 1894 w Truskawcu, zm. 17 września 1943 w Ponarach) – polski lekarz, naukowiec, onkolog, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, prekursor onkologii w Polsce. Autor ponad 85 prac naukowych z zakresu różnych dziedzin medycyny i założyciel pierwszego w przedwojennej Polsce centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka w Wilnie. Ondansetron (INN) – organiczny związek chemiczny, lek przeciwwymiotny, który jest specyficznym antagonistą receptorów 5-HT3 wykorzystywanym do objawowego leczenia nudności i wymiotów głównie w onkologii. Wprowadzony na rynek w latach 90. XX wieku.

  Alina Czarnomska (ur. 1927, zm. 12 marca 2007) – polska biolog, kierownik Zakładu Biologii Nowotworów oraz Zakładu Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przewodnicząca Komisji Biologii Zwierząt Doświadczalnych Polskiej Akademii Nauk.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzysztof Krzemieniecki. Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego. Adiuwant, adjuwant (łac. adiuvare - pomagać) i neoadjuwant to określenia mające specyficzne znaczenie w onkologii, gdzie oznacza terapię uzupełniającą, stosowaną jako leczenie skojarzone po lub przed radykalnym zabiegu operacyjnym lub radykalnej radioterapii chorób nowotworowych.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Marian Eugeniusz Reinfuss (ur. 1945) – polski onkolog, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

  Dodano: 02.06.2011. 13:04  


  Najnowsze