• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Etniczna wątroba

  25.10.2009. 12:25
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Dzięki hodowaniu komórek wątroby specyficznych dla określonej grupy etnicznej można będzie skuteczniej badać nowe leki - informuje pismo "Hepatology".

  Naukowcy z uniwersytetu w Edynburgu chcą stworzyć "bibliotekę" komórek wątroby typowych dla różnych populacji, by badać ich reakcję na różne leki.
  W wątrobie odbywa się większość reakcji metabolicznych. Różne grupy etniczne w różny sposób przetwarzają leki w wątrobie, toteż niektóre osoby są bardziej podatne na szkodliwe skutki uboczne leczenia niż inne.

  Na razie udało się w celach badawczych wytworzyć komórki wątroby ze skóry dorosłych Europejczyków (rasa kaukaska) oraz rdzennych Amerykanów (tradycyjnie nazywanych Indianami). Udało się to dzięki manipulacji, pozwalającej "odmłodzić" dorosłe komórki skóry i przekształcić je w odpowiednik komórek płodowych. Potem można było skłonić je do przekształcenia się w komórki wątroby. Takie komórki powinny być wyższej jakości niż komórki pobrane od dawcy czy ze zwłok, co ułatwi prowadzenie badań.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komórki Ito (komórki gwieździste, komórki okołozatokowe) – perycyty obecne w przestrzeniach okołozatokowych wątroby. Uważa się, że odgrywają istotną rolę w procesie włóknienia wątroby. Mogą być selektywnie uwidocznione w specjalnym barwieniu chlorkami złota, ale również bez specjalnego barwienia, na podstawie małych kropli tłuszczu w cytoplazmie. Ponieważ krople te zawieraja witaminę A, sądzi się, że komórki Ito mogą magazynować tę witaminę. Charakterystycznym markerem komórek Ito jest reelina, której ekspresja zwiększa się po uszkodzeniu miąższu watroby. Aktywowana komórka Ito produkuje również kolagen, co prowadzi do włóknienia miąższu. Przeszczepienie wątroby – wszczepienie biorcy wątroby pochodzącej od dawcy niespokrewnionego lub fragmentu wątroby od dawcy spokrewnionego. Komórki satelitarne – komórki macierzyste mięśni szkieletowych. Powstają z mioblastów, które nie zlały się do roboczych komórek mięśniowych, lecz ściśle do nich przylegają. U dorosłego człowieka ich jądra stanowią ok. 5% jąder komórek mięśniowych. Uaktywniają się przy uszkodzeniu lub trenowaniu mięśnia, prowadząc do regeneracji lub przerostu komórek mięśniowych. W warunkach doświadczalnych udaje się je różnicować do innych komórek niż mięśniowe.

  Niewydolność wątroby – niezdolność wątroby do spełniania prawidłowych funkcji metabolicznych oraz syntezy białek. Wyróżnia się dwie główne postacie niewydolności wątroby: Komórki Browicza-Kupffera (komórki Kupffera) – osiadłe makrofagi występujące między komórkami śródbłonka, w ścianie sinusoid. Jest częścią układu siateczkowo-śródbłonkowego. Komórki Browicza-Kupffera stanowią ok. 15-20% wszystkich komórek wątroby.

  Komórki interstycjalne (łac. interstitium, od inter – między, sisto – umieszczam), komórki śródmiąższowe – niewyspecjalizowane, totipotencjalne komórki o charakterze embrionalnym, mogące poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek. Hepatoblastoma – rzadki złośliwy guz wątroby wieku dziecięcego. Utworzony jest z komórek przypominających komórki płodowej lub dojrzałej wątroby i dróg żółciowych. Objawem prowadzącym do rozpoznania jest zazwyczaj macalny przez powłoki brzuszne guz. Często podwyższony jest poziom alfa-fetoproteiny (AFP), rokowanie jest gorsze w przypadkach z niepodwyższonym poziomem AFP.

  Biopsja wątroby – badanie medyczne, który wykonuje się w celu rozpoznania chorób wątroby, oceny stopnia zaawansowania chorób wątroby i monitorowania postępów leczenia. Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Leki cytostatyczne, cytostatyki, leki cytotoksyczne, leki przeciwnowotworowe to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów, działająca toksycznie na komórki nowotworowe charakteryzujące się szybkimi podziałami. Leki te uszkadzają jednak także inne szybko dzielące się, zdrowe komórki (szpik kostny, błony śluzowe, komórki włosów), stąd częste są działania niepożądane takie jak: anemia, nudności i wymioty, łysienie). Cytostatyki mają wąski indeks terapeutyczny, są to leki niebezpieczne.

  Dodano: 25.10.2009. 12:25  


  Najnowsze