• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europa intensyfikuje transgraniczne badania nad rakiem

  24.01.2011. 11:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sieciowanie i wspólna praca ponad granicami stanowią już nieodłączoną część nowatorskich badań naukowych w Europie i poza nią. Niewielu naukowców potrzebuje jeszcze zachęty do tworzenia sojuszy z kolegami z innych krajów. A poszukując partnerów coraz więcej z nich przedkłada doskonałość naukową nad lokalizację geograficzną. W Europie olbrzymi krok naprzód w transgranicznych badaniach nad rakiem został poczyniony wraz z niedawnym uruchomieniem finansowanego ze środków unijnych projektu EUROCANPLATFORM (Europejska platforma badań translacyjnych nad rakiem), którego celem jest usprawnianie wszystkich aspektów badań nad rakiem w Europie - od badań podstawowych po testy przedkliniczne i kliniczne.

  Projekt EUROCANPLATFORM otrzymał 12 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ta sieć doskonałości gromadzi 28 instytucji europejskich prowadzących bardzo intensywne prace badawcze w dziedzinie onkologii.

  Badania nad rakiem prowadzone przez instytucje europejskie mogą okazać się ważne dzięki wielu wyjątkowym atutom, a zwłaszcza solidnym podwalinom w biomedycynie i infrastrukturze, które rozciągają się od rejestrów pacjentów po bioinformatykę. Niemniej spotykały się one często z krytyką z powodu rozdrobnienia i niewystarczającej współpracy między kluczowymi podmiotami badawczymi.

  Profesor Ulrik Ringborg z Karolinska Institutet w Szwecji, koordynator projektu, zauważa: "W pewnym sensie można powiedzieć, że ta inicjatywa stanowi zmianę paradygmatu w badaniach nad rakiem. Projekt będzie realizowany przez pięć lat, tworząc strukturę współpracy w zakresie badań onkologicznych w UE."

  Mimo spektakularnego postępu w badaniach onkologicznych, roczna zachorowalność na raka nadal rośnie, głównie z powodu starzenia się populacji. Aczkolwiek część tego wzrostu nie jest związana z wiekiem populacji. Nowotwór to złożona choroba wywoływana przez interakcje wielu czynników, w tym starzenia się, trybu życia i predyspozycji genetycznych.

  W minionych latach byliśmy świadkami radykalnego postępu w poznawaniu mechanizmów molekularnych, które powodują przekształcanie normalnej komórki w nowotworową. Jednak nadal nasza wiedza wymaga dalszego uzupełnienia. Pozostaje wciąż wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących diagnostyki i leczenia. Co więcej brakuje nam masy krytycznej potrzebnej do szybkiego wprowadzenia nowych odkryć w środowisku klinicznym.

  "Istotnym elementem projektu jest zapewnienie odpowiedniej terapii danemu pacjentowi w odpowiednim czasie" - mówi profesor Ringborg. Dzięki zaawansowanym badaniom zmian DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), ekspresji RNA (kwasu rybonukleinowego) oraz białek w nowotworach i zdrowych tkankach, oczekuje się, że projekt EUROCANPLATFORM otworzy nowe możliwości walidacji reakcji nowotworów na leczenie.

  Profesor Ringborg podsumowuje: "Ale zanim tam dotrzemy musimy przeprowadzić ogromną ilość badań, gdyż zakres możliwych nowotworów i metod leczenia jest ogromny. Żaden ośrodek badawczy nie dysponuje potrzebnymi zasobami. Musimy zadbać o to, by w pełni koordynować i wykorzystywać posiadane zasoby. Ostatecznymi beneficjentami będą pacjenci, społeczeństwo i sektor opieki zdrowotnej."

  W skład zespołu EUROCANPLATFORM wchodzą eksperci z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ferdinand Blumenthal (ur. 5 czerwca 1870 w Berlinie, zm. 6 lipca 1941) – niemiecki lekarz internista, pionier onkologii. Profesor nadzwyczajny, kierownik Instytutu Badań nad Rakiem (Krebsforschungsinstitut) w Berlinie, członek Komitetu Badań nad Rakiem (Komitee für Krebsforschung), tajny radca sanitarny. Redaktor czasopisma „Zeitschrift für Krebsforschung”.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Dodano: 24.01.2011. 11:26  


  Najnowsze