• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy badacze proponują nową formułę walki z rakiem trzustki

  28.10.2008. 15:33
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowe osiągnięcia w walce z rakiem trzustki dadzą nadzieję osobom cierpiącym na tę cichą [bezobjawową], ale zabójczą, chorobę. Naukowcy opracowali nową formę chemioterapii, która niszczy nowe naczynia krwionośne powstające wokół guzów. Wyniki przedstawiono na ostatnim Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej (ESMO) w Sztokholmie w Szwecji.

  Jedną z najcichszych chorób znanych ludzkości jest rak trzustki. Nazywa się ją cichą, gdyż nie pojawiają się żadne sygnały ostrzegające o jej rozwoju. Na ogół wczesny rak trzustki nie powoduje objawów, a gdy już się pojawią, są niekonkretne i zróżnicowane (np. depresja, utrata wagi oraz ból brzucha). Chorobę diagnozuje się u pacjentów dopiero w zaawansowanym stadium raka.

  Eksperci mówią, że rak trzustki każdego roku dotyka powyżej 60.000 Europejczyków. Prognoza tej choroby jest, w większości przypadków, ponura. Mniej niż 5% osób na nią cierpiących wciąż żyje po upływie pięciu lat od postawienia diagnozy. Ale dzięki temu ostatniemu osiągnięciu jest nadzieja dla wielu chorych.

  Pod przewodnictwem Profesora Matthiasa Löhra z Instytutu Karolinska zespół badawczy zbadał skuteczność i bezpieczeństwo trzech różnych dawek paklitakselu złożonego z lipidów kationowych (EndoTAG-1). Badacze podawali preparat dwa razy każdego tygodnia w połączeniu z tygodniowymi zastrzykami gemcytabiny, porównując taką dawkę z dawką samej gemcytabiny. Badanie obejmowało 200 pacjentów z rakiem gruczołowym trzustki.

  "EndoTAG składa się z naładowanych cząsteczek, które wiążą się najlepiej z szybko rosnącymi komórkami śródbłonka w nowych naczyniach krwionośnych utworzonych przez guzy" - wyjaśnił Profesor Löhr. "Następnie uwalniany jest lek w postaci paklitakselu, który dociera bezpośrednio do ważnego celu w guzach, tzn. do naczyń" - dodał. "Sam paklitaksel nie jest zbyt skuteczny w raku trzustki".

  Gdy tylko lek zaatakuje naczynia krwionośne guza, ograniczeniu ulega dopływ składników odżywczych do tkanki nowotworowej, co powoduje zahamowanie wzrostu nowotworu.

  Zespół badawczy odkrył, że leczenie pacjentów połączeniem EndoTAG-1 i gemcytabiny, leku przeciwnowotworowego, znacząco zwiększyło ich średni czas przeżycia. Pacjenci leczeni połączonym lekiem przezywali do 13,6 miesięca, w przeciwieństwie do pacjentów, którym podawano jedynie gencytabinę. Czas przeżycia w tej ostatniej grupie wynosił średnio 7,2 miesięca.

  "Są to najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek widziałem w paliatywnym leczeniu raka trzustki" - zauważył Profesor Löhr. "Wyniki są naprawdę doskonałe i trwa już III faza badań".

  Eksperci mówią, że prawie wszyscy pacjenci cierpiący na raka gruczołowego trzustki w końcu umierają, co jest piątą z kolei najczęstszą przyczyną śmiertelności na skutek raka. Wcześniejsze badania dowodzą, że rak gruczołowy trzustki jest chorobą genetyczną. Jej rozwój jest wynikiem postępującej akumulacji nieprawidłowości molekularnych w drogach trzustkowych.

  W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę:

  Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Medycznej ESMO:
  http://www.esmo.org/

  Instytut Karolinska:
  http://ki.se/

  Artykuł z serwisu CORDIS
  url: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=30028
  Źródło danych: European Society for Medical Oncology (ESMO)
  Referencje dokumentu: W oparciu o informacje z Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej (ESMO)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przewlekłe zapalenie trzustki (łac. pancreatitis chronica) – przewlekła, zapalna choroba trzustki, charakteryzująca się postępującymi, nieodwracalnymi zmianami miąższu (z następowym włóknieniem) oraz przewodów trzustkowych, co prowadzi do stopniowego upośledzenia czynności zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej tego narządu. Choroba ma przebieg wieloletni, jej podłożem jest najczęściej nadużywanie alkoholu, a dominującym objawem – zwykle ból brzucha. Jednym z następstw przewlekłego zapalenia trzustki jest wtórna cukrzyca. Retinopatia Purtschera - to rzadkie powikłanie występujące w przebiegu ostrego zapalenia trzustki przejawiające się nagłym i ciężkim pogorszeniem ostrości wzroku u pacjenta z zapaleniem trzustki. Zespół chylomikronemii (ang. chylomicron retention disease) – stosunkowo rzadka choroba z grupy zaburzeń lipidowych. Istotą choroby jest stała obecność chylomikronów w osoczu. Klinicznie może się objawiać napadowymi ostrymi bólami brzucha lub ostrym zapaleniem trzustki.

  Zespół Shwachmana-Diamonda, wrodzona lipomatoza trzustki (ang. Shwachman-Diamond syndrome, Shwachman-Bodian-Diamond syndrome) – rzadka choroba genetyczna, przebiegająca z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki, zaburzeniami hematologicznymi, predyspozycją do nowotworów układu krwiotwórczego, wadami kośćca i niskorosłością. Po mukowiscydozie, zespół Shwachmana-Diamonda jest drugą przyczyną niewydolności egzokrynnej trzustki u dzieci. Choroba wiąże się z mutacjami w jednym lub obu allelach genu SBDS w locus 7q11. Dziedziczne zapalenie trzustki – rzadka genetyczna choroba dotykająca produkcję enzymów w trzustce. Mutacja wywołuje w organie produkcję nieprawidłowego trypsynogenu, odpornego na dezaktywację przez autolizę. Prawidłowo mechanizm ten zapobiega jego aktywacji w obrębie samej trzustki. Niemniej synteza patologicznej wersji enzymu, wywołuje reakcję łańcuchową, co pociąga za sobą trawienie trzustki przez samą siebie.

  Erlotynib – organiczny związek chemiczny. W postaci chlorowodorku stosowany jako lek w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, raka trzustki i innych nowotworów. Zapalenie trzustki (łac. pancreatitis) proces zapalny trzustki. Proces zapalny może mieć charakter przewlekły bądź ostry; wyróżnia się stąd dwie postaci schorzenia, różniące się etiologią, symptomatologią i sposobem leczenia.

  Guz gastrynowy (łac. gastrinoma, ang. gastrinoma) – guz neuroendokrynny, drugi co do częstości występowania typ wyspiaka trzustki po insulinoma. Zapadalność wynosi 1:1 000 000/rok. Lokalizuje się głównie w głowie trzustki i dwunastnicy. Wywodzi się z komórki G, Zwykle nie osiąga rozmiarów powyżej 1 cm. Złośliwość ocenia się na 60% przypadków. Jest najczęstszym guzem neuroendokrynnym w zespole MEN1. Guzy gastrynowe mogą wydzielać oprócz gastryny również ACTH. Objaw Halsteadta – objaw kliniczny polegający na marmurkowatości kończyn i brzucha, przypisywany dawniej ostremu zapaleniu trzustki. W rzeczywistości marmurkowatość jest jednym z objawów rozwijającego się wstrząsu i nie jest swoista dla ostrego zapalenia trzustki, jest natomiast rokowniczo niekorzystna, podobnie jak objawy Cullena i Grey-Turnera.

  Skala punktacji Glasgow – skala stosowana w rozpoznawaniu ciężkiej postaci ostrego zapalenia trzustki. Oceny dokonuje się dwukrotnie – po 24 i 48 godzinach od początku objawów. Ciężkie zapalenie rozpoznaje się, gdy spełnione są co najmniej 3 z poniższych kryteriów.

  Wyspiak trzustki – grupa guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w trzustce. Wywodzą się z komórek wysp trzustkowych często zachowując cechy sekrecji hormonów. Stanowią 1,3% wszystkich nowotworów złośliwych trzustki.

  Trypsynogen – proenzym wydzielany przez zewnątrzwydzielniczą część trzustki i jako składnik soku trzustkowego transportowany do dwunastnicy gdzie jest aktywowany przez enteropeptydazę do trypsyny. W patologicznej nieszczelności zwieracza Oddiego aktywacja może nastąpić w świetle przewodów trzustkowych za sprawą trypsyny, enteropeptydazy lub żółci co prowadzić może do zapalenie trzustki. Martwica tkanki tłuszczowej, martwica Balsera (łac. steatonecrosis, necrosis Balseri) – powstaje po uwolnieniu enzymów lipolitycznych trzustki do okolicznych tkanek i uczynnieniu lipazy – przy zatkaniu przewodów, pęknięciu trzustki. Tkanka tłuszczowa zostaje rozłożona na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol. Kwasy tłuszczowe łączą się w mydła z solami Na, P, Ca. Mydła sodowe i potasowe i glicerol ulegają rozpadowi a mydła wapniowe zostają w tkankach, wygląda to jakby tkanka była pochlapana woskiem – suche, szare, matowe ogniska. Przykładem jest martwica krwotoczna trzustki – przy zatkaniu przewodu trzustkowego – lipaza może być przetransportowana naczyniami limfatycznymi do odległej tkanki tłuszczowej (np. zlokalizowanej w tkance podskórnej czy w śródpiersiu).

  Hipertrójglicerydemia – zwiększenie ponad normę stężenia trójglicerydów we krwi co wiąże się z ryzykiem rozwoju miażdżycy. Znaczna hipertrójglicerydemia może doprowadzić do ostrego zapalenia trzustki. Wysepki Langerhansa (łac. insulae pancreaticae), inaczej wysepki (wyspy) trzustkowe – jeden z gruczołów wydzielania wewnętrznego, w postaci zgrupowania (skupiska) komórek występujących i rozrzuconych w miąższu trzustki. Stanowią one około 1% masy całej trzustki. Człowiek posiada od 1 do 2 mln takich komórek, które wydzielają hormony regulujące węglowodanową przemianę materii organizmu.

  Dodano: 28.10.2008. 15:33  


  Najnowsze