• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fale mózgowe mogą spowalniać ruchy

  11.10.2009. 15:23
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Wzmacnianie naturalnych fal mózgowych sprawia, że ludzie poruszają się wolniej - informuje "New Scientist".

  Zespół Petera Browna z University College w Londynie poddał mózgi 14 ochotników działaniu słabego (nieodczuwalnego) prądu elektrycznego, będącego odwzorowaniem normalnych fal mózgowych, tak zwanych fal beta, związanych z aktywnością mięśni. Aktywność fal beta zwykle spada przed rozpoczęciem ruchu przez dana osobę. Prąd był doprowadzany elektrodami przymocowanymi do skóry głowy.
  Uczestnicy eksperymentu wykonywali prosta zadanie - przesuwali punkt po ekranie komputera za pomocą joysticka tak szybko, jak tylko mogli. Gdy sztuczna aktywność fal beta rosła, prędkość przesuwania punktu spadała o 10 procent.

  Wyniki badań mogą się przydać na przykład w leczeniu choroby Parkinsona i innych schorzeń związanych z ruchem - na przykład pląsawicy.
  Wcześniejsze badania wykazały, że u osób z chorobą Parkinsona występuje większa aktywność fal beta, co może być związane z występującym u nich spowolnieniem ruchów.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Beta odlewarowana (en. unlevered beta) - modyfikacja współczynnika beta obrazująca ryzyko systematyczne związane z posiadaniem akcji notowanych na giełdzie. Beta odlewarowana informuje o stopniu ryzyka związanego z ogólnym sposobem funkcjonowania spółki, jej potencjału rynkowego i ogólnych tendencji w jej rozwoju. Esmolol − lek z grupy kardioselektywnych (blokuje receptory β1-adrenergiczne) beta-blokerów o szybkim i silnym działaniu. Nie posiada wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej oraz działania stabilizującego błony. Występuje pod nazwą handlową Brevibloc oraz Esmocard. Acebutolol – organiczny związek chemiczny, lek należący do selektywnych leków beta-adrenolitycznych, wykazuje wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną oraz działa stabilizująco na błonę komórkową. Z tego względu jest bezpieczniejszy od innych beta-blokerów. Stosowany w dusznicy bolesnej, arytmii, nadciśnieniu tętniczym spowodowanym niewydolnością nerek.

  Klasyczne beta-laktamazy - są to beta-laktamazy o szerokim spektrum substratowym (są tak także nazywane - nie należy ich mylić z enzymami o poszerzonym spektrum substratowym). Według klasyfikacji Karen Bush należą one do grupy 2b. Rozkładają penicyliny naturalne, większość ich pochodnych oraz cefalosporyny I generacji. Spośród beta-laktamów aktywność zachowują: monobaktamy, karbapenemy oraz cefalosporyny co najmniej II generacji. Tykarcylina (ticarcillin) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk β-laktamowy z grupy karboksypenicylin o szerokim spektrum działania, o szczególnej aktywności wobec Proteus i Pseudomonas, wrażliwy na większość bakteryjnych β-laktamaz.

  Sulbaktam – organiczny związek chemiczny, związek syntetyczny, sulfon pochodny kwasu penicylanowego, mający strukturę antybiotyku β-laktamowego. Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy. Pindolol (ATC C07AA03) – organiczny związek chemiczny, lek z grupy leków β-adrenolitycznych (betablokerów). Należy do nieselektywnych blokerów receptorów beta-adrenergicznych, charakteryzuje się częściową wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną (najsilniejszą wśród β-adrenolitycznych) i nie wykazuje działania błonowego.

  Leki beta-adrenolityczne (inaczej β-blokery, leki β-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) – grupa leków działających antagonistycznie na receptory β1 i β2 adrenergiczne. Hamują aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm. Jest to jedna z najważniejszych grup leków stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca. Znajdują też zastosowanie w leczeniu innych schorzeń. Kwas klawulanowy – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego o strukturze oksapenamowej, a więc zawierający pierścień β-laktamowy tak samo jak antybiotyki β-laktamowe (oparte na strukturze penamu). Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy.

  Atenolol – organiczny związek chemiczny, lek, należący do selektywnych leków beta-adrenolitycznych, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania stabilizującego błonę komórkową. Atenolol jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, w ostrej fazie zawału serca oraz w profilaktyce wtórnej zawału.

  Inhibitory β-laktamaz – naturalne lub syntetyczne związki chemiczne, stosowane w celu zapobiegania oporności na antybiotyki wynikającej z obecności w komórce bakteryjnej β-laktamaz. Związki te są zbliżone budową chemiczną do antybiotyków β-laktamowych, mogą zatem łączyć sie z β-laktamazami i dezaktywować je.

  Dodano: 11.10.2009. 15:23  


  Najnowsze