• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gry wideo mogą pomóc w terapii poważnych schorzeń

  03.03.2010. 16:35
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Gry wideo mogą pomóc w terapii poważnych schorzeń, dowodzą najnowsze badania, o których informuje serwis EurekAlert. Naukowcy z Kanady zastosowali je w rehabilitacji ruchowej osób po udarze mózgu, a badacze z USA w leczeniu depresji u seniorów.

  Udar mózgu znajduje się w czołówce przyczyn niepełnosprawności i zgonów ludzi na całym świecie. Jest to nagłe zaburzenie czynności mózgu, spowodowane niedokrwieniem tkanki nerwowej lub - rzadziej - krwotokiem. W wyniku udaru może dojść do porażenia mięśni i niedowładów kończyn, zaburzenia czucia, mowy i wielu innych powikłań, które wymagają intensywnej rehabilitacji.

  Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Toronto wskazują, że interaktywne gry wideo mogą pomóc pacjentom po udarze w odzyskiwaniu sprawności ruchowej. Ich wyniki zaprezentowano na międzynarodowej konferencji American Stroke Association, która odbyła się w San Antonio w Teksasie.

  Pilotażowe badania objęły grupę 20 pacjentów, o średniej wieku 61 lat, po łagodnym lub umiarkowanym udarze mózgu (niedokrwiennym lub krwotocznym). Część z nich została przydzielona do grupy grającej w karty lub grę zręcznościową Jengę (polegającą na układaniu z drewnianych klocków jak najwyższej wieży), a reszta brała udział w interaktywnej grze wideo (tenis albo "Gotująca mama").

  Były to tzw. gry-ćwiczenia (z j. ang. exergames), które zmuszają gracza do ruchu. Używa się w nich bezprzewodowego pilota - wyczuwającego ruchy ciała człowieka - do sterowania wirtualnym graczem na ekranie, który np. kroi ziemniaki, mięso, ser lub obiera cebulę w grze "Gotująca mama", albo odbija piłkę rakietą w grze w tenisa.

  Obie grupy odbyły osiem godzinnych sesji gier w dwa tygodnie. Terapię rozpoczęto w dwa miesiąca po udarze.

  Okazało się, że udział w interaktywnych grach wideo znacznie poprawił sprawność ruchową ramion pacjentów, co znalazło odzwierciedlenie w szybkości ich ruchów i sile uścisku.

  Metoda nie miała żadnych skutków ubocznych, podczas gdy w grupie grającej w karty lub Jengę odnotowano większą częstość nudności i zawrotów głowy.

  Jak ocenia prowadzący badania, Gustavo Saposnik, wyniki te wskazują, że gry wideo mogą dawać dobre efekty w rehabilitacji ruchowej pacjentów po udarze.

  Według niego, interaktywne gry wideo wpływają na mózg w podobny sposób co tradycyjna rehabilitacja - poprzez powtarzalność, intensywność i specyfikę wykonywanych czynności aktywizują bowiem grupy neuronów (tzw. neurony lustrzane) odpowiedzialne za reorganizację kory mózgowej.

  Saposnik podkreśla jednak, że na razie nie można zalecać tej metody jako standard terapeutyczny. Jego zespół przygotowuje obecnie szerzej zakrojone badania, które pozwolą zweryfikować jej przydatność w rehabilitacji osób po udarze.

  Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego testowali gry wideo w terapii depresji podprogowej u 12 seniorów (między 63 a 94 rokiem życia). Praca na ten temat ukaże się w marcowym wydaniu pisma "American Journal of Geriatric Psychiatry".

  Depresja podprogowa (określana też jako dystymia) jest znacznie częstsza u osób starszych niż tzw. duża depresja. Mimo, że jej objawy są łagodniejsze, wiąże się również ze znacznym cierpieniem, trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, mniejszą aktywnością społeczną, częstszym zgłaszaniem się do lekarza oraz problemami ze zdrowiem.

  Wiadomo, że aktywność fizyczna może łagodzić objawy depresji, ale - jak wynika ze statystyk - mniej niż 5 proc. seniorów wypełnia zalecenia odnośnie dziennej dawki ruchu.

  Badaniach kalifornijskich ponownie zastosowano gry-ćwiczenia. Pacjenci mogli wybrać jeden z 5 sportów - tenis, kręgle, baseball, golf lub boks.

  Okazało się, że udział w takiej grze - trzy razy w tygodni po 35 minut - znacznie poprawił nastrój, samopoczucie oraz jakość życia seniorów. "U ponad jednej trzeciej graczy objawy depresji złagodniały o 50 proc. lub więcej" - komentuje prowadzący badania Dilip V. Jeste. Większość pacjentów uznała, że udział w grach wideo sprawiał im przyjemność i satysfakcję oraz stymulował aktywność umysłu.

  Zdaniem autorów pracy, interaktywne gry wideo mogą być skuteczniejszą metodą terapii depresji u starszych osób niż ćwiczenia fizyczne. Seniorzy mogą bowiem uczestniczyć w nich chętniej i regularniej niż w zajęciach sportowych.

  Jeste zaznacza jednak, że badania objęły niewielu pacjentów i muszą być powtórzone na większej grupie.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii. Dystymia (depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Szacuje się, że około 2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne. Implant mózgowy (ang. brain implant) - urządzenie techniczne łączące się bezpośrednio z mózgiem ludzkim lub zwierzęcym zwykle umieszczone na powierzchni mózgu lub podłączone do kory mózgowej (implantowane elektrody domózgowe). Obecnie badania neurobiologów i inżynierów biomedycznych koncentrują się na zbudowaniu takich implantów mózgowych, które byłyby zdolne zastąpić obszary mózgu uszkodzone po udarze lub urazie mózgowym. Obejmuje to także zastąpienie czynności uszkodzonych układów czuciowych, np. wzrokowego (proteza wzroku). Inne implanty mózgowe są wykorzystywane w doświadczeniach na zwierzętach w celu bezpośredniej rejestracji czynności elektrycznej mózgu dla celów naukowych. Niektóre implanty mózgowe umożliwiają stworzenie interfejsu pomiędzy układem nerwowym i układem scalonym komputera, co jest częścią szerszych badań nad interfejsami mózg-komputer.

  Oto lista konsoli gier wideo z podziałem na generacje, w których się pojawiały. Na liście znajdują się również przenośne konsole, które zazwyczaj dysponują mniejszą mocą obliczeniową niż ich "stacjonarne" odpowiedniki w danej erze. Urządzenia sprzedawane jako komputery lub takie, w których nie można uruchomić niczego poza wbudowanymi grami nie są tutaj wymienione. Nazwy poszczególnych er biorą się od typu dominujących konsoli w danej generacji. Skanowanie progresywne – jest to technika nagrań wideo, w której obraz (w przeciwieństwie do skanowania międzyliniowego) jest skanowany w całości. Dzięki temu obraz pojawia się w całości na ekranie telewizora. Technika ta w znaczący sposób zwiększa jakość obrazu oraz niweluje zmęczenie oczu spowodowane migotaniem obrazu.

  Komputerowa gra muzyczna – typ gry komputerowej lub gry wideo, polegającej na wykonywaniu określonych czynności zgodnie z rytmem lub melodią odtwarzanego utworu muzycznego. Do czynności tych należeć mogą: wciskanie klawiszy na klawiaturze, uderzanie w panele imitujące perkusję, naciskanie stopami paneli na specjalnych platformach, wykonywanie ruchów ciałem, śpiewanie, klaskanie, itp. Niektóre gry muzyczne wymagają od graczy dużej sprawności fizycznej i kondycji, a zatem mogą pełnić funkcję urządzenia treningowego. Pistolet świetlny (ang. Light Gun) – urządzenie wskazujące stosowane w komputerach oraz w grach komputerowych i wideo (konsole). Umożliwia sterowanie oraz możliwy jest do oprogramowania w podobny sposób jak pióro świetlne.

  Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych. Stereotaktyczne przeszczepy tkankowe istoty czarnej – eksperymentalna metoda leczenia choroby Parkinsona. Podejmowane dotychczas próby polegały na próbach transplantacji płodowej tkanki śródmózgowia zawierającej neurony dopaminergiczne do prążkowia chorych na chorobę Parkinsona. Przy założeniu że komórki dopaminergiczne mogą przeżyć i wytworzyć synapsy z innymi neuronami w mózgu biorcy, zaczną wytwarzać dopaminę i że mózg biorcy będzie mógł korzystać z niej w neurotransmisji na uszkodzonych przez proces chorobowy szlakach, metoda ta mogłaby być uznana za metodę leczenia przyczynowego schorzenia. Badania PET u biorców wykazały wzrost wychwytu znakowanej fluorem L-dopy w prążkowiu, obserwowano też poprawę kliniczną, zwłaszcza u młodszych pacjentów. U pacjentów którzy zmarli w czasie obserwacji badanie neuropatologiczne potwierdziło przyjęcie przeszczepu.

  Warsztaty terapii zajęciowej, WTZ – placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, które mają na celu stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową .

  Anestezjolog jest to lekarz posiadający specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Do obowiązków lekarza anestezjologa należą: znieczulanie pacjentów wymagających operacji, leczenie pacjentów oddziału intensywnej terapii, leczenie bólu ostrego i przewlekłego oraz resuscytacja.

  Visions of the Beast – wideo brytyjskiego zespołu Iron Maiden, wydane na dwóch dyskach, 2 czerwca 2003. Album zawiera nieemitowane dotąd animacje pt. "Camp Chaos" z sześciu najlepszych utworów, interaktywne menu oraz kilka ukrytych dodatków. Terapia logopedyczna – leczenie zaburzeń mowy wykorzystujące osiągnięcia logopedii. Szczególne zastosowanie terapia logopedyczna znajduje np. po udarze mózgu, jeśli w jego trakcie u chorego doszło do uszkodzenia ruchowego ośrodka mowy – Broki i pojawiła się afazja ruchowa, bądź przy uszkodzeniu czuciowego ośrodka mowy (Wernickego) z afazją czuciową.

  Dodano: 03.03.2010. 16:35  


  Najnowsze