• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjna sieć na rzecz zindywidualizowanej opieki zdrowotnej na sposób unijny

  27.07.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejczycy nie ustają w podejmowaniu nowatorskich działań, których celem jest rozwijanie zaawansowanej technologii z korzyścią dla wielu sektorów we wszystkich regionach. Nowy projekt finansowany ze środków unijnych kontynuuje te starania poprzez dążenie do opracowania potężnej sieci programów komputerowych, która mogłaby zrewolucjonizować opiekę zdrowotną w Europie i poza jej granicami. Sieć opracowana w ramach projektu ITFOM (IT [informatyka] przyszłością medycyny), który uzyskał wsparcie na kwotę 1,48 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), mogłaby dopomóc w oszczędzaniu pieniędzy i ratowaniu życia.

  W skład konsorcjum ITFOM, kierowanego przez Towarzystwo im. Maxa Plancka w Niemczech, weszło 25 instytutów naukowych i grup przedsiębiorców z Europy i spoza kontynentu. Zespół będzie powiększany wraz z rozwojem prac. Partnerzy ITFOM stworzą "wirtualnych pacjentów" (modele obliczeniowe poszczególnych osób), które pomogą specjalistom stworzyć zindywidualizowane systemy opieki zdrowotnej oparte na garniturze genetycznym i fizjologicznym pacjenta.

  To zapewni zarówno lekarzom, jak i ich pacjentom, skuteczną pomoc. Lekarze w szczególności skorzystają na takim systemie, ponieważ będą zyskiwać natychmiastowe i dogłębne informacje o potrzebach zdrowotnych swoich pacjentów i ich historii choroby. Z kolei pacjentom zapewni on nie tylko szybką diagnozę tego, co im dolega, ale także ochronę przed zagrażającymi życiu skutkami ubocznymi błędnie przepisanych leków. Dodatkową korzyścią będzie obniżenie wydatków na leki.

  Partnerzy projektu twierdzą, że trzeba opracować wiele elementów systemów TIK, aby zapewnić sukces tego typu medycyny. Pozyskiwanie i szybka ocena danych pacjenta mają kluczowe znaczenie, podobnie jak dynamiczne przechowywanie oraz przetwarzanie tych danych w czasie rzeczywistym w odpowiednie modele matematyczne. Budowa nowatorskich systemów, które potrafią uczyć się, prognozować i informować również stanowi część planu. Dzięki tym wszystkim osiągnięciom personel medyczny i pacjenci otrzymają potrzebne wsparcie podnoszące jakość opieki zdrowotnej i leczenia.

  Przewiduje się, że technologie TIK - obliczanie, przechowywanie, sieciowanie i modelowanie - umożliwią lekarzom korzystanie z indywidualnego genomu pacjenta w celu pozyskania informacji na każdym etapie prowadzenia go, od diagnostyki, przez leczenie, po rekonwalescencję. Model będzie można odpowiednio adaptować, aby spełnić indywidualne potrzeby zdrowotne pacjenta.

  Wypowiadając się na temat tego, jak modele komputerowe zmienią opiekę zdrowotną, profesor Hans Westerhoff z brytyjskiego Uniwersytetu w Manchesterze, partnera ITFOM, stwierdził: "ITFOM przygotuje ogólne modele ludzkich ścieżek rozwoju, tkanek, chorób i w końcu człowieka jako całości. Modele te zostaną następnie wykorzystane do ustalania zindywidualizowanych harmonogramów profilaktyki i leczenia oraz skutków ubocznych leków. Będą wspomagać diagnozowanie konkretnego problemu i podsuwać rozwiązania. W sposób oczywisty będzie to musiało się odbywać w porozumieniu z lekarzem ogólnym danej osoby, w zależności od powagi sytuacji. Urzeczywistnienie zindywidualizowanej medycyny wymagać więc będzie zasadniczych postępów w informatyce. Istnieje szansa, że stanie się to czymś unikalnym i przełomowym, gdyż ludzie będą mogli uzyskać dostęp do swojego własnego modelu zdrowia. Ma to być duży i prosty system, który może również dostarczać informacji na potrzeby ustalania reżimu leczenia. Po raz pierwszy tak ogromne systemy informatyczne poświęcone indywidualnej opiece zostaną powiązane z genomiką i potrzebami medycznymi."

  Profesor Norman Paton, kierownik Manchester's School of Computer Science, twierdzi że ITFOM umożliwia zapewnienie potrzebnego wsparcia osiągnięć w medycynie. "To niezwykła okazja połączenia postępów w tych trzech szybko rozwijających się dziedzinach w celu zmiany paradygmatu w praktyce medycznej" - zauważa.

  Pozostali partnerzy ITFOM pochodzą z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi). Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych.

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Dodano: 27.07.2011. 15:37  


  Najnowsze