• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjna technika w walce Europejczyków z gruźlicą

  26.06.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół europejskich naukowców pracuje nad nowymi terapiami przeciwgruźliczymi, doskonaląc technologię obrazowania diagnostycznego. Prace badawcze uzyskały wsparcie z projektu PREDICT-TB (Oparte na modelu, przedkliniczne opracowywanie przeciwgruźliczych kombinacji leków), który otrzymał niemal 14,8 mln EUR z inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. IMI to partnerstwo publiczno-prywatne UE i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA).

  Zespół PREDICT-TB współpracuje z europejskim przemysłem farmaceutycznym, a koordynatorem projektu jest GlaxoSmithKline z siedzibą w Wlk. Brytanii, jedno z czołowych przedsiębiorstw farmaceutycznych na świecie. Wyniki pomogą wielu pacjentom cierpiącym na tę chorobę zakaźną przenoszoną drogą kropelkową - obecnie niemal 9 mln osób na świecie choruje na gruźlicę.

  Naukowcy opracowują zestaw testów in vitro oraz in vivo, dzięki którym uzyskają informacje niezbędne do podjęcia kluczowych decyzji o skutecznych terapiach. Planują również optymalizację badań klinicznych nowych kombinacji leków przeciw tej chorobie.

  "Dane pozwolą nam najpierw na wczesną ewaluację skuteczności kombinacji leków zastosowanych w leczeniu gruźlicy, a następnie umożliwią nam optymalizację badań klinicznych z udziałem pacjentów" - informuje Juan José Vaquero z Wydziału Bioinżynierii i Inżynierii Powietrzno-Kosmicznej Uniwersytetu Carlosa III w Madrycie (UC3M) w Hiszpanii, jednego z partnerów projektu PREDICT-TB.

  Grupa UC3M prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad nową, przedkliniczną technologią obrazowania oraz nad metodami przetwarzania i analizowania obrazów w celu oceny i obserwacji choroby na modelach zwierzęcych.

  "Opracujemy nowe urządzenia do obrazowania molekularnego in vivo i zajmujemy się również syntezą bardzo swoistych sond biomarkerów tej choroby, które zidentyfikowali inni partnerzy konsorcjum" - mówi profesor Vaquero.

  "Ściśle współpracujemy z przedsiębiorstwem GlaxoSmithKline, którego laboratoria wykorzystają nasz sprzęt oraz ze specjalistami z oddziału chorób zakaźnych i mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Ogólnego im. Gregorio Mara?ón w Madrycie, którzy mają bogate doświadczenie w pracy nad biologią i aspektami klinicznymi gruźlicy. To ułatwia przekładanie wyników na zastosowania kliniczne".

  Cel, jaki postawiła sobie grupa z UC3M, w perspektywie krótkoterminowej, to opracowanie techniki tomografii rentgenowskiej, która pozwoli na szybkie, ale niedrogie badania przesiewowe. Ta technika umożliwi naukowcom obserwację ewolucji choroby i ustalenie skuteczności terapii na modelach zwierzęcych. Długofalowym celem zespołu jest doskonalenie techniki oraz zwiększenie jej czułości i swoistości. Włączona zostanie pozytronowa tomografia emisyjna (PET) - technika obrazowania medycyny nuklearnej, która generuje trójwymiarowe obrazy procesów fizjologicznych w organizmie. Ta czuła technika umożliwia wykonywanie pomiarów ilościowych.

  Grupa planuje również wprowadzenie zmian w technologii obrazowania, aby uzyskać lepszą rozdzielczość. "W ten sposób, w ramach jednego badania, będziemy w stanie uzyskać wizualizację całego płuca szczura lub świnki morskiej, która będzie wystarczająco szczegółowa, aby wykryć chorobę na możliwie jak najwcześniejszym etapie" - wyjaśnia profesor Vaquero.

  W ramach projektu PREDICT-TB prowadzone są pionierskie badania nad gruźlicą polegające na analizie wykorzystania ilościowego obrazowania molekularnego.

  Rok rocznie w krajach rozwijających się 5 mln osób zapada na gruźlicę. Wyleczonych może zostać zaledwie 60% z nich, a jednym z największych wyzwań w walce z gruźlicą jest zapewnienie leczenia chorych przez 6 do 24 miesięcy. Zarówno wsparcie, jak i finansowanie testów są ograniczone.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gruźlica (łac. Tuberculosis) – choroba zakaźna zwierząt, w tym ludzi (→ gruźlica człowieka), wywoływana przez prątki gruźlicy. Występuje na całym świecie. Prątki inne niż gruźlicze (ang. Mycobacteria other than tuberculosis - MOTT), prątki niegruźlicze (ang. Nontuberculosis mycobacteria - NTM) lub prątki atypowe to grupa różnych gatunków prątków innych niż prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), czyli wywołujący gruźlicę oraz Mycobacterium leprae, który ze względu na silnie odrębny przebieg choroby (trąd) został sklasyfikowany osobno. Obecnie stwierdza się wzrost liczby zachorowań wywołanych przez MOTT, którego nie można tłumaczyć jedynie ulepszeniem technik identyfikacji. W USA stanowią one 10% zakażeń prątkami (w niektórych rejonach ten odsetek wynosi 50%). Znacznym problemem klinicznym w leczeniu osób zakażonych prątkami atypowymi jest to, że wykazują one naturalną oporność wobec leków przeciwgruźliczych. Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

  Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit . Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Bakterioskopia – jedno z podstawowych badań w diagnostyce mikrobiologicznej, stanowiące zwykle jej początkowy etap. Jest to obserwacja mikroskopowa (co najmniej kilkunastu pól widzenia) wybarwionego i utrwalonego preparatu (zwykle pod powiększeniem 1000× z zastosowaniem immersji). Techniką barwienia często jest metoda Grama, ze względu na swoją prostotę i uniwersalność. Jednakże wybór metody uwidaczniania bakterii zależy m.in. od rodzaju choroby zakaźnej. Np. przy podejrzeniu gruźlicy rutynowo barwi się bakterie metodą Ziehla-Neelsena, a w przypadku kiły metodą impregnacji srebrem (i obserwuje w mikroskopie z ciemnym polem widzenia). Poza standardowym i powszechnym mikroskopem świetlnym stosuje się również droższy mikroskop kontrastowo-fazowy czy fluorescencyjny. Bakterioskopia jest prostą, generalnie niekosztowną i szybką metodą diagnostyczną; jej wadą jest ograniczona swoistość i czułość. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Rejestracja – proces przenoszenia kilku zbiorów danych do jednego układu współrzędnych. Wykorzystywana w obrazowaniu medycznym, computer vision, automatycznym wykrywaniu celu w systemach wojskowych, przetwarzaniu i analizie danych i obrazów z satelitów. Rejestracja jest konieczna aby porównać lub połączyć dane otrzymane w różny sposób (np. w dwóch różnych modalnościach obrazowania medycznego, np. CT i PET). Benperidol – organiczny związek chemiczny, pochodna butyrofenonu, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny. Został opracowany przez Janssen Pharmaceutica w 1965 roku. Jest jednym z najsilniejszych leków przeciwpsychotycznych na europejskim rynku farmaceutycznym. Z przeglądu systematycznego badań klinicznych Cochrane Collaboration z roku 2005 wynika, że brakuje randomizowanych badań klinicznych mogących jednoznacznie wykazać skuteczność benperidolu w leczeniu schizofrenii, autorzy zwrócili też uwagę, że interesujący profil leku zasługuje na dalsze badania.

  Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa (interwencyjna, inwazyjna), której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów, celowanego podawania leków. Istotnym przełomem było wprowadzenie radiografii cyfrowej (DR, ang. digital radiology), tj. zastosowania w pełni cyfrowej linii diagnostycznej (obejmującej akwizycję obrazu, jego przetwarzanie i archiwizację, ang. PACS).

  Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego - od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci promieniowania.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych.

  Izoniazyd (łac. Isoniazidum; INH) – powszechnie używany lek przeciwgruźliczy, zaliczany do tzw. leków pierwszego rzutu, który jest stosowany w leczeniu gruźlicy oraz niektórych innych mykobakterioz.

  Dodano: 26.06.2012. 16:49  


  Najnowsze