• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjne materiały do stentów wieńcowych obniżają ryzyko zapalenia mięśnia sercowego

  11.06.2014. 09:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Malutkie, metalowe rurki zwane stentami, które utrzymują przepływ krwi w chorych naczyniach wieńcowych poprzez powolne uwalnianie leków, pomogły uratować życie milionów osób zagrożonych chorobą serca. Wszczepienie ich do naczyń wiąże się jednak z pewnym ryzykiem powikłań zagrażających życiu, zwanych późną zakrzepicą w stencie (ST). Ma ona miejsce wtedy, kiedy stent wypełni się skrzepliną i zakłóci obieg krwi.

  Nadrzędny cel dofinansowanego ze środków unijnych projektu PRESTIGE, nad którym prace rozpoczęły się w grudniu 2010 r., polega zatem na opracowaniu nowych strategii zapobiegania późnej ST, która rok rocznie doprowadza do zgonu około 25.000 chorych w Europie. Projekt PRESTIGE rozpoczął się od ustalenia dwóch głównych kierunków działania: ewaluacja projektów nowych stentów, które mogą zapewnić lepszą profilaktykę schorzenia i opracowanie nowych technologii obrazowania, aby umożliwić wczesne rozpoznanie.

  Prócz oczywistych korzyści zdrowotnych, innowacje te mogą zapewnić europejskiemu przemysłowi medycznemu znaczący impuls gospodarczy. W 2010 r. przeprowadzono w Europie ponad 1,2 mln procedur implantacji stentów. Wraz ze starzeniem się populacji, zapotrzebowanie na tego typu zabiegi będzie rosnąć.

  Projekt powinien także sprzyjać obniżeniu kosztów w publicznym i prywatnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych w Europie, dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na operacje w nagłych przypadkach i przedłużeniu życia pacjentów chorujących na serce.

  Kluczowym elementem projektu jest opracowanie i ewaluacja nowych materiałów do produkcji stentów. Stenty uwalniające leki mają za zadanie wspomóc profilaktykę potencjalnie groźnego tworzenia się tkanki bliznowatej, która może pojawić się w pierwszych miesiącach po implantacji. Jednak stenty te mogą od czasu do czasu wywoływać reakcję zapalną, która może prowadzić do ST.

  W ramach projektu PRESTIGE podjęto pionierskie działania zmierzające do opracowania nowych materiałów i powłok stentów poprzez pogłębienie wiedzy o interakcji powierzchni stentów z krwinkami. Dzięki temu zespół mógł skupić się na pracach nad możliwymi, alternatywnymi powłokami medycznymi, które obniżają ryzyko wywołania zapalenia po implantacji. Przeprowadzone pomyślnie testy na pacjentach przyniosły obiecujące wyniki.

  Drugie podejście polegało na wyściełaniu stentów cienką warstwą specjalnych przeciwciał - białek wytwarzanych przez organizm do identyfikacji i zwalczania obcych obiektów - które przyciągają zdrowe komórki i zakotwiczają je na powierzchni stentu. Pierwsze testy laboratoryjne stentów z przeciwciałami wykazały znaczący spadek ryzyka wystąpienia zapalenia, gdyż istnieje mniejsze prawdopodobieństwo negatywnej reakcji organizmu na obiekt zawierający jego własne, zdrowe komórki.

  Kolejny ważny aspekt projektu wiąże się z opracowaniem nowych technik obrazowania. Partnerzy projektu PRESTIGE mogli korzystać z laboratorium obrazowania i analizy angiograficznej oraz optycznej tomografii koherencyjnej przy Ośrodku ISAResearch należącym do Deutsches Herzzentrum w Monachium, Niemcy. Laboratorium dysponuje supernowoczesnym sprzętem i wiedzą ekspercką.

  Projekt, w którym udział bierze 14 europejskich instytucji, ma zakończyć się w listopadzie 2014 r. Konsorcjum, pracujące pod kierunkiem German Heart Centre w Monachium, już poczyniło znaczące postępy w leczeniu tego poważnego powikłania i chorób serca, które są główną przyczyną zgonów na świecie.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  POBA: Skrótowiec powszechnie używany na określenie balonowej plastyki naczyniowej (zwykle wieńcowej) dla zaznaczenia braku następowej implantacji stentu Skrót z języka angielskiego: Plain Old Balloon Angioplasty Obecnie stosowana nieczęsto, w sytuacjach: Biomateriał (zwany też materiałem biomedycznym) - materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Z biomateriałów produkuje się implanty (np. protezy ortopedyczne, naczyniowe), a także pokrywa się nimi powierzchnie urządzeń wszczepianych do wnętrza organizmu (np. rozrusznik serca, sztuczne zastawki serca, elektrody endokawitarne, stenty), lub przeznaczonych do długotrwałego kontaktu z organizmem (np. rurki intubacyjne, cewniki, dreny, nici chirurgiczne). Rewaskularyzacja – poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego. Rewaskularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia. Leczenie polegające na przeprowadzaniu rewaskularyzacji i przywracaniu prawidłowego krążenia w uprzednio zwężonym, bądź zamkniętym świetle naczynia nazywane jest leczeniem reperfuzyjnym. Leczenie reperfuzyjne prowadzone jest przez podawanie odpowiednich leków (leczenie farmakologiczne), lub poprzez wykonanie zabiegu operacyjnego polegające m.in. na implantacji stentu w miejsce stenozy czyli miejsce zwężenia światła naczynia.

  Stent - niewielka "sprężynka", najczęściej ze stali 316 LVM lub stopu chromowo-kobaltowego, umieszczana wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia drożności naczynia. Elastyczność zapewnia specjalna konstrukcja z falistymi połączeniami zygzakowatych drucików stanowiących właściwe rusztowanie. Stent – niewielka „sprężynka”, najczęściej ze stali 316 LVM albo stopu chromowo-kobaltowego, umieszczana wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia drożności naczynia. Elastyczność zapewnia specjalna konstrukcja z falistymi połączeniami zygzakowatych drucików stanowiących właściwe rusztowanie.

  Beth Israel Deaconess Medical Center – szpital kliniczny w Bostonie w stanie Massachusetts. Zaingurował działalność w 1996 - powstał z połączenia Beth Israel Hospital (założonego w 1916) i New England Deaconess Hospital (założonego w 1896). Od wielu lat stale zajmuje bardzo wysoką pozycję (mieści się w pierwszej trójce) wśród wszystkich niezależnych szpitali klinicznych w Stanach Zjednoczonych pod względem wysokości dotacji na badania biomedyczne, przyznawanej od rządowej agencji National Institutes of Health, która dysponuje tymi środkami. Coroczna suma dotacji na wyżej wymieniony cel wynosi około 200 mln USD. Naukowcy zatrudnieni w BIDMC prowadzą ponad 850 projektów sponsorowanych oraz 200 badań klinicznych. Kardiolodzy zatrudnieni w tym szpitalu opracowali stymulator serca i byli jednymi z pierwszych, którzy prowadzili badania w zakresie skuteczności angioplastyki balonowej, jak również innych metod leczenia niewydolności serca, takich jak wstawianie stentów w celu udrożnienia tętnic wieńcowych. W skład szpitala wchodzi również Harvard-Thorndike General Clinical Research Center - najstarsze kliniczne laboratorium w Stanach Zjednoczonych (1973). Przezszyjna wewnątrzwątrobowa przetoka wrotno-systemowa (wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe, ang. transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPSS) – połączenie między jedną z gałęzi żył wątrobowych a gałęzią żyły wrotnej za pomocą stentu. Założenie stentu odbywa się z dostępu przez żyłę szyjną i wykorzystuje techniki angiograficzne.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Dodano: 11.06.2014. 09:27  


  Najnowsze