• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Irlandzcy naukowcy odkryli, jak probiotyki oddziałują na fizjologię komórki

  24.01.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowani ze środków unijnych naukowcy z Irlandii odkryli, że specjalnie opracowane probiotyki mogą modulować fizjologię komórek tłuszczowych gospodarza. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Microbiology, zostały dofinansowane w części z projektu BIOCLA (Wytwarzanie produktów nabiałowych wzbogaconych o CLA [sprzężony kwas linolowy] metodami naturalnymi), który otrzymał niemal 1,7 mln EUR z budżetu Piątego Programu Ramowego (5PR) UE. Odkrycia rzucają nowe światło na sposób, w jaki wyspecjalizowane probiotyki mogą pomóc w profilaktyce chorób i opracowaniu nowych metod leczenia.

  Eksperci z Alimentary Pharmabiotic Centre (APC) przy University College Cork i z Centrum Badań nad Żywnością Teagasc Moorepark w Irlandii zmodyfikowali szczep Lactobacillus, aby wytworzyć molekułę zwaną CLA. Naukowcy stwierdzili znaczącą zmianę w składzie tkanki tłuszczowej testowanych myszy po przyjęciu przez nie zmodyfikowanego szczepu bakterii. Zatem przyjmowanie żywych bakterii może odegrać kluczową rolę w metabolizowaniu odległych miejsc w organizmie - podsumowują.

  Rozmaite bakterie wytwarzają wiele wersji kwasu tłuszczowego CLA. Zdaniem naukowców jeden typ tego kwasu, o nazwie t10, c12 CLA, jest powiązany z redukcją tkanki tłuszczowej u ludzi i zwierząt. Ten właśnie typ potrafi również spowalniać rozwój komórek raka okrężnicy, co może doprowadzić do śmierci nowotworu. Jednak tylko niektóre rodzaje bakterii, takie jak Propionibacterium acnes (P. acnes, bakteria wywołująca trądzik), wytwarzają kwas t10, c12 CLA.

  Na potrzeby badań naukowcy przenieśli gen kodujący enzym z bakterii P. acnes do bakterii ze szczepu Lactobacillus, które następnie wytworzyły kwas t10, c12 CLA. Eksperci twierdzą, że szczepy Lactobacillus występują powszechnie w normalnej florze jelitowej i produktach probiotycznych, dodając że poziom kwasu t10, c12 CLA w tkance tłuszczowej myszy wzrósł czterokrotnie po przyjęciu przez nie rekombinowanego probiotyku. Ich odkrycia pokazują, że drobnoustroje jelitowe wpływają na metabolizm gospodarza, zwłaszcza na skład tłuszczu.

  Wypowiadając się na temat odkryć, kierowniczka badań dr Catherine Stanton z APC i Centrum Badań nad Żywnością Teagasc Moorepark powiedziała: "Wykazano już, że kwas CLA łagodzi niealkoholową, stłuszczeniową chorobę wątroby, która często towarzyszy otyłości. Dlatego zwiększanie poziomu kwasu CLA w wątrobie poprzez przyjmowanie szczepu bakterii probiotycznych ma znaczenie terapeutyczne. Co więcej tłuszcz nie jest nieczynną warstwą oblewającą nasze ciało, jest aktywny i prozapalny oraz stanowi czynnik ryzyka wielu chorób, w tym nowotworów. Prace pokazują, że istnieje możliwość oddziaływania na niego poprzez interakcje diety, drobnoustrojów i gospodarza w jelicie."

  Zespół odkrył również, że kwas CLA wytworzony przez drobnoustroje może obniżyć o 92% żywotność komórek nowotworu okrężnicy. "Możliwe, że bakterie probiotyczne wytwarzające kwas CLA byłyby również w stanie utrzymać komórki nowotworu okrężnicy pod kontrolą" - zauważa dr Stanton. "Wszystkie nasze dotychczasowe odkrycia wskazują, że metabolizm bakterii jelitowych może modulować aktywność komórkową gospodarza w sposób dla niego dobroczynny" - dodaje. "Musimy przeprowadzić dalsze badania oddziaływania bakterii wytwarzających CLA na metabolizm człowieka, tym niemniej wyniki naszych dotychczasowych prac otwierają bez wątpienia nowe możliwości dla zastosowania probiotyków w poprawianiu zdrowia człowieka."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lactobacillus – rodzaj laseczkowatych bakterii Gram-dodatnich. Najliczniejsze spośród grupy bakterii kwasu mlekowego. Większość z nich jest zdolna do zamiany laktozy i innych prostych cukrów w kwas mlekowy. Bardzo powszechne, często wywierają pozytywny wpływ na organizm człowieka i zwierząt. Aktywnie przytwierdzają się do ścian jelita, tworząc mikroflorę konkurującą o składniki pokarmowe z innymi organizmami, także chorobotwórczymi. Swoją obecnością wpływają na zwiększoną produkcję przeciwciał klasy IgA, które są wydalane głównie do przewodu pokarmowego, oraz jamy ustnej w postaci śliny. U człowieka są obecne w przewodzie pokarmowym (są bardzo ważnym składnikiem flory jelitowej) oraz u kobiet w pochwie.

  Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), zwane również czynnościową żywnością – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej. W większości przypadków korzystne oddziaływania probiotyków dotyczą wyłącznie warunków in vitro. Zaproponowano, że jeżeli wpływ drobnoustrojów na leczenie choroby został zbadany naukowo i ma dowiedzioną skuteczność należy używać nazwy czynnik bioleczniczy.

  Profag - nieczynna postać bakteriofaga, powstająca w cyklu lizogenicznym przez włączanie DNA wirusa do materiału genetycznego zaatakowanej bakterii; w takiej postaci wirus może istnieć przez wiele pokoleń bakterii, lecz w pewnych warunkach może zostać wycięty z DNA bakterii i infekować inne komórki wchodząc w cykl lityczny.

  Fagi T-parzyste - grupa fagów zjadliwych, tzn. takich, które zabijają zarażoną przez siebie komórkę. Nie występuje u nich nigdy zjawisko lizogenii. W czasie zakażenia przejmują całkowitą kontrolę nad metabolizmem gospodarza. Genom fagów T-parzystych ma masę 100-130 MDa. Koduje 55-170 genów. Zawiera on zamiast cytozyny jej pochodną: 5-hydroksymetylocytozynę. Zabezpiecza to przed działaniem enzymów fagowych rozkładających DNA gospodarza. Dodatkowa glikozylacja niektórych jej cząsteczek chroni przed działaniem enzymów restrykcyjnych bakterii. Przykładem faga T-parzystego jest bakteriofag T-4 porażający komórki E. coli. Fag T-4 ma budowę bardzo złożoną. Składa się z ikosaedralnej główki, ogonka posiadającego rdzeń oraz kurczliwą otoczkę, podstawki oraz wyrastających z niej 6 włókienek. Po rozpoznaniu ściany komórkowej bakterii przez włókienka następuje skurcz otoczki ogonka, wskutek czego ogonek przebija ścianę komórkową. Proces ten oprócz mechanicznego ma również charakter enzymatyczny, ponieważ białka podstawki mają zdolność lizy polisacharydów ściany bakterii.

  Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), zwane również czynnościową żywnością – podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdży, najczęściej bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest korzystne dla zdrowia działanie w przewodzie pokarmowym, poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej. W większości przypadków korzystne oddziaływania probiotyków dotyczą wyłącznie warunków in vitro. Zaproponowano, że jeżeli wpływ drobnoustrojów na leczenie choroby został zbadany naukowo i ma dowiedzioną skuteczność należy używać nazwy czynnik bioleczniczy.

  Ultramikrobakterie – bakterie, które są znacznie mniejsze od typowych komórek bakteryjnych. Ich średnica waha się w granicach 0,2–0,3 μm. Termin ten został po raz pierwszy użyty w roku 1981 w odniesieniu do występujących w morskiej wodzie ziarenkowców, których średnica była mniejsza niż 0,3 μm. Organizmy te zostały również odnalezione w glebie. Była to mieszanina gatunków zarówno Gram-dodatnich, jak i ujemnych. Wiele, jeśli nie wszystkie, z tych bakterii to uśpione formy większych komórek. Pozwalają one przetrwać w niesprzyjających warunkach środowiska. W tym stanie spoczynku komórki bakteryjne spowalniają swój metabolizm, wstrzymują wzrost i stabilizują DNA, tworząc uśpione, nierosnące komórki, które mogą pozostać żywe przez wiele lat. Takie „formy głodowe” są prawdopodobnie najbardziej typowymi ultramikrobakteriami w wodzie morskiej.

  Lactobacillus casei – gatunek Gram-dodatnich, laseczkowatych bakterii z rodzaju Lactobacillus. Są nieruchliwe, osiągają od 0,7 do 1,1 mikrometrów średnicy i od 2 do 4 mikrometrów długości. Bakteria przeprowadza homofermentację glukozy, której produktem jest kwas mlekowy. Jest mezofilna i nie rośnie w temperaturach przekraczających 45 °C. Występuje w mleku, dojrzewających serach, kulturach piekarniczych zawierających mleko oraz w kiszonej kapuście. Znaleziono ją także w przewodzie pokarmowym człowieka i krowich odchodach. Obecnie jest dodawana do wielu produktów żywnościowych celem poprawy ich jakości.

  Dodano: 24.01.2011. 17:17  


  Najnowsze