• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jadalna szczepionka najlepsza w konkursie BioIDEA 2010

  20.05.2010. 09:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Projekt jadalnej szczepionki przeciwko zakażeniom Helicobacter pylori okazał się najbardziej innowacyjnym pomysłem związanym z branżą life science w konkursie BioIDEA 2010. Krzysztof Hinc z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzyma na jego rozwinięcie 10 tys. euro.

  Wyniki konkursu, organizowanego przez spółkę JCI Venture pod honorowym patronatem ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, ogłoszono 15 maja w Krakowie.

  Helicobacter pylori to gram-ujemna bakteria o helikalnym kształcie, zaliczana do pałeczek. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70 proc. osób w krajach rozwijających się i ok. 30 proc. w krajach rozwiniętych. Jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia żołądka typu B, które może prowadzić do powstania nowotworu, i wrzodów trawiennych.

  Ideą zwycięskiego projektu jest opracowanie skutecznej doustnej szczepionki przeciwko tym zakażeniom w oparciu o przetrwalniki Bacillus subtilis. Zastosowanie przetrwalników jako formy aplikacji szczepionek stanowi nowe podejście do immunizacji ludzi i zwierząt. Może chronić przed infekcjami w obrębie przewodu pokarmowego

  Zdaniem naukowca, przemawia za tym nie tylko droga podania antygenu (pokarmowa), sprzyjająca wytworzeniu lokalnej odporności, ale także duża trwałość przetrwalników w środowisku naturalnym. Są one zdolne do pozostawania w obrębie przewodu pokarmowego oraz do kiełkowania w makrofagach, komórkach zaangażowanych w indukcję reakcji odpornościowej zakażonego organizmu.

  "Zastosowanie proponowanego podejścia umożliwi proste i bezpieczne podawanie szczepionki drogą pokarmową oraz tanie jej wytwarzanie. Doustna szczepionka antybakteryjna wydaje się idealnym sposobem na zabezpieczenie organizmu przed patogenem. Łatwość produkcji, przechowywania i stosowania przetrwalników daje nadzieje na przyszłą produkcję szczepionki w kraju" - zapewnia dr Hinc.

  Celem konkursu "BioIDEA 2010" było wyłonienie najlepszej koncepcji rozwinięcia projektu związanego z badaniami naukowymi, wynalazkami, innowacyjnymi pomysłami, produktami i inicjatywami dotyczącymi branży nauk przyrodniczych, który może dysponować potencjałem komercyjnym.

  Konkurs był skierowany do doktorów lub studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich następujących kierunków: biotechnologia, chemia, biologia, medycyna, farmacja i innych nauk przyrodniczych.

  Główną nagrodą dla zwycięzcy konkursu była umowa preinkubacyjna zapewniająca sfinansowanie działań związanych z realizacją projektu naukowego o budżecie 10 tys. euro.

  Jak informuje Katarzyna Pętlak-Długosz, JCI Venture powstało z inicjatywy Jagiellońskiego Centrum Innowacji w odpowiedzi na brak spójnego systemu komercjalizacji badań naukowych oraz trudności w pozyskiwaniu kapitału na realizację ryzykownych projektów technologicznych.

  JCI Venture zarządza funduszem kapitału zalążkowego, który pozwala na finansowanie pierwszego etapu formowania spółki. JCI Venture, w zamian za wejście kapitałowe, obejmuje udziały w spółce. Pieniądze pochodzą ze środków europejskich, ale model i dyscyplina finansowa są takie same jak w firmach venture capital. KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Helicobacter pylori (w skrócie Hp, dawna nazwa Campylobacter pylori) – gram-ujemna bakteria o helikalnym kształcie, zaliczana do pałeczek. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych. Jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zapalenie żołądka typu B (mogące prowadzić do powstania nowotworu) i wrzody trawienne. Obecnie wiadomo, że H. pylori odpowiada w przybliżeniu za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Jednakże u większości zakażonych osób choroba nie rozwija się; wysunięto wiele hipotez wyjaśniających ten fakt, ale żadna z nich nie uzyskała powszechnej aprobaty. Uważa się, że helikalny kształt bakterii (od którego wzięła się nazwa rodzaju) ma jej ułatwiać ruch w warstwie śluzu. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) – każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występują po szczepieniu. Mogą one być wynikiem indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki, błędu podania szczepionki, złej jej jakości bądź zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

  Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).

  MCI Management SA, działający od 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem 6 funduszy PE/VC: MCI.EuroVentures (wzrost, ekspansja/buy-out), MCI.TechVentures (wzrost, ekspansja), MCI.BioVentures (venture capital), Helix Ventures Partners (venture capital), Internet Ventures (venture capital) oraz MCI.CreditVentures (mezzanine), realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS). W tym haśle opisano historię odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori. W 2005 Barry Marshall i Robin Warren otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie, że powstawanie choroby wrzodowej jest spowodowane głównie przez zakażenie Helicobacter pylori, bakterię preferującą kwaśne środowisko, jakie występuje w żołądku. W wyniku tych odkryć, wrzody trawienne związane z zakażeniem H. pylori są obecnie leczone antybiotykami, które stosuje się w celu eradykacji zakażenia. Przez 30 lat przed ich odkryciem powszechnie wierzono, że powstawanie wrzodów trawiennych jest wywoływane przez nadmiar kwasu solnego w żołądku. W tym czasie kontrolowanie kwasowości środowiska było podstawową metodą leczenia wrzodów trawiennych, co przynosiło tylko częściowy sukces.

  Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy. Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

  Dodano: 20.05.2010. 09:18  


  Najnowsze