• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak dieta ciążowa wpływa na ryzyko pojawienia się alergii u noworodka

  13.09.2011. 22:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Francji zidentyfikowali potencjalne powiązanie między żywnością spożywaną przez kobiety w czasie ciąży, a ryzykiem zapadnięcia na alergię przez ich dzieci. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie The Journal of Physiology wskazują, że jeżeli dieta matki zawiera konkretną grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WNKT), w tym te występujące w rybach, oleju z orzechów włoskich czy siemieniu lnianym, jelita dziecka rozwijają się inaczej. Naukowcy są przekonani, że WNKT poprawiają reakcję komórek immunologicznych w jelitach na bakterie i obce substancje. To z kolei obniża ryzyko zapadnięcia dziecka na alergię.

  W toku wcześniejszych badań stwierdzono już, że suplementacja diety kobiet ciężarnych rybami i olejem z orzechów włoskich obniża ryzyko alergii u dzieci. Brakującą część układanki stanowił jednak mechanizm stojący za tą zależnością.

  W ramach ostatnich badań naukowcy wykazali, że kiedy dieta kobiet ciężarnych jest suplementowana WNKT omega-3, jelita ich nowo narodzonych dzieci są bardziej przenikalne. Im bardziej przenikalne jelita, tym bardziej dostępny krwioobieg dziecka dla bakterii i obcych substancji. Te nowe substancje inicjują reakcję immunologiczną organizmu dziecka, co z kolei prowadzi do wytwarzania przeciwciał.

  "Istnieje szerokie zainteresowanie naukowe dietą matki w czasie ciąży" - wyjaśnia współautorka dr Gaëlle Boudry z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (INRA) we Francji. "W diecie zachodniej grupa wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które jak wykazaliśmy wspomagają funkcję jelita, tak naprawdę znika - ryby i olej z orzechów włoskich są zastępowane olejem kukurydzianym, który zwiera innego rodzaju kwas tłuszczowy" - dodaje.

  "W toku naszych badań ustaliliśmy, że pewna grupa wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - znana jako WNKT omega-3 - powoduje zmianę w rozwoju jelit dziecka, co z kolei może zmienić sposób wykształcania się układu immunologicznego jelit. Zmiany mogą obniżyć ryzyko zapadnięcia na alergie w późniejszym okresie życia."

  "W efekcie układ odpornościowy dziecka może szybciej się rozwijać i osiągnąć dojrzałość, co oznacza lepszą funkcję immunologiczną i niższe prawdopodobieństwo zapadnięcia na alergię."

  Ostatnie odkrycia przynoszą dalsze potwierdzenie wyników wcześniejszych badań, które pokazały, że spożywanie WNKT omega-3 w czasie ciąży wydłuża czas jej trwania i wspomaga dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego dziecka. Dane wskazują również, że sprawność dzieci w zadaniach umysłowych w dzieciństwie jest większa.

  "W toku innych badań odkryto, że dieta ciążowa zawierająca ryby czy olej z orzechów włoskich może sprawić, że dziecko będzie bystrzejsze" - mówi dr Boudry. "Nasze badania potwierdzają te wyniki, sugerując że takie suplementy przyspieszają również rozwój zdrowego układu immunologicznego, zapobiegając alergiom pokarmowym."

  Naukowcy planują dalsze prace, aby ocenić, czy takie działanie WNKT omega-3 poprawiające pracę jelit, odkryte u noworodków, jest również aktywne w późniejszym okresie życia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Auksologia – nauka o rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijające się dziecko. Zajmuje się prawidłowościami rozwoju dziecka, dąży do optymalnego rozwoju dziecka, ma wielkie znaczenie dla pediatrii i geriatrii. Wyniki badań auksologicznych mają duże znaczenie dla szkolnictwa. Nauczyciele klas 1-3 są zobowiązani do oceny auksologicznej dzieci z tych klas. Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej.

  Niemowlę, okres niemowlęcy – dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku życia. Wyodrębnienie to w psychologii rozwojowej dokonywane ze względu na szczególną wagę rozwoju małego dziecka w tym okresie. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest ważne także z uwagi na mnogość i intensywność przemian zachodzących w organizmie dziecka w tym czasie. Pierwszy miesiąc życia dziecka jest okresem noworodkowym. Wystarczająco dobra matka to termin utworzony przez Donalda Woodsa Winnicotta, oznaczający matkę, która na początku życia niemowlęcia dostosowuje się maksymalnie do jego potrzeb – między innymi przejmuje na siebie i koi wszelkie silne emocje dziecka, nawet te najbardziej nieznośne. Wystarczająco dobra matka pozwala następnie, w toku rozwoju dziecka, na stopniowe poszerzanie jego autonomii, adekwatnie do wieku dziecka.

  Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego). Dzieciństwo – jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. Osobnika ludzkiego w tym okresie nazywa się dzieckiem. Dokładne granice tego okresu są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. Według S. Baleya dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat. Wtedy pamięć dziecka jest coraz lepsza, zaczyna odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma ogromną chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka.

  Skala Brazeltona, inaczej Skala Oceny Zachowania Noworodków (ang. Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS), potocznie zwana "Brazelton". Po raz pierwszy opublikowana w 1973 roku, choć pomysł na taką skalę sięga 1955 roku i była ona pierwotnie pomyślana jako narzędzie dokumentowania wkładu dziecka w relację rodzic -dziecko. Test mierzący reakcje noworodka na różne bodźce (np. światło, grzechotka, poruszająca się kulka). Jest to wyznacznikiem rozwoju ruchowego dziecka. Charakteryzuje się prostotą wykonania i wysoką skutecznością w zakresie wstępnej oceny dziecka. Stop pneumokokom – akcja zachęcająca do szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Główne hasło kampanii to: Masz prawo wiedzieć, masz prawo pytać. Akcja była finansowana przez firmę Wyeth, producenta jedynej dostępnej w Polsce szczepionki dla dzieci do drugiego roku życia. Patronatem kampanii było między innymi Centrum Zdrowia Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka zarzucił akcji, że ta kreuje się na kampanię społeczną, pomimo że jest to przedsięwzięcie komercyjne. Jedna z reklam (przedstawiająca umierające dziecko) została wycofana, ponieważ łamała polskie prawo - zachęcała do kupienia leku, który jest wyłącznie na receptę. Ponadto reklama miała na celu wywołanie strachu u odbiorcy.

  Fundacja "Dom w Łodzi" to pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce niepubliczny dom dziecka dla chorych dzieci. Powstała ona w 2006 roku, a już rok później przyjęła pierwszych podopiecznych w placówce mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 13, jej prezesem jest Jolanta Bobińska. W różnych okresach działalności ośrodka miał on pod opieką od dwójki do tuzina dzieci.

  Choroba sieroca - zespół poważnych zaburzeń lub zahamowań rozwoju psychicznego dzieci; może również powodować objawy somatyczne. Inne nazwy: nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju, hospitalizm lub ogólnie zaniedbywanie dziecka.

  Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje: Martwicze zapalenie jelit (łac. enterocolitis necroticans neonatotum, ang. necrotizing enterocolitis, NEC) – najczęstsza choroba przewodu pokarmowego wymagająca interwencji chirurgicznej u noworodków, występuje przede wszystkim u wcześniaków, chociaż sporadycznie także u dzieci urodzonych o czasie. Jest to zwykle powikłanie niedotlenienia płodu, niedokrwienia albo czynników zakaźnych, nakładających się na niedojrzałość mechanizmów obronnych dziecka. Rokuje źle, a śmiertelność wśród dzieci o wadze mniejszej niż 1500 g sięga 50%.

  Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych – rzadkie, zagrażające życiu powikłanie ciąży, które występuje w trzecim trymestrze ciąży lub bezpośrednio po porodzie. Uważa się, że jest powodowane zaburzonym metabolizmem kwasów tłuszczowych w mitochondriach matki, spowodowanym niedoborem enzymu LCHAD (dehydrogenaza 3-hydroksyacyl-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Wcześniej uważano, że ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych wiąże się z dużą umieralnością, ale intensywne leczenie stabilizujące stan matki poprzez dożylne podawanie płynów i produktów krwiopochodnych, z oczekiwaniem na możliwość wczesnego zakończenia ciąży, poprawiło rokowanie. Prawa dziecka – przedmiot traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

  Glottodydaktyka - edukacja językowa - to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Odpowiednio wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, aby skrócić do minimum czas opanowania płynnego czytania i pisania. Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień.

  Dodano: 13.09.2011. 22:49  


  Najnowsze