• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak skuteczna jest polityka zdrowego odżywiania?

  03.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ciągu minionych dziesięcioleci unijne rządy przeprowadziły wiele kampanii zachęcających do zdrowszego odżywiania, które w różnym stopniu zakończyły się sukcesem lub porażką. Nowy projekt, finansowany ze środków unijnych na kwotę 2,5 mln EUR i prowadzony przez brytyjski Uniwersytet w Reading, kataloguje te kampanie, aby zbadać, które odniosły sukces, a które nie i z jakiego powodu.

  Dziewięciu partnerów trzy i pół letniego projektu EATWELL (Interwencje w celu propagowania zdrowych nawyków żywieniowych - ocena i zalecenia), finansowanego z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR), przyjrzy się również, w jaki sposób sektor publiczny może promować zdrowe odżywianie wśród społeczeństwa oraz z jakimi postawami może się to spotkać w różnych krajach.

  Dr Bhavani Shankar ze Wydziału Rolnictwa, Polityki i Rozwoju przy Uniwersytecie w Reading powiedział: "Łatwo zlekceważyć ingerencję państwa w kształtowanie wyborów żywieniowych. Jak by nie patrzeć, państwo opiekuńcze wskazujące co każdy powinien jeść może przywoływać na myśl Orwellowskie wizje. Jednakże coraz bardziej oczywistym staje się, że istnieje wyraźna przesłanka dla większego zaangażowania się państwa w wybory żywieniowe."

  "Otyłość wynikająca po części z wyborów żywieniowych odpowiada obecnie za 5% do 7% kosztów opieki zdrowotnej w UE. Prócz sprzyjania otyłości, niska jakość odżywiania skutkuje bezpośrednio szeregiem chorób, którym można zapobiegać, a które zwiększają koszty opieki zdrowotnej."

  Otyłość kosztuje UE około 70 mld EUR rocznie w postaci kosztów opieki zdrowotnej i straconego czasu produktywnego. W Wielkiej Brytanii, która znana jest z tego, że ma jedną z najbardziej niezdrowych diet w Zachodniej Europie, ceną spożywania dużych ilości cukru, tłuszczu i soli jest fala otyłości wśród dorosłych i dzieci, która przyczynia się do wielu chorób związanych z odżywianiem się, jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe. W sumie około 70.000 Brytyjczyków umiera co roku przedwcześnie z powodu chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem.

  "W przypadku Wielkiej Brytanii osoby wybierające niskiej jakości dietę powodują wzrost kosztów NHS [państwowej służby zdrowia] dla wszystkich" - zauważył Bruce Traill, profesor ekonomiki żywności na Uniwersytecie w Reading. "Zatem, pomijając już starania o ratowanie życia obywateli poprzez zachęcanie do zdrowszego odżywiania się, interwencja państwa w tym zakresie leży w interesie społecznym. W ramach badań przeanalizujemy zakres interwencji odgórnych, które podejmowano w krajach unijnych i innych w przeszłości. Interesuje nas przede wszystkim analiza sposobu, w jaki wiedza marketingowa z sektora prywatnego mogłaby zostać wykorzystana przez sektor publiczny w kampaniach promujących zdrowe odżywianie.

  Poprzednie działania rządów unijnych w zakresie żywienia obejmowały zakazywanie reklamy niezdrowej żywności w kanałach telewizyjnych dla dzieci, promowanie spożywania owoców i warzyw, opracowanie nowych systemów etykietowania żywności oraz wdrażanie udoskonaleń w stołówkach szkolnych i przyzakładowych sektora publicznego w celu zachęcenia dzieci i dorosłych do zdrowego odżywiania się.

  W ramach projektu EATWELL zebrane zostaną dane na temat poprzednich inicjatyw na rzecz zdrowego żywienia, na temat reakcji konsumentów oraz wpływu, jaki ewentualnie wywarły te inicjatywy na poziom otyłości i stan zdrowia. Wnioski zostaną zaprezentowane państwom członkowskim UE i Komisji Europejskiej.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet w Reading:
  http://www.rdg.ac.uk/

  Źródło danych: Uniwersytet w Reading:
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Reading

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zdrowe odżywianie - sposób odżywiania, polegający na przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby serca. Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki pokarmowe mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, dlatego wiele sposobów odżywiania i diet może być uznane za zdrowe. Należy zapewnić odpowiednią ilość makroskładników (tłuszcze, białka, węglowodany), mikroskładników (sole mineralne) oraz energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Normy żywienia – przyjęta na podstawie badań ilość energii i składników odżywczych wystarczająca zaspokojeniu znanych potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w populacji. Spożycie zgodne z określonymi w normach ma zapobiec chorobom z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży. Należy pamiętać, że normy opracowywane są dla grup ludności, a nie dla poszczególnych osób i przeznaczone są dla ludzi zdrowych. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych wyznaczonych przez lekarza specjalistę. Normy żywienia człowieka stosowane są w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, w tym przede wszystkim w:

  Lorkaseryna – organiczny związek chemiczny, potencjalny nowy lek zmniejszający łaknienie, który przeznaczony byłby do podawania doustnego w postaci tabletek (10 mg raz lub dwa razy na dobę), przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian w nawykach żywieniowych i trybie życia. Działa centralnie. Jest wybiórczym agonistą receptora serotoninowego 2C (5HT2C) w podwzgórzu. Wskazaniem do jego stosowania jest otyłość (wskaźnik BMI ≥ 30) lub nadwaga (wskaźnik BMI ≥ 27) przy jednoczesnym współistnieniu przynajmniej jednego czynnika zwiększającego śmiertelność i związanego z otyłością, np. cukrzyca typu 2. Obecnie lek znajduje się w fazie przedrejestracyjnej na terenie krajów UE i Wielkiej Brytanii. Został pozytywnie oceniony w USA przez komisję doradczą FDA – uznano na podstawie załączonych wyników badań doświadczalnych, że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne działania niepożądane podczas długotrwałego stosowania w grupie osób z otyłością lub nadwagą. Ten związek chemiczny pretendujący do uznania za lek został opracowany przez firmę farmaceutyczną Arena Pharmaceuticals. Zastrzeżona nazwa handlowa (jeszcze niepotwierdzona) to Lorqess. Lorkaseryna byłaby medykamentem do leczenia otyłości przeznaczonym dla osób dorosłych. Reading School - jedna z najstarszych angielskich szkół dla chłopców. Mieści się w Reading. Kontynuuje tradycje szkoły przy opactwie Reading.

  Pica (łaknienie spaczone) – zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia). Aby uznać tego typu zachowania za zaburzenie, muszą trwać przynajmniej miesiąc w wieku, w którym próbowanie jedzenia ziemi, błota itp. jest uznawane za niedostosowane do poziomu rozwoju człowieka. Obserwuje się je u wszystkich grup wiekowych, ale najczęściej u kobiet w ciąży i u małych dzieci, zwłaszcza opóźnionych w rozwoju, wśród których jest to najbardziej rozpowszechnione zaburzenie odżywiania. Wówczas rozpoznawane jest jako pica u niemowląt lub dzieci (ICD-10 F98.3). Łaknienie spaczone może się także wiązać z chorobami organicznymi mózgu lub histerią. Odchudzanie jest procesem, który polega na zmniejszaniu masy, do prawidłowej masy ciała, zapewniającej optymalny stan zdrowia. Proces ten, w ujęciu biologicznym, zmierza do poprawy trawienia, spalaniu tkanki tłuszczowej i tworzeniu mięśniowej, zmniejszenia zapotrzebowania na pokarmy, a w efekcie ogólnej zmianie odżywiania. W ujęciu psychologicznym wywołuje zadowolenie, podwyższenie własnej samooceny, poczucie atrakcyjności oraz wzrost wiary we własne możliwości; może przeciwdziałać stanom nadwagi i otyłości.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną. Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym, regionalnym oraz lokalnym. Aktywność sektora publicznego opiera się przede wszystkim na zapewnieniu obywatelom opieki socjalnej, gwarantowaniu bezpieczeństwa narodowego i planowaniu zagospodarowania przestrzeni. Do sektora publicznego zalicza się wszystkie jednostki organizacyjne, w których własność Skarbu Państwa lub samorządu ma udział większy niż 50%.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Fast food (z ang. dosłownie szybka żywność) – rodzaj pożywienia szybko przygotowywanego i serwowanego na poczekaniu, na ogół taniego. Zwykle posiada ono wysoką wartość kaloryczną – zawiera dużą ilość tłuszczów i węglowodanów, przy równoczesnym niedoborze cennych dla organizmu substancji – błonnika, witamin i minerałów. Przeciwnicy tego typu odżywiania uważają, że regularne spożywanie produktów fast food prowadzi do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, choroby nowotworowe, miażdżyca, choroby serca i wątroby. Współcześnie oblicze fast foodu zaczyna się zmieniać i coraz częściej zaliczane są do niego serwowane na poczekaniu sałatki. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Dodano: 03.06.2009. 15:11  


  Najnowsze