• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jest szansa na zachowanie płodności pomimo chemioterapii

  02.10.2009. 20:53
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Udało się odkryć mechanizm, który odpowiada za negatywny wpływ chemioterapii na płodność pacjentek. Jest szansa, że utracie płodności będzie można zapobiec przy pomocy dobrze znanego leku - informują naukowcy z Włoch na łamach pisma "Nature Medicine".

  Bezpłodność jest głównym skutkiem ubocznym leczenia raka u młodych pacjentów. Przyczynę stanowi wrażliwość komórek linii płciowej na chemioterapię.
  Stefania Gonfloni wraz z kolegami z Uniwersytetu w Rzymie w badaniach myszy odkryli, że cisplatyna, jeden z najpopularniejszych leków stosowanych w chemioterapii nowotworów, aktywuje w oocytach enzym o nazwie c-Abl, co uruchamia ścieżkę sygnałową prowadzącą do śmierci tych komórek. Kiedy białko c-Abl jest zmutowane (nieprawidłowe) w organizmie dochodzi do rozwoju białaczki szpikowej, którą można leczyć specyfikiem o nazwie imatinib.

  Jak wykazali naukowcy, podawanie imatinibu zapobiega wywołanej przez cisplatynę śmierci żeńskich komórek linii płciowej, co pozwala zachować płodność pomimo chemioterapii.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce agt/ bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Niepłodność – stan, w którym zachodzi niemożność zajścia w ciążę pomimo rocznego współżycia seksualnego z przeciętną częstotliwością 3–4 stosunków tygodniowo, bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych. Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej. Cisplatyna (łac. Cisplatinum) – nieorganiczny związek chemiczny platyny, o działaniu cytostatycznym. Stosowany jest jako lek w chemioterapii kilku rodzajów raka.

  Blogroll - zestaw odnośników do innych blogów umieszczany zwykle w bocznym menu (panelu) bloga. Niekiedy jest to mechanizm wymiany odnośników pomiędzy blogami, w innym wypadku są to odnośniki do blogów, które autor danego bloga regularnie czyta i ocenia. Płodność roślin - zdolność roślin do wytwarzania organów rozrodczych (generatywnych lub wegetatywnych) stanowiących materiał siewny lub sadzeniakowy. Płodność wyraża się współczynnikiem reprodukcji, czyli liczbą tych organów (nasion rolniczych) uzyskanych z jednej rośliny.

  Tioguanina (6-tioguanina) – aromatyczny związek heterocykliczny, pochodna puryny. Lek cytostatyczny, będący analogiem guaniny, stosowany w chemioterapii ostrych białaczek, szczególnie ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej. Kult płodności – jedna z form kultu religijnego cechująca się oddawaniem czci różnym przejawom i źródłom płodności, jak np. urodzaj, deszcz, Słońce, Księżyc, wody, roślinność, gleba, kobieta, itp. Jest on jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najstarszych kultów religijnych na świecie.

  Odnośnik bezpośredni (ang. permalink) - specjalnie skonstruowany, niezmienny adres URL odnoszący się do konkretnego zasobu. Zespół samych komórek Sertolego (zespół del Castillo, ang. Sertoli cell-only syndrome, Del Castillo syndrome, germ cell aplasia) – rzadki zespół objawiający się niepłodnością męską. Stwierdzany na podstawie badania histopatologicznego wycinka pobranego podczas biopsji jąder.

  Naprotechnologia (NaProTECHNOLOGIA) − metoda, mająca monitorować i utrzymywać zdrowie układu rozrodczego kobiet, stworzona przez Thomasa W. Hilgersa w 1991 roku. Oparta jest głównie na naturalnych metodach planowania rodziny, które są dopuszczalne m.in. przez Kościół katolicki. Metoda stawia nacisk na naukę umiejętności rozpoznawania własnej płodności przez małżonków starających się o potomstwo. Jest adresowana do pacjentów, których niepłodność jest uleczalna i daje się korygować medycznie, czyli do ok. 40% niepłodnych par (nie będą to więc kobiety z niewydolnością jajników, niedrożnością jajowodów czy mężczyźni).

  Choroba resztkowa (ang. Minimal Residual Disease (MRD)) - obecność małej liczby przetrwałych w organizmie (w trakcie leczenia lub w remisji) komórek nowotworowych, w ilościach nie wykrywanych standardowo stosowanymi metodami diagnostycznymi jak np. morfologia krwi i badanie szpiku. Ilość komórek nowotworowych w tej chorobie nie jest wystarczająca do wywołania objawów klinicznych, ale jest główną przyczyną nawrotu raka i białaczki.

  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego. Wnętrostwo (łac. cryptorchidismus) – wada rozwojowa u noworodków męskich, polegająca na niewłaściwym umieszczeniu jednego lub obu jąder w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie. Niezstąpienie jąder grozi ich przegrzaniem, co sprzyja powstawaniu nowotworów jądra oraz może doprowadzić do zatrzymania produkcji plemników, czego skutkiem jest niepłodność.

  Życie i Płodność - kwartalnik interdyscyplinarny, wydawany od 2007 w Krakowie, poświęcony problemom bioetyki i ludzkiej płodności z punktu widzenia medycyny, psychologii, pedagogiki i demografii. Neutropenia – stan hematologiczny polegający na obniżeniu liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1500/μl (poniżej 500/μl – agranulocytoza). Przyczynami neutropenii może być zwiększone niszczenie neutrofili lub ich zmniejszone wytwarzanie oraz zła dystrybucja. Istnieją także wrodzone neutropenie, takie jak: zespół Kostmanna lub zespół Schwachmana-Diamonda. Ciężka neutropenia oraz agranulocytoza stanowią poważne zagrożenie życia z powodu szybko postępujących zakażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych, które są najczęstszą przyczyną śmierci chorych na białaczki lub inne nowotwory w okresie chemioterapii.

  Pierwotna dyskineza rzęsek (zespół nieruchomych rzęsek, ang. immotile cilia syndrome, ICS, primary ciliary dyskinesia, PCD) – rzadka, genetycznie uwarunkowana choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, w której objawy chorobowe wywołane są przez nieprawidłową budowę rzęsek pokrywających nabłonki urzęsione organizmu człowieka. PCD należy, razem z innymi chorobami spowodowanymi dysfunkcją rzęsek, do grupy ciliopatii. Najpoważniejsze objawy wynikają z upośledzenia funkcji nabłonka oddechowego górnych i dolnych dróg oddechowych. Choroba ta jest również przyczyną bezpłodności u mężczyzn, ponieważ defekt budowy dotyczy również witek plemników. Estrogeny - grupa hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, estron i estriol. Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi i najważniejszą rolę odgrywają w organizmie kobiet, ale są też niezbędne dla mężczyzn - ich niedobór w jądrach może powodować bezpłodność.

  Dodano: 02.10.2009. 20:53  


  Najnowsze