• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jubileusz 35-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu

  25.06.2010. 13:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowa konferencja o wyzwaniach naukowych i dydaktycznych nauk o zdrowiu w Polsce oraz międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa o zdrowiu kobiety uświetnią obchody jubileuszu 35-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (25-26 czerwca).

  Jak napisał w posłaniu do uczestników spotkania prof. Włodzimierz Samborski, przewodniczący Komitetu Naukowego, ostatnie 35 lat działalności poznańskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu to ewolucyjny proces dochodzenia do współczesnego kształtu przestrzeni badawczej nauk o zdrowiu. Początkowo ograniczony do jednej dyscypliny - pielęgniarstwa, współcześnie obejmuje obok wymienionej - fizjoterapię, położnictwo, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne, elektroradiologię.

  Tym wszystkim dyscyplinom będzie poświęcona konferencja, która w drugim dniu obrad zostanie podzielona na dwie sesje - dydaktyczną i studencką.

  Równolegle będzie się toczyć konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona zdrowiu kobiety. Jej uczestnicy będą rozmawiać m.in. o organizacji opieki medycznej, pielęgniarsko-położniczej oraz lekarskiej nad kobietą ciężarną, kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi, onkologicznymi oraz endokrynologicznymi.

  Tematem dyskusji będą także zagadnienia dotyczące różnych aspektów zdrowia publicznego i zdrowia kobiet, polityki zdrowotnej w Polsce i na świecie, społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby oraz eugeniki.

  W tym roku swój jubileusz - 90-lecie - obchodzi również Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Uroczyste obchody zaplanowano na drugą połowę listopada.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – jeden z czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Smoluchowskiego 11 w Poznaniu. Powstał w 1998 roku. Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego (IP i NoZ UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2004 roku. W jej skład wchodzą 3 katedry, w ramach których znajduje się 5 zakładów i 4 pracownie naukowe. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teorią w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami,; epidemiologiąa zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: dietetyka, elektroradiologia, pielęgniarstwo oraz zdrowie publiczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 1064 studentów w trybie dziennym (680) oraz trybie zaocznym (384), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Elżbieta Krajewska-Kułak (ur. 18 czerwca 1957 w Ełku) – polska lekarka, naukowiec, pedagog, społecznik, współtwórczyni oraz wieloletnia Prodziekan i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross".

  Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (WNoZiKF) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kształcący studentów na kierunkach: pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz wychowanie fizyczne w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku został założony 1 lipca 2005 roku. Obecnie (2012) dziekanem wydziału jest prof. Anton Lacko.

  Salonik Historii Pielęgniarstwa – stała ekspozycja muzealna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana w Krakowie przy ul. Kopernika 25. Eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie (m.in. oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, listy, fotografie, portrety, albumy, meble, mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku oraz przedmioty użytkowe). Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z czterech wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. ul.Żołnierskiej 48 w Szczecinie.

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych.

  Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych.

  Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego - został utworzony 1 września 2001 roku wraz z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do 31 stycznia 2008 roku pod nazwą Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B"

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Dodano: 25.06.2010. 13:18  


  Najnowsze