• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kobiety ciężarne potrzebują lepszej ochrony przed malarią

  27.01.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zbyt wiele kobiet z Afryki subsaharyjskiej nadal nie ma zapewnionej odpowiedniej ochrony przed malarią, przez co grożą im - podobnie jak ich nienarodzonym dzieciom - poważne problemy zdrowotne, a nawet śmierć. W artykule opublikowanym w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases, naukowcy z Holandii, Kenii i Wlk. Brytanii wyjaśniają, że wedle szacunków 23 mln kobiet ciężarnych w 2007 r. nie miało ochrony w postaci siatek nasączonych środkiem owadobójczym (ITN) a 19 mln nie zostało objętych profilaktyką okresową (IPT). Naukowcy ostrzegają, że jeżeli ta sytuacja nie zostanie szybko naprawiona, przyjęte przez społeczność międzynarodową cele obniżenia zapadalność na malarię w ciąży nie zostaną osiągnięte.

  Co roku około 32 mln kobiet ciężarnych w Afryce subsaharyjskiej jest narażonych na zarażenie malarią. Zapadnięcie na malarię w czasie ciąży może mieć poważne następstwa dla matki i dziecka, zwiększając ryzyko anemii matki, poród martwego płodu, niską wagę urodzeniową i śmierć noworodka. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 10.000 kobiet i 200.000 niemowląt na świecie umiera każdego dnia z powodu chorowania na malarię w czasie ciąży. WHO zaleca, aby kobiety ciężarne korzystały z ITN i IPT w celu obniżenia ryzyka zachorowania.

  Walka z malarią w ciąży wpisuje się w trzy spośród Milenijnych Celów Rozwoju, a mianowicie w cel 4 (obniżenie umieralności dzieci), 5 (poprawa zdrowia matek) oraz 6 (walka z HIV/AIDS, malarią i innymi chorobami). Ponadto w ramach inicjatywy "Roll Back Malaria" wyznaczono cel objęcia 100% kobiet ciężarnych IPT oraz zapewnienia ITN 80% wszystkim osobom zamieszkujących dotknięte obszary, aby ograniczyć wpływ komarów. Wreszcie w 2000 r. afrykańscy przywódcy obradujący w Abudży, Nigeria, zobowiązali się do podjęcia kroków w celu zapewnienia 60% kobiet ciężarnych skutecznych środków interwencyjnych na obszarach endemicznego występowania malarii.

  W ramach ostatnich badań, prowadzonych pod kierunkiem "Konsorcjum ds. walki z malarią w okresie ciąży", naukowcy badali, jak wiele kobiet ciężarnych w Afryce subsaharyjskiej realnie korzysta z profilaktyki przeciwmalarycznej.

  Dobra wiadomość jest taka, że 47 z 45 badanych krajów dysponowało strategią wyposażania kobiet w ITN, a 39 opracowało strategię IPT dla kobiet ciężarnych. Jednakże dane pokazują, że mimo tych strategii wiele kobiet przebyło ciążę bez ochrony.

  W 32 krajach posiadających strategię ITN, dla których były dostępne dane, zaledwie 17% ciąż (4,7 mln kobiet ciężarnych z 27,7 mln) było tak naprawdę zabezpieczonych przez ITN. Jeżeli chodzi o IPT to z 31 krajów dysponujących strategią IPT i danymi na temat absorpcji, zaledwie jedna czwarta kobiet ciężarnych (6,4 mln z 25,6 mln) otrzymała przynajmniej 1 dawkę leków.

  Innymi słowy 23 mln kobiet ciężarnych nie skorzystało z ochrony zapewnianej przez ITN, a 19 mln nie zostało objętych IPT. Naukowcy podkreślają, że w przypadku IPT 77% kobiet ciężarnych w krajach objętych badaniami zgłosiło się co najmniej raz w czasie ciąży do przychodni przedporodowej, co oznacza że 13,4 mln ciężarnych zgłaszających się do tych przychodni nie skorzystało z IPT.

  Co więcej zasięg wdrażania ITN i IPT był niższy na obszarach o dużej intensywności przenoszenia malarii, gdzie kobiety ciężarne najbardziej potrzebują ochrony.

  "Dziesięć lat po deklaracji z Abudży, krzepiącym jest fakt, że większość krajów endemicznego występowania malarii [w Afryce subsaharyjskiej] przyjęło strategie ITN i IPT, a liczba krajów posiadających reprezentatywne dane na temat zasięgu strategii w kraju wzrosła do 40 z 47" - zauważa jeden z autorów artykułu, profesor Feiko ter Kuile z Liverpool School of Tropical Medicine w Wlk. Brytanii.

  "Jednakże bardzo niewiele krajów osiągnęło cele z Abudży czy własnej strategii, a jeszcze dalej plasują się one w stosunku do nowszych celów [inicjatywy Roll Back Malaria] przyjętych w 2010 r. Ponadto, zasięg strategii był najmniejszy na obszarach o wysokim przenoszeniu malarii, gdzie jest ona najbardziej potrzebna."

  "Mimo sukcesu w kilku krajach, zasięg stosowania siatek nasączonych środkami owadobójczymi i profilaktyki okresowej wśród kobiet ciężarnych w Afryce jest niedostateczny i potrzebne są zwiększone wysiłki w celu zwiększenia go."

  "Konsorcjum ds. walki z malarią w okresie ciąży" gromadzi naukowców z 47 organizacji w 31 krajach na świecie. Dofinansowywane jest przez Fundację Billa i Melindy Gates oraz UE i Program finansowania badań klinicznych w państwach europejskich i rozwijających się (EDCTP).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM) – każdy stan hiperglikemiczny (nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy lub cukrzyca) pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet w ciąży. Stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto u 30-45% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu najbliższych 15 lat rozwija się cukrzyca typu 2.

  Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, fr. Journée mondiale du paludisme) – święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA, WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcja skutków i skali choroby.

  Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM) – każdy stan hiperglikemiczny (nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy lub cukrzyca) pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet w ciąży. Stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto u 30-45% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu najbliższych 15 lat rozwija się cukrzyca typu 2.

  Atowakwon (atovaquone, atavaquone) – lek przeciwmalaryczny należący do grupy naftalenów. Atowakwon jest analogiem ubichinonu wykazującym aktywność przeciw grzybom Pneumocystis jiroveci, zarodźcom malarii i Toxoplasma gondii.

  Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, który jest jednym z 4 głównych gatunków, wywołujących malarię u ludzi. Jest przenoszony poprzez ślinę komara widliszka, kiedy pobiera on krew. Występuje głównie w Czarnej Afryce.

  Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, który jest jednym z 4 głównych gatunków, wywołujących malarię u ludzi. Jest przenoszony poprzez ślinę komara widliszka, kiedy pobiera on krew. Występuje głównie w Czarnej Afryce.

  MalariaControl.net jest aplikacją korzystającą z przetwarzania rozproszonego w celu stochastycznego modelowania epidemiologii i historii malarii. Jest częścią ogólniejszego projektu [email protected]

  Dodano: 27.01.2011. 17:49  


  Najnowsze