• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina

  25.10.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na początku listopada w Bydgoszczy odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina. Podczas dwudniowego spotkania (5-6 listopada) jego uczestnicy będą rozmawiać na temat różnych aspektów zdrowia pań.

  Współorganizatorami imprezy są: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych, Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek, Zakład Pielęgniarstwa Położniczego, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

  W pierwszym dniu konferencji (5 listopada) odbędą się sesje tematyczne, dotyczące współczesnych problemów opieki położniczo-ginekologicznej, badań prenatalnych oraz promocji zdrowia kobiety i jej rodziny. Będzie więc mowa m.in. o znaczeniu właściwości współczesnej rodziny dla zdrowia społeczeństwa, nowych kierunkach w diagnostyce prenatalnej, standardzie opieki okołoporodowej, programie edukacji poporodowej - "Szkoła matek i ojców Razem Łatwiej", stylu życia kobiet w ciąży, rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, czy profilaktyce raka szyjki macicy.

  Drugi dzień spotkania będzie poświęcony tematom związanym z porodem i życiem noworodka. Prelegenci opowiedzą o znaczeniu karmienia piersią dla rozwoju integracji sensorycznej, dotyku w rozwoju dziecka, komunikacji z niemowlakiem.

  Tego dnia słuchacze dowiedzą się także, gdzie znaleźć grupy wsparcia dla matek oraz jakie matka ma prawa w opiece szpitalnej. Zostaną także przedstawione wstępne doniesienia nt. przezskórnej elektrostymulacji nerwów, która ma pomagać zmniejszyć ból.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Salonik Historii Pielęgniarstwa – stała ekspozycja muzealna Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowana w Krakowie przy ul. Kopernika 25. Eksponaty pochodzą z ostatnich 100 lat działalności pielęgniarstwa w Krakowie (m.in. oryginalne dokumenty, kroniki, protokoły, listy, fotografie, portrety, albumy, meble, mundury pielęgniarek z lat 30. XX wieku oraz przedmioty użytkowe). Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – organizacja związkowa reprezentująca interesy środowiska pielęgniarskiego, utworzona przez Bożenę Banachowicz na bazie wielu organizacji regionalnych, m.in. założonego przez nią w 1992 związku zawodowego pielęgniarek we Włocławku. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) (ang. International Council of Nurses) – pierwsza międzynarodowa zawodowa organizacja kobieca powstała w 1899 roku. W roku 1953 stworzyła pierwszy kodeks dla pielęgniarek, który był wielokrotnie nowelizowany. Obecnie obowiązuje kodeks z 2005 roku. ICN skupia 128 krajowych zrzeszeń pielęgniarskich. Jej celem jest zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej oraz wywieranie wpływu na światową politykę dotyczącą ochrony zdrowia. Jej członkiem może być tylko jedno stowarzyszenie z danego kraju.

  Obserwacja w pielęgniarstwie: "Obserwacja jest to uważne oglądanie, spostrzeganie elementów wyglądu i zachowania człowieka lub przedmiotów i zjawisk, w tym m. in. niewerbalnych aspektów komunikowania się." Celem obserwacji pielęgniarskiej jest uzyskanie informacji (danych) o pacjencie, jego rodzinie i środowisku. Istotą obserwacji jest obiektywne spostrzeganie objawów, różnego rodzaju zmian w zachowaniu podmiotu opieki, których nie można uzyskać za pomocą wywiadu, analizy dokumentacji czy pomiaru. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem jako podmiotem opieki, którego wiek i stan zdrowia uniemożliwiają bezpośredni werbalny kontakt, obserwacja jest często podstawową metodą w ocenie stanu zdrowia i w dużej mierze zależy od niej postępowanie pielęgniarskie, lekarskie, umożliwiające ratowanie zdrowia i życia pacjenta. Dorota Gardias (ur. 1963) – polska pielęgniarka i działaczka związkowa, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2005–2011.

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu. Jadwiga Szlagowska (ur. w 1887 w Szczodrzykowie, zm. 1964 w Warszawie) - działaczka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, Ligi Kobiet, Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia, długoletnia inspektor do spraw pielęgniarstwa w Ubezpieczalni Społecznej, następnie w ZUS-ie. Założycielka szkół pielęgniarstwa prowadzonych pod patronatem ZUS-u.

  Bogusław Hładoń (ur. 5 grudnia 1940 we Lwowie, zm. 5 grudnia 2012 w Bydgoszczy) - polski farmaceuta, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry i Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej na Wydziale Farmaceutycznym tej uczelni, współtwórca Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych.

  Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych.

  Dodano: 25.10.2010. 00:47  


  Najnowsze