• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze: pełna kontrola astmy możliwa u 90 proc. chorych

  03.05.2011. 21:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  90 proc. chorych na astmę może w pełni panować nad jej objawami, ale w Polsce udaje się to osiągnąć co najwyżej połowie pacjentów, u których zdiagnozowano tę chorobę - alarmują lekarze z okazji Światowego Dnia Astmy.

  Jest on obchodzony od 1998 r. w pierwszy wtorek maja. Od kilku lat jego hasło przewodnie brzmi ,,Przejmij kontrolę nad astmą". Globalna Inicjatywa na Rzecz Astmy (GINA), organizator dnia, chce w ten sposób zwrócić uwagę na to, że przestrzegając zaleceń lekarskich osoby cierpiące na to przewlekłe schorzenie dróg oddechowych mogą żyć aktywnie, nie rezygnując z pasji i zainteresowań.

  ,,Wielu chorych na astmę żyje z jej objawami, jak kaszel, świsty w płucach, duszność, w przekonaniu, że +tak już musi być+. Tymczasem mamy dziś bardzo dobre leki na astmę, które u 90 proc. chorych pozwoliłyby ją zaleczyć do postaci bezobjawowej pod warunkiem, że byłyby stosowane codziennie. Niestety, wielu pacjentów tego nie rozumie, bo nie przeszli odpowiedniej edukacji" - powiedział PAP dr Piotr Dąbrowiecki, zastępca komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie.

  W rezultacie, w Polsce astma jest leczona prawidłowo tylko u ok. połowy spośród 2 mln pacjentów, u których ją zdiagnozowano. Jeszcze większa grupa chorych nie leczy się, bo nie wie, że ma astmę. Z dużych badań epidemiologicznych na temat chorób alergicznych w Polsce (ECAP) wynika, że objawy tej choroby występują aż u 4 mln osób.

  W leczeniu astmy podstawową rolę odgrywają glikokortykosteroidy wziewne, które działają bezpośrednio na podłoże choroby - tj. przewlekły stan zapalny toczący się w oskrzelach. Ich regularne stosowanie pozwala stłumić zapalenie i odnowić się zniszczonemu nabłonkowi oddechowemu. Dziś podaje się je razem z tzw. długodziałającymi beta2-mimetykami (LABA), rozszerzającymi oskrzela.

  ,,Niestety, wielu chorych obawia się leków steroidowych. Nie wiedzą, że są to leki bezpieczne, bo w przeciwieństwie do steroidów doustnych działają tylko miejscowo w układzie oddechowym, a ich dawki są znacznie mniejsze" - podkreślił dr Dąbrowiecki.

  Codzienne ich stosowanie pozwala uniknąć groźnych dla życia zaostrzeń astmy, które wymagają doustnego podania steroidów. Ale dzisiaj, nawet w tej postaci leki te stosuje się w dawkach 100 razy mniejszych niż 30-40 lat temu.

  Innym problemem jest to, że chorzy samowolnie odstawiają steroidy wziewne, gdy tylko poczują się lepiej. Stosują wówczas najczęściej tylko inhalator z lekiem rozszerzającym oskrzela, bo czują po nim natychmiastową poprawę. To m.in. dlatego najlepsze efekty w terapii astmy dają preparaty tzw. skojarzone, czyli zawierające steroid wziewny i beta2-mimetyk w jednym inhalatorze. Pacjenci nie mają wówczas możliwości odstawienia steroidu.

  Zdaniem dr. Dąbrowieckiego, aby astma była leczona skutecznie, pacjent musi być świadomy swojej choroby i brać aktywny udział w procesie terapeutycznym. Trudność polega na tym, że wielu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia edukacji pacjenta w procesie leczenia, a często nie ma na czasu.

  Dlatego ogromną rolę w leczeniu astmy i profilaktyce jej zaostrzeń mogą odegrać pielęgniarki. Doceniając to Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, której dr Dąbrowiecki jest prezesem, opracowała program edukacyjny skierowany do tej grupy zawodowej. Program jest realizowany w ramach projektu ,,Patron" we współpracy z firmą GlaxoSmiteKline.

  Poza tym, Federacja prowadzi przede wszystkim zajęcia edukacyjne dla pacjentów. Najbliższe warsztaty dla chorych na astmę, alergię i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i ich rodzin odbędą się 11 maja. Chętni będą mogli wykonać bezpłatne badania spirometryczne na wydolność płuc, testy alergiczne oraz skonsultować się ze specjalistą. Organizatorzy będą również zachęcać do zerwania z nałogiem palenia. Formularz zgłoszenia na warsztaty znajduje się na stronie Federacji (www.astma-alergia-pochp.pl).

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  malk/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy.

  Omalizumab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne, zaliczane do tak zwanych leków biologicznych, używane w leczeniu między innymi astmy oskrzelowej, które blokuje reakcję IgE z błoną komórkową komórek uwalniających mediatory reakcji zapalnej, odpowiedzialne za przebieg astmy oskrzelowej. Efektem stosowania leku jest poprawa i złagodzenie przebiegu astmy oskrzelowej.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Leki przeciwleukotrienowe (antagoniści leukotrienów) – grupa leków wprowadzona do lecznictwa pod koniec XX wieku i znajdująca zastosowanie w leczeniu astmy oskrzelowej. Ich działanie polega na hamowaniu biosyntezy leukotrienów cysteinylowych (LTC4, LTD4 i LTE4) albo blokowaniu receptorów dla leukotrienów w ścianie oskrzeli. W chwili obecnej, leki przeciwleukotrienowe stanowią uzupełnienie leczenia przeciwzapalnego (kortykoterapii) astmy oskrzelowej.

  Terbutalina – organiczny związek chemiczny, krótko działający β2-mimetyk, stosowany w terapii astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (powoduje szybkie poszerzenie oskrzeli) oraz jako lek tokolityczny w celu opóźnienia zagrażającego porodu przedwczesnego (wskazanie niezatwierdzone przez FDA). Działanie wziewnej formy terbutaliny zaczyna się po około 15 min i utrzymuje do 6 godzin.

  Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

  Dodano: 03.05.2011. 21:47  


  Najnowsze