• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze wypłynęli żaglowcem na kongres kardiologiczny do Sztokholmu

  27.08.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  30 młodych kardiologów i kardiochirurgów wypłynęło w czwartek rano z Nabrzeża Kościuszki w Gdyni żaglowcem "Zawisza Czarny" na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do Sztokholmu - poinformował organizator wyprawy, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

  Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie utalentowanym kardiologom i kardiochirurgom oraz studentom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dotarcia w ciągu 2-3 dni do Sztokholmu na najbardziej prestiżowy kongres w Europie, poświęcony chorobom serca, naczyń i płuc, a także badaniom podstawowym i klinicznym w tym zakresie.

  To największe spotkanie kardiologiczne w Europie odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 1 września.

  To druga taka wyprawa organizowana przez Śląskie Centrum Chorób Serca, pierwsza odbyła się w 2005 r., kiedy kongres również odbywał się w Sztokholmie. Żaglowiec prawdopodobnie dotrze do stolicy Szwecji w niedzielę, powrót do kraju jest przewidywany 4 września.

  Jak podkreślił dyrektor zabrzańskiego Centrum prof. Marian Zembala, zaproszenie do udziału najzdolniejszych studentów Uniwersytetu Medycznego, zainteresowanych kardiologią, to podziękowanie za ich pracę w minionym roku i udział w projektach badawczych.

  Rejs daje młodym ludziom szansę dotarcia w najtańszy, ale i niezwykle atrakcyjny sposób do Sztokholmu - zakwaterowanie i wyżywienie na żaglowcu jest tańsze niż samolot czy prom do Szwecji. Jest też okazją do integracji polskiego środowiska kardiologicznego i kardiochirurgicznego - do udziału w rejsie zaproszeni zostali, obok lekarzy z Zabrza, także lekarze z Wrocławia, Katowic i Warszawy.

  "Dla uczestników kongresu będzie to okazja do pogłębienia doświadczeń żeglarskich, uczenia się wytrwałości, solidności, pokory wobec żywiołu, nieprzewidywalności sytuacji, znoszenia trudu i niewygody. +Zawisza+ znany jest z bardzo surowych warunków dla żeglarzy" - dodał prof. Zembala.

  "Zawisza Czarny", szkuner sztakslowy z 1952 r., należący do Związku Harcerstwa Polskiego, będzie cumować przez 4 dni w bardzo prestiżowym miejscu, w starym porcie w centrum Sztokholmu, stanowiąc także wizytówkę Polski i Polaków.

  Wśród uczestników rejsu jest młody kardiolog z Zabrza, rezydent kardiologii, a jednocześnie znany żeglarz kapitan Jacek Wacławski, który przed kilkoma laty poprowadził zakończoną sukcesem wyprawę dookoła Ameryki Południowej wokół Przylądka Horn, a na przełomie 2006 i 2007 roku był inicjatorem słynnej wyprawy przejścia żaglowcem "Stary" jednej z najtrudniejszych żeglarskich tras - z Grenlandii do Vancouver śladami Amundsena.

  Polska medycyna będzie miała też na kongresie silną merytoryczną reprezentację w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, angiologii. Pracownicy Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które jest jednym z czołowych polskich ośrodków o tym profilu, przedstawią na kongresie ponad 20 prac. LUN

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paweł Eugeniusz Buszman (ur. 23 stycznia 1961 w Rudzie Śląskiej) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, polski kardiolog, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Andrzej Bochenek (ur. 21 czerwca 1949 w Zabrzu) - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych; polski kardiochirurg; kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) .

  Kongres w Akwizgranie - konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli: Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

  Västra stambanan – główna linia kolejowa między Sztokholmem i Göteborgiem w Szwecji. Linia jest zelektryfikowana i składa się z dwóch torów, z wyjątkiem odcinka między centrum Göteborga i Olskroken (2 km), w Järna (5 km), i na południe od Sztokholmu około 14 km jest czterotorowa. Ostatni odcinek pomiędzy dworcem centralnym i południowym w Sztokholmie biegnie dwutorowym mostem, a wszystkie pociągi muszą stużywać tych samych torów. Citybanan jest budowana między dworcem południowym w Sztokholmie i Solna na północ od Sztokholmu. Pojawią się również dwie nowe stacje podziemne na tej linii, a wszystkie pociągi podmiejskie nie będą obsługiwane z Dworca Centralnego w Sztokholmie. Śląskie Centrum Logistyki S.A. – spółka akcyjna zarządzająca centrum logistycznym o charakterze regionalnym i strukturze częściowo rozproszonej zlokalizowane w Gliwicach. Głównymi akcjonariuszami spółki są: miasto Gliwice (pakiet większościowy) oraz Odratrans S.A. i Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding S.A. Położenie centrum jest zgodne z przedstawionym w projekcie PBZ-023-13 jednakże należy zwrócić uwagę, iż centrum powstało jako inicjatywa lokalna. Centrum zbudowane jest w pobliżu dwóch transeuropejskich korytarzy transportowych: III oraz IV.

  Citybanan to długi na 6 km tunel kolejowy, który jest budowany pod centralnymi dzielnicami Sztokholmu. Połączenie będzie miało podwójny tor, jak również tunel techniczny i ratunkowy, i jest pomyślane jako linia oddzielająca system kolei podmiejskiej w Sztokholmie od pozostałej komunikacji kolejowej, jaka odbywa się przez centrum miasta. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch podziemnych dworców: City (pod T-Centralen) i Stockholm Odenplan, oraz długiego na 1,4 km wiaduktu kolejowego w Årstaberg (dzielnica Hägersten-Liljeholmen). Prace budowlane rozpoczęły się oficjalnie 24 stycznia 2009, a ich zakończenie i uruchomienie połączenia urząd komunikacyjny Trafikverket przewiduje na 2017. Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Paweł Górski.

  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca S.A. (skrót PAKS, ang. American Heart of Poland S.A) - kliniki założone w 2000 roku przez grupę lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie południowej Polski.

  Kardiologia Polska (ang. Polish Heart Journal) – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof J. Filipiak. Zastępcą redaktora naczelnego jest Bronisław Bednarz.

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu. Zbigniew Zdrojewski (ur. 1953) – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Od 1 września 2008 prorektor do spraw klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października 2008 został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii, a po zmianach statusu jednostki - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii tejże uczelni. Jest także redaktorem działu "Hemodializa" w czasopiśmie specjalistycznym Forum Nefrologiczne oraz członkiem zarządu Towarzystwa Internistów Polskich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 50 oryginalnych prac twórczych. Napisał również 30 rozdziałów w podręcznikach z zakresu nefrologii, chorób wewnętrznych i leczenia nerkozastępczego. Ponadto wygłosił lub przedstawił 140 prac na naukowych zjazdach zagranicznych i krajowych. Za swoją działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Eudukacji Narodowej (2008), Medalem Pamiątkowym Akademii Medycznej w Gdańsku (2005) za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój przeszczepienia nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacji.

  Stefan Rywik ( ur. w 1931, zm. 22 września 2013) – polski lekarz, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie epidemiologii kardiologicznej, pracownik IV Kliniki Chorób Wewnętrznych i Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Akademii Medycznej w Warszawie, zastępca dyrektora do spraw naukowych i członek rady naukowej Instytutu Żywności i Żywienia, członek zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Centrum Dialogu „Przełomy” – multimedialne muzeum historyczne wojennego i powojennego Szczecina i Pomorza Zachodniego, dział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Pomysłodawczynią i kierownikiem Centrum jest Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Otwarcie ekspozycji stałej jest przewidziane na sierpień 2014 r. Budowa pawilonu wystawowego na placu Solidarności w Szczecinie rozpoczęła się w 2012 r.
  Celem ekspozycji jest pokazanie przełomowych momentów historii miasta oraz ziem zachodnich od roku 1939 (okres niemiecki), przez 1945 (przejęcie władzy przez stronę polską), po rok 1989 na tle wydarzeń ogólnopolskich i europejskich. Obok zagadnień politycznych będzie pokazany proces tworzenia się po 1945 r. nowego, polskiego społeczeństwa, życia codziennego oraz wydarzeń przełomowych – budujących drogę do wolności.
  Ważną część działalności Centrum Dialogu „Przełomy” stanowią przedsięwzięcia edukacyjne. Misją placówki jest przywracanie pamięci, pomoc w budowie tożsamości regionalnej, propagowanie idei wolności i solidarności, budowanie sprzeciwu wobec totalitaryzmów i nacjonalizmów.


  Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach – zakład opieki zdrowotnej znajdujący się w katowickiej dzielnicy Ochojec, w skład którego wchodzą Górnośląski Ośrodek Kardiologii (GOK) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Kongres Opozycji Antyustrojowej − koalicja radykalnych ugrupowań opozycyjnych przeciwnych kompromisowi Okrągłego Stołu. Celem Kongresu było stworzenia „ponadpartyjnego ruchu politycznego, w którym uczestniczą […] wszyscy ci, dla których wyjście z systemu totalitarnego jest jedyną szansą na godne życie” a w dalszej kolejności "zniesienie monopolistycznej władzy PZPR i doprowadzenie do pełnej demokracji politycznej i gospodarczej". Inicjatorami KOA byli działacze Polskiej Partii Socjalistycznej - Rewolucja Demokratyczna Rinaldo Betkiewicz i Jarosław Podworski ale w Kongresie reprezentowane były zarówno ugrupowania radykalnej lewicy (PPS-RD, Ruch "Wolność i Pokój", Międzymiastówka Anarchistyczna, Partia Radykalna) jak radykalnej prawicy (Konfederacja Polski Niepodległej, Polska Partia Niepodległościowa, Solidarność Walcząca) a także struktury związkowe (Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności", Grupa Robocza Komisji Krajowej "Solidarności") i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pierwsze spotkanie KOA odbyło się 25 lutego 1989 r. w kościele NMP w Jastrzębiu-Zdroju - wzięło w nim udział 58 osób (ok. 120 osobom SB uniemożliwiła udział w Kongresie). W wydanym Oświadczeniu stwierdzano, że celem KOA jest „zniesienie monopolistycznej władzy PZPR i doprowadzenie do pełnej demokracji politycznej i gospodarczej, do wolnych wyborów”; oceniano, że „kompromisy z komunistami, niezależnie od intencji tych, którzy je zawierają, służą jedynie podtrzymywaniu upadającego reżimu”. II spotkanie KOA odbyło się 21 maja 1989 r. w Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; na którym wezwano wówczas do bojkotu wyborów parlamentarnych, skrytykowano politykę L. Wałęsy oraz przyjęto oświadczenie popierające protest chińskich studentów w Pekinie. Po wyborach z czerwca 1989 r. KOA nie przejawiał działalności. Szmery sercowe (łac. strepitus cordis) to zjawiska akustyczne stwierdzane oprócz tonów serca w trakcie osłuchiwania układu krążenia, które są wywołane wibracjami (drganiami) powstającymi w tkankach serca i naczyń krwionośnych, a także samym strumieniu krwi przy jego przejściu z przepływu warstwowego w turbulentny. Akustycznie jest to stosunkowo długo trwająca seria drgań, które różnią się częstotliwością, głośnością, czasem trwania i czasem pojawienia się w trakcie cyklu pracy serca.
  Szmery sercowe odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu chorób serca i naczyń, jednak większość szmerów nie ma znaczenia chorobowego - są to tzw. "szmery niewinne".

  Dodano: 27.08.2010. 00:47  


  Najnowsze