• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lepsza komunikacja w onkologii na pomoc pacjentom i lekarzom

  22.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  UE wsparła finansowo inicjatywę, która pomoże pacjentom i personelowi medycznemu pogłębić wiedzę na temat profilaktyki, leczenia nowotworów oraz opieki nad chorymi w Europie. Uruchomienie nowego, odrębnego portalu stanowi kluczową część tego ambitnego projektu.

  Projekt EUROCANCERCOMS uzyskał dofinansowanie na kwotę 1,2 mln EUR z tematu "Nauka w społeczeństwie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekt EUROCANCERCOMS - zainicjowany przez Europejski Instytut Onkologii -realizowany jest wspólnie przez Europejską Organizację Onkologiczną (ECCO) i czasopismo internetowe ecancermedicalscience.

  Prezes ECCO, profesor Alexander Eggermont, powiedział, że w Europie pilnie potrzebna jest poprawa komunikacji między naukowcami, lekarzami i pozostałym personelem medycznym, a także między specjalistami a pacjentami.

  "W Europie wzrasta liczba pacjentów onkologicznych i złych wyników w zakresie opieki, mimo dysponowania lepszymi badaniami klinicznymi niż USA. Wskaźnik przeżywalności w przypadkach chorób nowotworowych jest niedopuszczalnie zróżnicowany między krajami Europy" - stwierdza.

  Dodał, że słaba komunikacja między lekarzami zajmującymi się opieką onkologiczną została uwypuklona przez wyniki projektu EUROCAN+PLUS, sfinansowanego z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Naukowcy zaangażowani w ten projekt odkryli, że problem komunikacyjny jest jednym z głównych powodów słabych obecnie wyników onkologii europejskiej.

  W odpowiedzi na potrzebę szerszego dialogu, powstanie w ramach projektu EUROCANCERCOMS jedna, zunifikowana sieć reprezentująca różne, zainteresowane grupy. Zespół projektowy przyjrzy się kwestiom utrudniającym proces komunikacji (np. zbada, w jaki sposób rozpropagowywane są wyniki badań onkologicznych) i zaproponuje rozwiązania (np. opracuje strategie promocji dobrych praktyk). Jednym z kamieni milowych projektu jest uruchomienie specjalnego portalu, za pomocą którego zarówno pacjenci, jak i personel medyczny mogą uczestniczyć w działaniach podejmowanych w czasie dwóch lat trwania projektu.

  Kierownik projektu, profesor Richard Sullivan ze Zintegrowanego Centrum Onkologicznego Kingďż˝s Health Partners przy Kingďż˝s College London w Wlk. Brytanii, powiedział, że projekt nie tylko pozwala zrozumieć główne kwestie związane z komunikacją onkologiczną, ale także stwarza okazję do zastanowienia się nad nowymi sposobami przekazywania tych informacji odpowiednim osobom.

  "Po raz pierwszy wiele dużych grup zaangażowanych w onkologię w Europie pracuje ramię w ramię, by poprawić komunikację onkologiczną" - dodaje. "Nie ma wątpliwości, że ludzie w każdym wieku i o każdym profilu społeczno-demograficznym korzystają z Internetu, w tym także onkolodzy. Musimy zrozumieć komunikację XXI w., zwłaszcza tę elektroniczną."

  Na przykład mimo faktu, że pacjenci częściej znajdują informacje w Internecie lub w portalach społecznościowych, jak podkreśla profesor Sullivan, branża onkologiczna nadal korzysta z przestarzałych metod marketingowych i rozpowszechnia broszury wśród gabinetów lekarskich.

  "Projekt EUROCANCERCOMS oprze się na atutach Europy, którymi są istniejące sieci onkologiczne, witryny poświęcone zagadnieniom onkologicznym i tym podobne" - mówi profesor Sullivan. "Europa jest niezwykle zróżnicowana, ale będziemy w stanie połączyć w sieć wszystkie te różnorodne źródła informacji i na tym zasadza się wyjątkowość projektu EUROCANCERCOMS. To ambitne przedsięwzięcie, ale nie zabieralibyśmy się do niego, gdybyśmy nie bylibyśmy przekonani, że się uda" - dodał.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  eurocancercoms:
  http://www.eurocancercoms.eu/

  Europejska Organizacja Onkologiczna:
  http://www.ecco-org.eu/

  Europejski Instytut Onkologii:
  http://www.ieo.it/inglese/index.asp

  Nauka w społeczeństwie w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/sis/

  Źródło danych: Europejska Organizacja Onkologiczna:
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Europejskiej Organizacji Onkologicznej

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Wirtualne Muzea Małopolski - projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz portalu prezentującego 700 eksponatów z kolekcji 35 muzeów z terenu Małopolski. WMM to projekt, realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury – Partnerem i głównym realizatorem projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wikipedia – projekt społecznie tworzonej wolnej encyklopedii internetowej, wraz ze wzrostem ilości zamieszczanych w nim informacji oraz popularności, staje się coraz częściej obiektem krytyki. Najważniejsze z nich to stwierdzenie, że sama otwartość projektu sprawia, że nie może on być uznany za pewne źródło informacji. Wikipedia krytykowana była też za naruszanie neutralnego punktu widzenia, jak też że jej dynamika grupowa utrudnia jej rozwój. Konkretne przykłady krytyki dotyczyły wystawiania czytelnika na przykłady bezpośredniego lub zawoalowanego wandalizmu, podejmowane przez użytkowników o ostro zarysowanych poglądach próby zdominowania zamieszczanych w artykułach informacji przez własne źródła, cytowanie niedokładnych lub nieistniejących materiałów w charakterze źródeł zamieszczanych informacji, wojny edycyjne i inne przypadki destruktywnego zachowania części edytorów.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Nightingale – wolny odtwarzacz muzyczny i przeglądarka internetowa oparta na kodzie źródłowym programu Songbird. Silnik Nightingale jest oparty na XULRunnerze z bibliotekami m.in. takimi jak GStreamer oraz libtag. Odkąd oficjalne wsparcie dla systemu Linux zostało zakończone przez projekt Songbird w kwietniu 2010 r. część społeczności projektu Songbird, korzystająca z systemu Linux oddzieliła się od projektu Songbird tworząc projekt Nightingale. W przeciwieństwie do programu Songbird w którym do skiny i części funkcjonalności prawa autorskie są zastrzeżone, Nightingale jest dostępny w całości na wolnych licencjach – GPLv2, MPL i BSD.

  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie – placówka onkologiczna, wywodząca się z Instytutu Radowego, założonego w 1932 roku w Warszawie z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie.

  Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych. Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia.

  Dodano: 22.07.2009. 15:11  


  Najnowsze