• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • List zawieszonego rektora Akademii Medycznej do minister Kopacz

  28.10.2010. 21:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Ryszard Andrzejak nie godzi się z zarzutami, które spowodowały zawieszenie go w pełnieniu obowiązków rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu. W liście do minister zdrowia Ewy Kopacz stwierdził, że decyzja została podjęta z naruszeniem prawa.

  W oświadczeniu przesłanym PAP przez prof. Andrzejaka, adresowanym do minister zdrowia Ewy Kopacz, zawieszony rektor uznał, że zostało naruszone prawo o szkolnictwie wyższym; wezwał minister do "usunięcia naruszeń prawa".

  "Jedyną dopuszczalną przesłanką (...) wniosku o odwołanie rektora jest przypadek stwierdzenia istotnych naruszeń przez rektora przepisów prawa lub statutu, a taki przypadek w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji rektora AM nie wystąpił" - pisze Andrzejak w oświadczeniu.

  Rektor zaznaczył, że w toku jego kadencji nie stwierdzono, by naruszył przepisy prawa lub statutu. "Zarzut plagiatu nie może być stwierdzony poza obowiązującymi procedurami. W sprawie nadania mi stopnia doktora habilitowanego, co miało miejsce w 1993 r., zostało wznowione postępowanie. Tylko w tym wznowionym postępowaniu może być ostatecznie rozstrzygnięta sprawa zarzucanego mi plagiatu. Cytowane we wniosku opinie, stanowiska i decyzje nie mają waloru takiego rozstrzygnięcia. Z tych też względów bezpodstawne jest zawieszenie mnie w pełnieniu funkcji rektora" - czytamy w oświadczeniu.

  Do momentu nadania depeszy PAP nie udało się skontaktować z rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia Piotrem Olechno i uzyskać stanowiska min. Kopacz w związku z oświadczeniem prof. Andrzejaka.

  Prof. Andrzejak został w środę zawieszony przez min. Kopacz w pełnieniu funkcji rektora wrocławskiej Akademii Medycznej - prawdopodobnie w związku z oskarżeniami o plagiat, którego rektor miał się dopuścić w swojej pracy habilitacyjnej.

  Zawieszanie obowiązuje do odwołania. Obowiązki rektora obecnie pełni prof. Marek Ziętek, dotychczasowy prorektor ds. nauki.

  W listopadzie 2008 r. uczelniana Solidarność'80 oskarżyła prof. Andrzejaka, że w swojej pracy habilitacyjnej dopuścił się plagiatu. Miał on, zdaniem związkowców, przepisać ok. 90 fragmentów z prac prof. Witolda Zatońskiego i prof. Jolanty Antonowicz-Juchniewicz.

  W lipcu 2010 r. sprawą zajął się zespół ds. etyki w nauce przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego członkowie orzekli, że praca habilitacja prof. Andrzejaka jest plagiatem. Opinia nie może jednak pozbawić rektora Akademii Medycznej stanowiska ani tytułu naukowego, ponieważ zespół jest jedynie ciałem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  Wcześniej sprawą plagiatu zajął się powołany przez Ministerstwo Zdrowia rzecznik dyscyplinarny, który nie dopatrzył się nadużyć w pracy prof. Andrzejaka.

  W konsekwencji przeciągającego się postępowania ws. prof. Andrzejaka Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 30 września zawiesiła Wydziałowi Lekarskiemu wrocławskiej Akademii Medycznej uprawnienia do nadawania habilitacji i prowadzenia procedur profesorskich. Akademia od tej decyzji chce się odwołać.

  Teraz sprawę plagiatu mają zbadać naukowcy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. UMW

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstała 15 lipca 2005 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. 27 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wręczył nominację pierwszemu w historii Rektorowi PWSZ w Suwałkach, którym został prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący dotychczas obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej. 3 października 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oficjalnie rozpoczęło naukę ok. 500 studentów, z czego blisko połowa w systemie studiów dziennych na kierunkach: finanse i bankowość oraz rolnictwo. Prorektor ds. nauki, zastępca rektora uczelni wyższej, która prócz edukacji prowadzi działalność naukowo-badawczą. Ponieważ każda uczelnia ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych osób na tym stanowisku może się nieco różnić. Może obejmować: Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana.

  Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi założona została w lipcu 1997 r. przez obecnego rektora prof. dr hab. Mariana Wilka. Uzyskała prawo do nadawania dyplomu magistra na kierunku Stosunki międzynarodowe. Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Jan Marian Kaczmarek (ur. 2 lutego 1920 w Pabianicach, zm. 18 października 2011 w Paryżu) – polski inżynier, prof. dr hab., rektor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, poseł na Sejm PRL VI i IX kadencji, minister nauki szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Piotra Jaroszewicza, Honorowy Obywatel Pabianic. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi założona została w lipcu 1997 r. przez obecnego rektora prof. dr hab. Mariana Wilka. Uzyskała prawo do nadawania dyplomu magistra na kierunku Stosunki międzynarodowe. Budynek szkoły mieści się w Łodzi przy ul. Brzozowej 3/5.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Suwałkach została powołana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 ( Dz. U. Nr 116, poz. 967). Uczelnia ma swoją siedzibę w budynku po dawnym Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach. Pierwszym rektorem był prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący wcześniej obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej.

  Dariusz Rott (ur. 23 maja 1965) – polski literaturoznawca i kulturoznawca, prof. dr hab. nauk humanistycznych, prof. zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie oraz profesor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, członek prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Ryszard Andrzejak (ur. 25 października 1950 w Oleśnicy) – lekarz, profesor zwyczajny nauk medycznych specjalizujący się w chorobach wewnętrznych. Były rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Marek Hieronim Sych (ur. 1923, zm. 1 maja 1997) – polski lekarz, anestezjolog, wykładowca Akademii Medycznej w Krakowie i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor Akademii Medycznej w latach 1984–1987.

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Wojciech Szczerba (ur. 1971) – teolog i filozof klasyczny, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, duchowny Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskał tytuł magistra teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Filozoficzne źródła koncepcji apokatastasis we wczesnej myśli chrześcijańskiej uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W 2009 r. na tym samym Wydziale nadano mu stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii. Stanowisko rektora EWST objął po ustąpieniu pierwszego rektora tej Uczelni dr. Zygmunta Karela. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia.

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Koszyckiej został założony 21 lipca 1969 roku przez prof. Františka Poliaka, który był również pierwszym dziekanem tego wydziału (w latach 1969-1972). Obecnie (2012) dziekanem Wydziału jest prof. Liberios Vokorokos. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku – uczelnia niepubliczna, założona w Gdańsku w 1996 roku przez „Uczelnię” spółkę z o.o. Do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczelnia wpisana została pod numerem „88”. Rektorem Uczelni jest prof. Władysław Gaworecki, który pełni tę funkcję od początku jej istnienia. Postępowanie egzekucyjne – zespół norm prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, których celem jest przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego (rozumianego jako "sprawa cywilna" - art. 1 k.p.c.). Są to głównie sprawy dotyczące przymusowego wykonania orzeczeń i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne określone przez przepisy księgi drugiej k.p.c. Zupełnie odrębnie jest uregulowane i funkcjonuje postępowanie egzekucyjne w administracji, którego przedmiotem jest wymuszanie przez organy administracyjne wykonania obowiązków o charakterze administracyjnoprawnym.

  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.

  Dodano: 28.10.2010. 21:19  


  Najnowsze