• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Metabolizm jest uwarunkowany genetycznie

  30.12.2009. 17:03
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Za poziom metabolitów w naszej krwi odpowiedzialne są różne warianty genów - informują naukowcy z Niemiec na łamach pisma "Nature Genetics".

  Metabolizm czyli inaczej przemiana materii to całokształt reakcji chemicznych zachodzących w komórkach i tkankach naszego organizmu, metabolitami nazywa się powstające w wyniku tych przemian związki chemiczne - substancje biologicznie czynne. Stężenie poszczególnych metabolitów takich jak np. biologicznie czynne aminokwasy, cukry i lipidy w surowicy krwi odzwierciedla aktywność biologiczną organizmu i często dostarcza lekarzom cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Tak zwany profil metaboliczny stanowi rodzaj portretu - zapisu stanu fizjologicznego analizowanych komórek lub tkanek.

  Karsten Suhre wraz z zespołem z German Research Center for Environmental Health w Neuherberg'u badał stężenie 163 metabolitów w surowicy krwi ponad 2000 ochotników. Następnie naukowcy analizowali materiał genetyczny uczestników projektu i odkryli dziewięć różnych regionów DNA związanych z poziomem poszczególnych metabolitów w surowicy krwi. Osiem z nich jest zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie genów odpowiedzialnych za produkcję danego metabolitu.

  Zdaniem autorów badań, ich praca przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów, dzięki którym geny regulują przebieg ludzkiego metabolizmu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Żółtaczka (icterus) – objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu. Prawidłowy poziom bilirubiny (całkowitej) w surowicy krwi człowieka wynosi 0,3–1,0 mg/dl lub 5,1–17,0 μmol/l. Biologiczny okres półtrwania (HLT, t1/2, t0,5, t50% – biological half life time) – czas, w którym stężenie leku we krwi, surowicy lub osoczu zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji. Wyrażony jest w godzinach. Im wyższa wartość t0,5, tym lek jest wolniej usuwany z organizmu. Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię. Jest to ta część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Często procesy metaboliczne dzieli się na anaboliczne (wzrostowe) i kataboliczne (związane z rozkładem i zanikaniem materii organicznej).

  Hiperamonemia – zaburzenie metaboliczne charakteryzujące się zwiększonym ponad dopuszczalny poziom stężeniem amoniaku w surowicy krwi. W zależności od przyczyny wyróżnia się hiperamonemię pierwotną i wtórną. Hiperkaliemia, hiperpotasemia – u człowieka stan, w którym stężenie jonów potasowych K w surowicy krwi przekracza przyjętą wartość 5,5 mmol/l, chociaż granica jest płynna.

  Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Synteza związków określanych jako metabolity wtórne jest charakterystyczna dla roślin wyższych, grzybów i bakterii. Poznano kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do metabolitów wtórnych. Szacuje się, że może istnieć około 200 000 takich związków. W przypadku niektórych związków chemicznych występujących w komórkach roślinnych, ocena czy jest on bezpośrednio niezbędny do działania organizmu jest trudna. Ciprofibrat (łac. Ciprofibratum) – organiczny związek chemiczny, lek obniżający poziom tłuszczów we krwi. Zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, podnosi stężenie cholesterolu HDL w surowicy krwi. Poprawia tolerancję glukozy. Lek wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 80 godzin.

  Bezafibrat (łac. Bezafibratum) – organiczny związek chemiczny, lek regulujący przemianę tłuszczów w organizmie, zmniejsza stężenie trójglicerydów, cholesterolu i lipoprotein w surowicy krwi, zwiększa frakcję lipoprotein HDL. Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Dodano: 30.12.2009. 17:03  


  Najnowsze