• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. metod edukacji medycznej w Poznaniu

  15.10.2010. 00:42
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Najnowocześniejszym metodom edukacji medycznej będzie poświęcona międzynarodowa konferencja, która odbędzie się w dniach 28-29 października w Poznaniu. Spotkanie pt. "Innowacyjność w kształceniu medycznym - symulacja medyczna, obiektywne egzaminy kliniczne i e-learning" organizują: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Virginia Commonwealth University w Richmond (USA) i Wojskowy Instytut Medyczny z Warszawy.

  "Spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych: nauczycieli akademickich, lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek i ratowników" - mówi dr n. med. Łukasz Gąsiorowski, zastępca kierownika Sekcji Symulacji Medycznej z UM w Poznaniu.

  W konferencji wezmą udział m.in.: prof. Carlos Arancibia - szef Oddziału Anestezjologii w Szpitalu Virginia Commonwealth, zwolennik i propagator symulacji medycznej; prof. Terry Poulton - prodziekan ds. e-learningu z Uniwersytetu Św. Jerzego w Londynie, kierownik projektu "eViP" dofinansowanego przez Unię Europejską, mającego na celu stworzenie banku wielokulturowych, wielojęzycznych Wirtualnych Pacjentów (VPs); prof. Mark H. Swarz - prezes C3NY (Clinical Competence Center of New York), profesor Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku oraz autor wielu książek z zakresu badania klinicznego.

  Podczas spotkania zaplanowano również Okrągły Stół, którego zadaniem będzie ustalenie strategii rozwoju symulacji medycznej w Polsce. Zdaniem organizatorów, w naszym kraju ten dział edukacji medycznej raczkuje, podczas gdy na Zachodzie jest już dobrze rozwinięty.

  W symulacji medycznej korzysta się z pomocy pacjentów (aktorów) do nauki badania, prostych manekinów symulacyjnych - do uczenia się zabiegów typu intubacja, czy wkłucia dożylne, a także najbardziej zaawansowanych technicznie symulatorów człowieka.

  "Głównym zadaniem symulacji medycznej jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa pacjentów - tłumaczy dr Gąsiorowski. - Od dawna było wiadomo, że sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, bez przełożenia jej na praktykę."

  Ćwiczenia z modelami do symulacji mają nauczyć lekarzy odpowiednich reakcji na najważniejsze objawy, po to, by w pracy nie popełniali błędów medycznych i by usprawnić pomoc.

  Na konferencji będzie mowa też o scenariuszach w Symulacji Medycznej, które polegają na przygotowaniu dla młodego lekarza konkretnych sytuacji klinicznych, w których musi się on odnaleźć.

  Dr Gąsiorowski przypomina, że prowadzono badania naukowe, w których stwierdzono, że szpitale, w których rozwinięty jest program symulacji medycznej, popełniają mniej błędów w sztuce, za czym idzie mniejsza śmiertelność i mniej powikłań.

  Podczas spotkania nie zabraknie miejsca na warsztaty z symulacji medycznej, e-learningu, egzaminów klinicznych i telemedycyny.

  "W Polsce inicjatywy odnośnie wprowadzenie telemedycyny do szerszego stosowania koncentrują się głównie na opracowywaniu i wdrażaniu systemów do przesyłania sygnałów EKG, zdjęć rentgenowskich, obrazów USG, CT, itp. przez Internet w celach konsultacyjnych. Nadal operacje +na odległość+ są rzadkością" - informuje Gąsiorowski.

  W rozwoju polskiej telemedycyny przeszkadza brak rozwiniętej sieci telekonsultacyjnej.

  Konferencję poprzedzi uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, które dofinansowała Unia Europejska w ramach programu Poprawy Jakości Kształcenia, przeznaczając na nie 1,5 mln złotych.

  Zaprojektowane przez Davida Waltona największego specjalistę w dziedzinie budowy takich Centrów w Stanach Zjednoczonych, ma być najnowocześniejszym tego typu ośrodkiem w naszym kraju.

  "W ramach Centrum powstaną dwa laboratoria symulacyjne, w których będzie można przeprowadzać kompletne scenariusze symulacyjne (czyli konkretne sytuacje kliniczne, z którymi będą pracować studenci); sala wielozadaniowa z przeznaczeniem na konferencje oraz, znajdująca się centralnie, interaktywna sterownia, w której będzie można zdalnie sterować symulatorami pacjentów i obserwować każdą ze sal symulacyjnych przez lustra fenickie" - informuje dr Gąsiorowski.

  "W każdej z sal będą się znajdować kamery z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku oraz monitory służące pokazywaniu czynności życiowych pacjenta oraz zdjęć rentgenowskich" - dodaje.

  Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 37).

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zaawansowana symulacja medyczna – w odróżnieniu do symulacji w medycynie jest związana z nowym działem w edukacji medycznej i polega na zastosowaniu prostych trenażerów, skomputeryzowanych symulatorów pacjenta lub pacjentów standaryzowanych w symulowanych warunkach klinicznych lub wypadku. Pomnik Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego – pomnik Krzysztofa Komedy zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego, przed Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego (wcześniej stał na narożniku ulic Bukowskiej i Przybyszewskiego, w ogrodzie otaczającym Collegium Stomatologicum). Komeda był absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu - laryngologiem. Andrzej Skwarcz (ur. 13.08.1930 w Lublinie, zm. 25.03.2005) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ortopeda, traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, twórca i kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1986 - 2000.

  Grzegorz Henryk Bręborowicz (ur. 31 października 1948 w Poznaniu) – polski lekarz specjalizujący się w zakresie ginekologii i położnictwa, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Poznaniu (2002–2007) i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2007–2008). Fizyk medyczny – osoba posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej stosownie do odpowiednich przepisów. W dziedzinie fizyki medycznej minister zdrowia powołuje konsultanta krajowego.

  Alicja Graczykowska-Koczorowska (ur. 15 maja 1928 w Inowrocławiu, zm. 18 kwietnia 1999 w Poznaniu) – polska lekarka, endokrynolog i diabetolog, doktor habilitowany medycyny, pracownik naukowy Akademii Medycznej w Poznaniu, profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Andrzej Wróbel (ur. 24 września 1952 r. w Bodzechowie w Kieleckiem) – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kieruje Zakładem Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Jerzy Henryk Król (ur. 21 lutego 1926 w Baranowiczach, woj, nowogrodzkie, zm. 2 listopada 2013 w Poznaniu) – lekarz, naukowiec i profesor Akademii Medycznej w Poznaniu, a później Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczeń i współpracownik profesora Wiktora Degi. Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Centrum Anatomii Akademii Medycznej w Berlinie – jedna z instytucji Akademii Medycznej Charité Uniwersytetu Berlińskiego. Należy do Charité Center 2 zajmującym się badaniami podstawowymi w medycynie.

  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: Chór powstał w 1959 roku, a tworzą go studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz innych wyższych uczelni w Poznaniu. Chór występuje podczas uroczystości akademickich, jak również w imprezach kulturalnych organizowanych w mieście i poza nim. Zespół występował w licznych koncertach cyklicznych (m.in. "Poznańskie Spotkania Chóralne", "Musica Sacra", "Biesiady Chóralne"). Współpracował z wieloma polskimi i europejskimi orkiestrami (Orkiestra Państwowej Filharmonii w Poznaniu, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Poznaniu, Europejska Orkiestra Studentów Medycyny i Lekarzy). SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Zabieg – rodzaj czynności medycznej służącej diagnozowaniu, profilaktyce, a przede wszystkim leczeniu pacjenta. Czynność taka może być wykonywana zarówno ręcznie, jak i przy pomocy skomplikowanej aparatury medycznej i narzędzi. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, która rozpoczęła działalność 1 października 2002 roku. Uczelnia powstała po połączeniu - na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej (zał. 1 stycznia 1950) oraz Wojskowej Akademii Medycznej (zał. 1 lipca 1958), kontynuując przy tym kilkudziesięcioletnią historię obu akademii.

  Dodano: 15.10.2010. 00:42  


  Najnowsze