• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe spotkanie onkologów w Krakowie

  20.05.2010. 08:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 200 osób, głównie lekarzy onkologów z Polski, ale też z Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, USA i Holandii, wzięło udział w konferencji szkoleniowej dla lekarzy "Clinical Oncology Update 2010". Spotkanie odbyło się 15 maja w Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej Manggha w Krakowie.

  "Ta konferencja służy poprawie jakości leczenia chorych na nowotwory złośliwie i tym samym poprawie wyników, które w Polsce są w dalszym ciągu gorsze niż w Europie Zachodniej. Poprzez edukację - bo konferencja ma charakter edukacyjny - można pośrednio osiągnąć poprawę wyników leczenia pacjentów i taki jest główny cel tej konferencji" - wyjaśniał Wojciech Wysocki, redaktor naczelny miesięcznika "Medycyna Praktyczna - Onkologia".

  Podczas spotkania mówiono między innymi o leczeniu paliatywnym, czyli o leczeniu chorych, których nie da się już wyleczyć, ale można im pomóc w czasie ich gasnącego życia, uwalniając ich od bólu i cierpienia.

  Profesor Nygel Sykes z Wielkiej Brytanii w swoim wykładzie radził, jak pomóc pacjentowi i rodzinie, która powinna być świadoma, że ich bliski umiera. Podkreślał, że opieka paliatywna nie wymaga używania skomplikowanej aparatury i wyszukanych leków i dlatego jest możliwa w domu pacjenta. "Umieranie w domu jest najbardziej komfortowe dla chorego, a przy wsparciu i pomocy lekarza jest także najlepszym rozwiązaniu dla rodziny, która może spędzać znacznie więcej czasu ze swoim bliskim, co w szpitalu z wielu przyczyn nie jest możliwe" - tłumaczył Nygel Sykes.

  Poruszano też tematykę zastosowania nowoczesnych leków. O dwóch nowych środkach niezwykle skutecznych w leczeniu raka nerki oraz o możliwości ich zastosowania opowiadał profesor Cezary Szczylik.

  Mówiono również o lekach ukierunkowanych molekularnie oraz o rewolucji GIST, czyli o takich środkach farmaceutycznych, które trafiają bezpośrednio w precyzyjnie określony molekularnie fragment komórek nowotworowych.

  "Mówiąc bardzo ogólnie leczenie za pomocą tego leku trafia dokładnie w komórki nowotworowe. W tej chwili tego rodzaju celowana terapia bardzo się rozwinęła i jest stosowana w przypadku wielu innych nowotworów, także w Polsce. W całej Unii Europejskiej obowiązuje obecnie procedura centralnej rejestracji leków, więc jeżeli lek zostanie zarejestrowany przez Europejską Agencję ds. Produktów Leczniczych to automatycznie jest dostępny we wszystkich krajach Unii Europejskiej" - wyjaśniał Wojciech Wysocki.

  "Problemem pozostaje finansowanie, bo nowoczesne leczenie chorób nowotworowych jest niezwykle kosztowne i o tym też trzeba pamiętać. Zawsze trzeba wyważyć jego skuteczność w odniesieniu do jego kosztów" - dodał.

  Podczas sesji wideo zaprezentowano też jedną z nieinwazyjnych technik operacyjnych przez naturalne otwory ciała. Pokazano operację wycięcia raka odbytnicy u kobiety poprzez pochwę.

  "Gdyby operacja została wykonana klasycznie - przez otwarcie powłok brzusznych - byłoby potrzebne cięcie wielkości co najmniej 20 centymetrów. Korzystając z nowej techniki operacyjnej, wykonujemy jedynie dwa otwory: jedno w pobliżu pępka i drugie, którym przy użyciu specjalistycznej aparatury można wypreparować nowotwór i wyciągnąć go na zewnątrz" - opisywał Francisco Alba Mesa z Hiszpanii, autor prezentacji.

  Przyszłością polskiej oraz światowej onkologii są badania naukowe, które były ważnym tematem spotkania w Krakowie.

  "Celem większości badań jest weryfikacja skuteczności nowych leków. Uczestnictwo w tych badaniach często przynosi chorym korzyści, dlatego w zasadzie każdy oddział kliniczny zachęca swoich pacjentów do udziału w takich badaniach. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że te badania kliniczne to dopiero próba skuteczności nowego leku, a nie stosowanie leku, o którym wiadomo na pewno, że jest skuteczny. Oczywiście są to leki, których bezpieczeństwo zostało sprawdzone. Dostęp do tego typu badań jest w Polsce bardzo dobry, co wynika z doskonałej współpracy przemysłu farmaceutycznego z lekarzami. W tym wypadku taka współpraca przynosi korzyści, a głównym beneficjentem są pacjenci" - przekonywał Wysocki.

  Uczestnicy konferencji rozmaili też o głównych problemach polskiej onkologii, w tym zbyt późnym wykrywaniu nowotworów.

  "Wykrywanie nowotworów w stadium przedinwazyjnym albo wykrywanie stanów przedrakowych, czyli zmian, które mogą ulec transformacji w kierunku nowotworów. To jest pewnie największe wyzwanie dla onkologii. Zawsze jest tak, że medycyna naprawcza, czyli stosowanie nawet najbardziej wymyślnych leków, czy procedur chirurgicznych to już jest walka z nowotworem, który się dokonał, a zmianę sytuacji można osiągnąć wtedy, jeżeli uniemożliwimy powstawanie nowotworów lub będziemy je wykrywać odpowiednio wcześnie" - tłumaczył profesor Maciej Krzkowski, dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie.

  Zdaniem Wysockiego, wyniki leczenia w Polsce są gorsze nie dlatego, że sposoby leczenia są mniej efektywne, tylko dlatego, że chorzy bardzo późno zgłaszają się do lekarza i w stanie zaawansowanej choroby. "Wynika to z pewnych kulturalnych uwarunkowań u nas w kraju, że do lekarza idzie się dopiero wtedy, jak coś boli, krwawi lub nieprzyjemnie pachnie, a nie wtedy, kiedy pojawi się mały, niepokojący guzek. To w głównej mierze tłumaczy gorsze wyniki leczenia nowotworów w Polsce, na tle innych krajów europejskich - ocenił redaktor naczelny miesięcznika "Medycyna Praktyczna - Onkologia".

  Podczas konferencji mówiono również o tym, jak postępować podczas nudności i wymiotów związanych z chemioterapią i jak postępować z chorymi na raka jelita grubego w podeszłym wieku. Zaprezentowano też proste wskazówki techniczne dotyczące onkoplastycznej chirurgii piersi.

  Uczestnicy spotkania zastanawiali się także nad tym, jak praca zawodowa wpływa na rozwój chorób nowotworowych rozpatrując przykład potwierdzonego wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe u żołnierzy zawodowych, o czym opowiadał Gary Macfarlane z Wielkiej Brytanii.

  Konferencję Clinical Oncology Update 2010 zorganizowało wydawnictwo Medycyna Praktyczna we współpracy z European School of Oncology, największej organizacji w Europie, której celem jest edukacja lekarzy zajmujących się leczeniem nowotworów.

  Według Wysockiego, ponad 200 uczestników spotkania, głównie lekarzy onkologów, "to bardzo dużo, bo w całym kraju mamy około 1,3 tys. lekarzy tej specjalności". Do Krakowa przyjechało również 8 stypendystów z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

  W trakcie konferencji odbyły się też kursy udzielania pierwszej pomocy.

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/ kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna. Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  Chemioterapia nowotworów – metoda systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. W leczeniu nowotworów stosuje się także leki hormonalne, leki celowane molekularnie (np. erlotynib, imatinib) i przeciwciała monoklonalne. Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.

  Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu.

  Pozarejestracyjne stosowanie leków(ang. off-label use) – praktyka przepisywania pacjentom leków na schorzenia inne niż przewidziane w procesie autoryzacji rynkowej. Sytuacja dotyczy często leków stosowanych w psychiatrii, onkologii i pediatrii. Przykładem zastosowania tej praktyki jest m. in zapisywanie leków z grupy SSRI (stosowanych głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych) w celu leczenia przedwczesnego wytrysku. Pozarejestracyjne stosowanie leków ma istotne implikacje ekonomiczne, etyczne i prawne.

  Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983.

  Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Dodano: 20.05.2010. 08:18  


  Najnowsze