• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Dzień Kobiet wpływa na świadomość chorób serca

  09.03.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca) Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) zaprezentowało badania pokazujące, że pomimo wyższego ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia u kobiet niż u mężczyzn udział kobiet w badaniach klinicznych dotyczących tych chorób jest niski.

  W specjalnym wydaniu European Heart Journal (EHJ) - oficjalnego czasopisma ESC - przedstawiono dwa badania przeprowadzone przez naukowców z Kanady, Włoch i Szwecji. W ramach tych badań wykazano, że w przypadku kobiet zalecane metody terapii były rzadko stosowane.

  Choroby układu krążenia są powszechnie postrzegane jako problem zdrowotny mężczyzn, jednak w Europie odpowiadają one za 55% zgonów u kobiet, w porównaniu z 43% w przypadku mężczyzn. Z ich powodu umiera więcej kobiet niż z powodu raka piersi, który dotyka jedynie 3% pacjentów.

  Ponadto w ciągu ostatnich dwudziestu lat występowanie zawału mięśnia sercowego wzrosło u kobiet w wieku od 35 do 54 lat, podczas gdy u mężczyzn należących do tej samej grupy wiekowej - zmalało. Stawienie czoła błędnym wyobrażeniom na temat chorób serca stanowi jeden z głównych celów ESC podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet.

  Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez zespół naukowców kanadyjskich i włoskich. Przeanalizowali oni dane medyczne dotyczące 2087 kobiet i 4471 mężczyzn, którzy przeżyli atak serca (ostry przypadek choroby wieńcowej) w okresie od 1999 do 2003 roku.

  Ogółem ponad 75,6% przebadanych kobiet przyjmowało beta-blokery - w porównaniu z 79,4% mężczyzn. Jeśli natomiast chodzi o leki zmniejszające stężenie lipidów, przyjmowało je 56,37% kobiet w porównaniu z 65,44% mężczyzn. Co więcej, 55,52% kobiet przyjmowało inhibitory ACE (konwertazy angiotensyny) - w porównaniu z 59,99% mężczyzn. Wykazano, że kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni są poddawane zabiegowi kauteryzacji kardiologicznej.

  Badacze określili szereg czynników składających się na wymienione różnice w terapii. Pierwszym z nich jest wiek pacjenta. U kobiet obserwuje się znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności serca w podeszłym wieku, a lekarze są ostrożni w przypadku przepisywania leków osobom starszym. Inny czynnik to występowanie zastoinowej niewydolności serca. U kobiet istnieje znaczne większe prawdopodobieństwo jej wystąpienia podczas ataku serca, przy czym wielu lekarzy niechętnie przepisuje beta-blokery pacjentom, u których pojawiły się objawy tej choroby.

  "Od wielu lat wiemy, że kobiety są leczone w inny sposób niż mężczyźni, jednak to badanie zmienia nasze podejście, umożliwiając poznanie przyczyn tego stanu rzeczy" - zwrócił uwagę Raffaele Bugiardini z włoskiego Uniwersytetu w Bolonii, główny autor badania.

  W ramach drugiego badania, przeprowadzonego przez badaczy szwedzkich, przeanalizowano zastosowanie leków kardiologicznych oraz angiografii naczyń wieńcowych u 7195 mężczyzn i 5005 kobiet odczuwających ból w klatce piersiowej, u których istniało podejrzenie choroby wieńcowej.

  Wyniki pokazały, że w przypadku 83% kobiet lekarze przepisali aspirynę przed przeprowadzeniem angiografii, natomiast u mężczyzn odsetek ten wyniósł 86,1%.

  Stwierdzono jednak, że w najmłodszej grupie wiekowej, poniżej 59 roku życia, 78,8% kobiet poddanych angiografii (w porównaniu z 42,3% mężczyzn) cierpiało na nieistotne zwężenia tętnic związane z chorobą wieńcową. U mężczyzn częściej występowała choroba lewej tętnicy wieńcowej lub trójnaczyniowa choroba wieńcowa. Wyniki te rzuciły światło na trudności napotykane przez lekarzy w procesie stawiania diagnozy.

  "Zidentyfikowaliśmy problem polegający na tym, że lekarze mający w izbie przyjęć do czynienia z kobietą w wieku od 55 do 60 lat z nietypowymi objawami niekoniecznie są skłonni podejrzewać atak serca" - powiedział Marco Stramba-Badiale z ESC. "Bardzo ważna jest oddzielna analiza danych dotyczących kobiet, ponieważ w porównaniu z mężczyznami często występują różnice w farmakodynamice, farmakokinetyce i fizjologii, dlatego działanie leków u kobiet może być całkowicie inne".

  W celu lepszego poznania kobiecej fizjologii w zakresie terapii schorzeń serca ESC od długiego czasu prowadzi kampanię na rzecz większego udziału kobiet w badaniach klinicznych. W ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet Towarzystwo zaapelowało do Europejskiej Agencji Leków (EMA), aby wymogiem przy licencjonowaniu środków farmaceutycznych stała się odpowiednia reprezentacja kobiet.

  Dr Stramba-Badiale kontynuuje swoją wypowiedź: "Problem tkwi w tym, że - pomimo poważniejszych skutków schorzeń kardiologicznych u kobiet - wśród pracowników służby zdrowia i opinii publicznej ciągle pokutują przesądy, że schorzenia te mają u kobiet lżejszy przebieg niż u mężczyzn".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Gender mainstreaming – strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polega na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.

  Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976 w Montrealu rozgrywane było w dniach 18 - 25 lipca. W zawodach wzięło udział 471 pływaków, w tym 208 kobiet i 263 mężczyzn, z 51 krajów. W porównaniu z poprzednimi igrzyskami program uszczuplił się o 3 konkurencje (200 m stylem zmiennym kobiet i mężczyzn oraz 4 × 100 m stylem dowolnym mężczyzn).

  Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż kobiet (ok. 0,5%). Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu synowi. Kobieta, mając dwa chromosomy X może być nosicielką genu ślepoty barw nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli po stronie rodziny matki jest mężczyzna, który ma ślepotę barw, to jest duża szansa, że jej dziecko odziedziczy jego gen. Przyczyni się to do ślepoty barw zazwyczaj w przypadku, gdy dziecko będzie płci męskiej. W bardzo rzadkich przypadkach matka sama będzie miała tę wadę. Oznaczać to będzie, że posiada dwa „ślepe na barwy” chromosomy X. Fakt, że gen ślepoty barw jest w chromosomie X, jest przyczyną, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u mężczyzn jest od 10 do 20 razy większe niż u kobiet.

  Komisja Rodziny i Praw Kobiet – wchodziła w skład stałych sejmowych komisji Sejmu V kadencji. Do zakresu działania Komisji należały sprawy wynikające bezpośrednio z funkcjonowania rodziny, wypełniania jej ról i zadań, a także występowania z propozycjami regulacji prawnych dotyczących tych zagadnień oraz sprawy dotyczące ochrony praw kobiet i zapewnienia im równych szans w życiu zawodowym i społecznym, a także sprawy związane z przestrzeganiem konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn.

  19. Mistrzostwa europy juniorów w saneczkarstwie (tory naturalne) 2013 odbywały się w dniach 8 - 10 lutego w rosyjskim Nowouralsku. Rozegrano trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W jedynkach mężczyzn i kobiet do końcowego rezultatu liczyła się suma czasów z trzech zjazdów, zaś w konkurencji dwójek męskich z dwóch zjazdów.

  19. Mistrzostwa Europy Juniorów w Saneczkarstwie (tory naturalne) odbywały się w dniach 8 - 10 lutego 2013 w rosyjskim Nowouralsku. Rozegrano trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W jedynkach mężczyzn i kobiet do końcowego rezultatu liczyła się suma czasów z trzech zjazdów, zaś w konkurencji dwójek męskich z dwóch zjazdów.

  Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 (kwalifikacje)Liczba miejsc do obsadzenia na igrzyskach jest ustalona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W zawodach weźmie udział maksymalnie 180 zawodników (100 mężczyzn i 80 kobiet). Narodowy komitet olimpijski może wystawić maksymalnie 20 zawodników (po 10 mężczyzn i kobiet), jeśli zdobędzie kwalifikację w biegach drużynowych. Jeśli jej nie zdobędzie będzie mógł wystawić maksymalnie 16 reprezentantów (po 8 mężczyzn i kobiet).

  Dodano: 09.03.2011. 17:17  


  Najnowsze