• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mniej zgonów z powodu nowotworów złośliwych w UE, ale pod warunkiem wzmożonej profilaktyki

  14.09.2010. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mniej ludzi może w UE umierać na nowotwory złośliwe, choć w latach 2002-2008 liczba przypadków wzrosła o prawie 20% - donosi specjalne wydanie pisma European Journal of Cancer (EJC) z 13 września. Badania przedstawione w EJC, oficjalnym czasopiśmie Europejskiej Organizacji Onkologicznej (European Cancer Organisation, ECCO), przeprowadzono przy finansowaniu ze środków projektu EUROCADET (�Wpływ głównych determinantów na bieżące i przyszłe obciążenie związane z nowotworami złośliwymi w Europie�), uzyskując ponad 987 tys. euro w ramach przekrojowego działania �Research for policy support� (�Badania wspierające politykę UE�) Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  W jednej z publikacji EJC dr José M. Martin-Moreno z Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) twierdzi, że obecny kryzys ekonomiczny w Europie może w rozmaity sposób wpłynąć na występowanie nowotworów. Na przykład rządy i firmy farmaceutyczne mogą się skłaniać ku zmniejszeniu nakładów na prace badawczo-rozwojowe, organizacje charytatywne mogą zaniechać dotowania badań nad nowotworami, prawdopodobnie wzrośnie też narażenie zawodowe na czynniki rakotwórcze.

  �Zarówno firmy prywatne, jak i rządy w okresach trudności ekonomicznych na ogół oszczędzają na środkach bezpieczeństwa w miejscach pracy� - wyjaśnia dr Martin-Moreno. �Dzieje się tak zwłaszcza w małych firmach i w krajach rozwijających się�.

  Badania przeprowadzone w Korei Południowej pod koniec lat 90 XX w. pokazały, że cięcia wydatków na BHP bezpośrednio wiązały się ze zdolnością uniknięcia bankructwa. �Wyniki te ilustrują, jak strasznego wyboru muszą dokonywać przedsiębiorstwa w czasie spadku koniunktury: gorsze bezpieczeństwo pracowników czy gospodarcza ruina� - mówi dr Martin-Moreno. �Efekt ten jest spotęgowany w przypadku branż o potencjalnie wysokim poziomie skażenia czynnikami rakotwórczymi, takich jak górnictwo�.

  Badacze wskazali, że profilaktyka nowotworów złośliwych obejmuje rozmaite czynniki, na przykład genetykę, środowisko naturalne, zatrudnienie, tryb życia, infekcje oraz dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej.

  Idealnie zatem byłoby walkę z nowotworami zgrać ze zwalczaniem nadciśnienia, a także z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Według badaczy ludzie muszą przyjąć wyzwanie i podjąć działania, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się nowotworów złośliwych. Gdy szerzą się nowotwory, płacą za to zwykli ludzie. Systemy opieki zdrowotnej także znajdują się pod presją, ponieważ koszty skokowo rosną, a zasoby na leczenie i opiekę są na wyczerpaniu.

  Eksperci wierzą jednak, że wystarczy niewielki wysiłek, aby w czasach kryzysu profilaktyka nowotworów złośliwych - zamiast słabnąć - stawała się jeszcze skuteczniejsza. Wiele osób mogłoby uniknąć nowotworu, wybierając zdrowszy tryb życia, a tym samym obniżając koszty. �Rządy mogłyby z kolei skorzystać z możliwości wyższego opodatkowania tytoniu, alkoholu i innych niezdrowych substancji, takich jak tłuszcze trans lub cukier przetworzony, i przeznaczyć tak uzyskany przychód na programy profilaktyki i pomocy społecznej, sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy� - wyjaśnia dr Martin-Moreno.

  W innym badaniu dr Esther de Vries z holenderskiego Centrum Medycznego Erazma w Rotterdamie razem ze współpracownikami przeanalizowała, jak zapobieganie nadwadze i promowanie aktywności fizycznej wpływa na występowanie raka jelita grubego w siedmiu krajach europejskich (Czechy, Dania, Hiszpania, Francja, Łotwa, Holandia i Wielka Brytania).

  Od 1975 roku występowanie raka jelita grubego w Europie wzrosło do tego stopnia, że w roku 2008 choroba ta pochłaniała ponad 13% nakładów związanych z nowotworami złośliwymi. Rak jelita grubego plasuje się na drugim miejscu pod względem umieralności na nowotwory złośliwe w Europie.

  �Mimo to wiemy, że dużej liczby przypadków raka jelita grubego można by uniknąć, gdyby zmniejszyć narażenie na czynniki ryzyka, spośród których najłatwiej ograniczyć dwa: brak aktywności fizycznej oraz nadwagę� - wyjaśnia współautor artykułu, dr Andrew Renehan z Uniwersytetu w Manchesterze (Wielka Brytania).

  Brak aktywności fizycznej pociąga za sobą wyższy wskaźnik masy ciała (BMI), natomiast dzięki większej aktywności fizycznej można uniknąć przybierania na wadze. Należy jednak zauważyć, że większa aktywność fizyczna niekoniecznie przekłada się na spadek masy ciała u osób z nadwagą.

  Oczywiście badacze zdają sobie sprawę, że zmiana trybu życia nie jest łatwa. �Możemy z pewnością powiedzieć, że dużą korzyść przyniósłby wzrost aktywności fizycznej w całej Europie do poziomu już osiągniętego w Holandii, gdzie każdy jeździ na rowerze� - wyjaśnia prof. Jan-Willem Coebergh z Uniwersytetu Erazma, jeden z redaktorów wydania specjalnego. �Zawsze jednak potrzebne są mocne dowody, zanim przystąpi się do wdrażania strategii profilaktyki�.

  Ze swojej strony prof. Michael Baumann ze Szpitala Uniwersyteckiego i Wydziału Medycznego w Dreźnie (Niemcy), prezes ECCO, powiedział: �Profilaktyka nowotworów złośliwych być może nie zaprząta obecnie szczególnej uwagi decydentów politycznych, ale właśnie teraz byłoby to bardziej wskazane niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nadzieję, że tak liczne dowody przedstawione w tym specjalnym wydaniu EJC skłonią ich do wyboru właściwej drogi i poczynienia dużego kroku w stronę ograniczenia występowania nowotworów złośliwych w Europie w nadchodzących latach�.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego – najliczniejsza grupa nowotworów tej lokalizacji. U dorosłych chorych najczęściej przerzutującymi do mózgowia i rdzenia nowotworami są, kolejno, rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki. U dzieci częstsze są przerzuty mięsaków i nowotworów germinalnych. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Pancolitis jest to bardzo poważna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w której choroba zajmuje całe jelito grube. Zastawka krętniczo-kątnicza jest otwarta i mogą przez nią przedostawać się mediatory procesu zapalnego z jelita grubego do jelita cienkiego i powodować zmiany w końcowej części jelita krętego (dzieje się tak u 15-20% chorych u których stwierdza się pancolitis).

  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności. Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Europejskie Towarzystwo Onkologii Ginekologicznej (ang. European Society of Gynaecological Oncology, ESGO) – ogólnoeuropejskie zrzeszenie pracowników służby zdrowia oraz naukowców specjalizujących się w badaniu, zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych narządu rodnego. Towarzystwo, które liczy ponad 1000 członków z ponad 30 krajów Europy, zostało założone w Wenecji we Włoszech w roku 1983. MSH2 jest jednym sześciu genów związanych z zespołem Lyncha (dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC, zespół dziedzicznego niedoboru naprawy niesparowanych zasad, hereditary mismatch repair deficiency syndrome, HMRDS) – zespół dziedzicznej predyspozycji do nowotworów. Produkt białkowy genu bierze udział w mechanizmie naprawy DNA. Mutacje konstytucyjne w jednym z alleli genu MLH1 prowadzą do wyzej wymienionego zespołu predyspozycji do nowotworów.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Mechanizm wiedeński - procedura związana z środkami budowy zaufania i bezpieczeństwa ustanowiona w 1990 podczas szczytu paryskiego KBWE. Jest to dwufazowy mechanizm konsultacji i współpracy przewidziany na wypadek nadzwyczajnej aktywności wojskowej. Pierwsza faza zakłada, że jedno z państw uczestniczących zwraca się do drugiego państwa, na terenie którego doszło do nadzwyczajnych lub niezaplanowanych działań sił zbrojnych, z prośbą o wyjaśnienie przyczyn tych zdarzeń. Na państwo-adresata nałożony jest obowiązek udzielenia odpowiedzi w trybie 48-godzinnym. W przypadku, gdy państwo, które zainicjowało procedurę, nie jest usatysfakcjonowane odpowiedzią ma prawo zwrócenia się z prośbą o zwołanie konferencji dwustronnej lub konferencji kryzysowej z udziałem wszystkich państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

  Współczynnik aktywności to bezwymiarowy współczynnik pozwalający przeliczyć wielkości fizyczne o charakterze stężenia obliczane na podstawie ilości substancji i wielkości układu lub ciśnienie mierzone w sposób mechaniczny na wielkości o charakterze termodynamicznym nazywane aktywnością. Dla układów idealnych (gaz doskonały, roztwór doskonały) w których nie występują (lub mogą być pominięte) oddziaływania pomiędzy parami cząsteczek, a także w przypadku układów bardzo rozcieńczonych (niskie stężenie lub ciśnienie) współczynniki aktywności są równe jedności.

  Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne jest organizacją społeczną, której głównym celem działania jest poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych w Polsce.

  Anaplazja – brak zróżnicowania lub proces odróżnicowania się komórek, powstawanie z komórek zróżnicowanych nowych pokoleń komórek o coraz to mniejszym stopniu zróżnicowania albo też zatrzymanie różnicowania (dojrzewania) komórki wraz z zachowaną zdolnością do mnożenia się. Charakterystyczna dla nowotworów złośliwych. Obecnie uważa się, że raczej nowotwory powstają z komórek macierzystych niż że dochodzi do procesu odróżnicowania. Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Dodano: 14.09.2010. 18:26  


  Najnowsze