• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Molekuły niszczące priony

  18.06.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowo opracowane, samorozświetlające się polimery zostały specjalnie wyposażone w zdolność do namierzania toksycznych prionów i unieszkodliwiania ich, zapewniając potencjalną receptę na śmiertelną chorobę wyniszczającą nerwy. Szwajcarsko-szwedzkie badania zostały dofinansowane z projektu LUPAS (Luminescencyjne polimery do obrazowania in vivo sygnatur amyloidowych), który otrzymał niemal 5 mln EUR wsparcia z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Odkrycia zostały zaprezentowane w czasopiśmie The Journal of Biological Chemistry.

  Przeprowadzone badania są naprawdę przełomowe. Naukowcy z Uniwersytetu w Linköping, Szwecja, we współpracy z kolegami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu, Szwajcaria, stwierdzili, że są pierwszymi, którym kiedykolwiek udało się wykazać możliwość leczenia schorzeń takich, jak choroba szalonych krów i choroba Creutzfeldta-Jacoba za pomocą molekuł LCP. Przetestowali te luminescencyjne polimery o układach sprzężonych, inaczej LCP, na skrawkach tkanek zainfekowanych prionami. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno liczba prionów, jak również ich toksyczność i zaraźliwość, radykalnie spadły.

  "Obserwując taki skutek w przypadku infekcji prionami, jesteśmy przekonani, że takie samo podejście sprawdzi się w przypadku choroby Alzheimera" - twierdzi Peter Nilsson, naukowiec z Bioorganic Chemistry, finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN).

  Choroba prionowa to zespół schorzeń postępujących, które atakują mózg i układ nerwowy ludzi lub zwierząt. Wśród chorób prionowych człowieka znajduje się sporadyczny wariant choroby Creutzfeldta-Jacoba - Kuru, zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera oraz śmiertelna bezsenność rodzinna. Choroby prionowe mogą być dziedziczne, wystąpić samoistnie lub na skutek infekcji, na przykład zarażonym mięsem w przypadku choroby szalonych krów.

  "Na podstawie tych wyników możemy teraz dostosować do indywidualnych wymagań zupełnie nowe i potencjalnie skuteczniejsze molekuły" - mówi dr Nilsson.

  Naukowcy chcą posunąć się dalej i sprawdzić, czy molekuły sprawdzą się w przypadku muszki owocówki dotkniętej chorobą układu nerwowego podobną do Alzheimera. Choroba Alzheimera jest wywoływana przez płytki amyloidowe i ma podobny, z tymże wolniejszy, przebieg co choroby prionowe.

  Tymczasem finansowany ze środków unijnych projekt LUPAS miał wypełnić lukę między diagnostyką a leczeniem choroby Alzheimera i chorób prionowych. Na początku zespół projektu LUPAS był przekonany, że opracowanie nowych agentów i metod obrazowania diagnostycznego płytek amyloidowych pozwoli na podniesienie jakości diagnostyki oraz ułatwienie monitoringu i zrozumienia postępu choroby.

  Projekt zgromadził partnerów z wielu różnych dyscyplin, w tym ekspertów w dziedzinie organicznej chemii syntetycznej, nanochemii syntetycznej, struktury amyloidowej, choroby prionowej, choroby Alzheimera, obrazowania rezonansem magnetycznym, fizyki wielofotonowej i obrazowania wielospektralnego. Zbudowali oni masę krytyczną kompetencji potrzebną do osiągnięcia ambitnych celów projektu.

  Koordynator projektu LUPAS, profesor Per Hammarstrom powiedział przy rozpoczęciu projektu: "Kompetencje, jakimi dysponuje konsorcjum LUPAS bez w wątpienia przyczynią się do opracowania nowych narzędzi w celu poznania patologicznych cech charakterystycznych choroby Alzheimera i prionoz. W ciągu trzech lat realizacji projektu LUPAS opracujemy te narzędzia do wykorzystania w systemach modeli chorób in vivo oraz na próbkach histologicznych ex vivo pobieranych od ludzi. W razie powodzenia, potrzeba będzie jeszcze kilku lat, aby zastosować tę technologię w warunkach klinicznych".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS) – bardzo rzadki zespół neurozwyrodnieniowy, zaliczany do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) i uważany za odmianę rodzinnej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba (fCJD). Choroba jest uwarunkowana genetycznie i dziedziczna. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (ang. Transmissible spongiform encephalopathies, TSE), choroby prionowe – choroby układu nerwowego ludzi i zwierząt spowodowane nagromadzeniem nieprawidłowo pofałdowanych białek zwanych prionami.

  Choroby zwyrodnieniowe (choroby degeneracyjne) – choroby powstające w wyniku uszkodzenia strukturalnego tkanek lub narządów. Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej.

  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami.

  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. Choroby układowe - grupa chorób dotykających kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmująca całe ciało. Wiele chorób w swoich końcowych stadiach dotyka różnych narządów (np. niewydolność wielonarządowa), ale tylko choroby, w których dochodzi do zajęcia licznych organów we wczesnym etapie są uważane za choroby układowe.

  Ichtioftirioza (Ichthyophthiriasis), ospa rybia – zaraźliwa, niebezpieczna i jedna z najczęstszych chorób słodkowodnych ryb akwariowych, wywoływana przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis). Niekiedy choroba ta bywa nazywana chorobą "białych punkcików" lub chorobą "grysikową".

  Dodano: 18.06.2012. 18:26  


  Najnowsze