• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy: Alkohol zwiększa ryzyko raka

  24.04.2010. 07:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Picie alkoholu przyspiesza skracanie końcówek chromosomów czyli telomerów i tym samym zwiększa ryzyko raka - ostrzegli naukowcy z Włoch podczas tegorocznego spotkania Amerykańskiego Związku Badań nad Rakiem.

  Telomery to ochronne sekwencje DNA na końcach chromosomów. Są bardzo ważne dla genetycznej stabilności komórek. Skracają się wraz z każdym podziałem komórki, co wpływa na proces starzenia całego organizmu.

  Nadużywanie alkoholu nasila stres oksydacyjny i procesy zapalne - mechanizmy przyspieszające skracanie telomerów. Z kolei skracanie telomerów zwiększa ryzyko raka, co doprowadziło naukowców z Milanu do hipotezy że osoby które dużo piją i mają krótkie telomery częściej chorują na raka.

  Żeby to sprawdzić doktor Andrea Baccarelli wraz z kolegami badał DNA 59 osób nałogowo nadużywających alkoholu i 197 osób pijących alkohol w różnych ilościach w zależności od sytuacji. Uczestnicy obydwu grup byli dobrani pod względem wieku, zwyczajów żywieniowych, aktywności fizycznej, poziomu stresu wywoływanego pracą i warunków środowiskowych.

  Okazało się, że długość telomerów jest znacząco obniżona u ludzi pijących duże ilości alkoholu - w porównaniu z osobami niepijącymi, alkoholicy mają telomery prawie o połowę krótsze.

  Jak podkreślają autorzy doniesienia różnica w długości telomerów u osób pijących jest bardzo wyraźna, co dowodzi jak silny wpływ na nasz organizm ma alkohol i tłumaczy zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów u alkoholików. KDO

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Napój bezalkoholowy – rodzaj napoju, który nie zawiera znaczących ilości alkoholu. Alkohol w niewielkich ilościach występuje naturalnie w wielu napojach, takich jak soki owocowe, a także tworzy się w wyniku fermentacji, np. w kwasie chlebowym, należałoby jednak wypić ogromne ilości takich napoi, żeby odczuć jakiekolwiek oddziaływanie spożytego alkoholu. Według polskiego prawa napój nie jest napojem alkoholowym gdy zawiera poniżej 0,5% etanolu. Rozrost nabłonka sutka (łac. hyperplasia epithelialis, epithelioplasia, epitheliosis) - jedna z chorób proliferacyjnych sutka, w której dochodzi do rozrostu nabłonka przewodów (hyperplasia ductalis) lub zrazików (hyperplasia lobularis). Rozrost nabłonka zwiększa ryzyko wystąpienia raka sutka, natomiast jego postać atypowa (hyperplasia atypica) zwiększa to ryzko jeszcze bardziej (kilkakrotnie). Ryzyko jest największe, gdy rozrostem atypowym są zajęte zarówno zraziki jak i przewody.

  Areometr Trallesa – areometr, zwany alkoholomierzem, który podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm³/100 cm³). W alkoholu absolutnym o gęstości d20/4=0,7895 g/cm areometr pokazuje 100 °Tr, w wodzie 0 °Tr. Określenie procentowej zawartości alkoholu jest też możliwe przy pomocy areometru uniwersalnego (wyskalowanego w jednostkach gęstości), niemniej wymaga wykonania dodatkowych obliczeń lub skorzystania z tabel ujmujących zależność gęstości w funkcji zawartości alkoholu. Gruczolistość włókniejąca (łac. adenosis sclerosans) - jedna z chorób proliferacyjnych sutka charakteryzująca się pomnożeniem elementów gruczołowych wraz z rozrostem podścieliska. Gruczolistość jest zmianą łagodną, ale według pewnych badań zwiększa ryzyko wystąpienia raka 1,7 – 2,1-krotnie.

  Ciąża bez alkoholu − ogólnopolska kampania społeczna mająca na celu zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol w ciąży. Kampania trwała od września do grudnia 2007 roku. Akcji patronował ówczesny minister zdrowia − Zbigniew Religa. Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis , NASH) – odmiana przewlekłego zapalenia wątroby, przypominająca zmiany, które występują u osób nadużywających alkohol, której przyczyną są inne czynniki niż spożywanie alkoholu. NASH traktowane jest jako progresja niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD), stanowi czynnik ryzyka marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego. Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Dodano: 24.04.2010. 07:18  


  Najnowsze