• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli pochodzenie bakterii powodującej wrzody żołądka

  30.06.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że bakteria powodująca chorobę wrzodową żołądka nęka ludzi od czasu ich migracji z Afryki około 60 000 lat temu. Wyniki badań, ogłoszone w "Journal Nature", mogą także rzucić nowe światło na wzorce migracji ludzi.

  Ponad połowa wszystkich ludzi jest zakażona bakterią Helicobacter pylori (H. pylori), która może wywoływać wrzody trawienne i stanowi czynnik ryzyka raka żołądka.

  Zespół, któremu przewodzili naukowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec, porównał wzorcowe sekwencje DNA bakterii i jej gospodarzy. Za pomocą symulacji komputerowych naukowcy przedstawili, w jaki sposób bakterie rozprzestrzeniły się z Afryki 58 000 lat temu i rozproszyły na całym świecie.

  Zespół wykazał ponadto, że różnice genetyczne w szczepach bakterii stanowią odzwierciedlenie zmian, jakie zaszły w populacjach ludzkich po opuszczeniu Afryki. Przykładowo analiza ludzkiego DNA wskazuje na wzrost liczby zmian genetycznych w miarę oddalania się populacji ludzkich od Afryki Wschodniej. Nowe badania ujawniły dokładnie takie same wzorce występowania różnic genetycznych u bakterii. Oznacza to, że H.pylori towarzyszyła populacjom ludzkim podczas ich migracji po świecie.

  - W ciągu ostatnich 60 000 lat istniały bardzo ścisłe związki między ludźmi i bakterią powodującą wrzody - stwierdził Francois Balloux z uniwersytetu w Cambridge, jeden z wiodących naukowców biorących udział w projekcie. - Badania nie tylko wykazały, że prawdopodobnie od kilkudziesięciu tysięcy lat nasi przodkowie cierpieli z powodu skutków działania tej bakterii, ale także otworzyły nowe możliwości poznania wczesnych etapów migracji ludzi.

  - Wykazanie, że H. pylori opuściła Afrykę w tym samym czasie, w jakim uczynili to pierwsi ludzie, ułatwia analizę niektórych kontrowersyjnych kwestii dotyczących migracji ludzi. Przykładowo możemy wykorzystać naszą znajomość procesu rozprzestrzeniania się bakterii do pomiaru słabo wyjaśnionych zmian w populacjach ludzkich w Europie, w Afryce i w Azji - dodał.

  Obecnie potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia przyczyny, dla której choroba wrzodowa żołądka zaczęła występować dopiero w czasach współczesnych. Wiele osób uważa, że przyczyną wrzodów jest stres i tryb życia. - Tu nasuwa się pytanie - skoro bakteria Helicobacter znajdowała się w organizmach ludzkich od czasu opuszczenia przez ludzi Afryki, dlaczego wrzody występują dopiero od niedawna, mniej więcej od czasu rewolucji przemysłowej? - pyta profesor John Atherton, profesor gastroenterologii na uniwersytecie w Nottingham.

  Międzynarodową współpracę w dziedzinie badań naukowych sfinansowało niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), Rada ds. Badań Biotechnologii i Nauk Biologicznych (Biotechnology and Biological Sciences Research Council - BBSRC), Szwedzka Rada ds. Badań Naukowych i Szpital Uniwersytecki w Lund.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  W tym haśle opisano historię odkryć i badań nad chorobą wrzodową i Helicobacter pylori. W 2005 Barry Marshall i Robin Warren otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie, że powstawanie choroby wrzodowej jest spowodowane głównie przez zakażenie Helicobacter pylori, bakterię preferującą kwaśne środowisko, jakie występuje w żołądku. W wyniku tych odkryć, wrzody trawienne związane z zakażeniem H. pylori są obecnie leczone antybiotykami, które stosuje się w celu eradykacji zakażenia. Przez 30 lat przed ich odkryciem powszechnie wierzono, że powstawanie wrzodów trawiennych jest wywoływane przez nadmiar kwasu solnego w żołądku. W tym czasie kontrolowanie kwasowości środowiska było podstawową metodą leczenia wrzodów trawiennych, co przynosiło tylko częściowy sukces. Helicobacter pylori (w skrócie Hp, dawna nazwa Campylobacter pylori) – gram-ujemna bakteria o helikalnym kształcie, zaliczana do pałeczek. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych. Jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zapalenie żołądka typu B (mogące prowadzić do powstania nowotworu) i wrzody trawienne. Obecnie wiadomo, że H. pylori odpowiada w przybliżeniu za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Jednakże u większości zakażonych osób choroba nie rozwija się; wysunięto wiele hipotez wyjaśniających ten fakt, ale żadna z nich nie uzyskała powszechnej aprobaty. Uważa się, że helikalny kształt bakterii (od którego wzięła się nazwa rodzaju) ma jej ułatwiać ruch w warstwie śluzu. Ureazowy test oddechowy - nieinwazyjne badanie diagnostyczne stosowane w gastroenterologii dla potwierdzenia zakażenia błony śluzowej żołądka przez bakterię Helicobacter pylori.

  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (łac. Morbus ulcerosus ventriculi et duodeni) – obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Występują one najczęściej w dwunastnicy i wtedy stwierdza się częstsze występowanie u mężczyzn. Najczęstszymi przyczynami są: zakażenie Helicobacter pylori i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo- lub bezobjawowy. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne. Gastroskopia jest badaniem diagnostycznym, które ostatecznie rozstrzyga o rozpoznaniu wrzodów. W leczeniu główną rolę odgrywa leczenie zakażenia Helicobacter pylori, stosowanie leków: blokerów pompy protonowej i H2-blokerów oraz właściwa dieta, zaprzestanie palenia papierosów i unikanie leków wrzodotwórczych. W przypadku powikłań choroby (perforacja wrzodu, zwężenie odźwiernika, podejrzenie transformacji nowotworowej), a niekiedy w wypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego stosowane jest leczenie operacyjne. Barry James Marshall (ur. 30 września 1951 w Kalgoorlie) – australijski lekarz i naukowiec, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w roku 2005 wspólnie z Robinem Warrenem za udowodnienie, że bakterie Helicobacter pylori są odpowiedzialne za stany zapalne żołądka oraz chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Odkrycie to pozwoliło na skuteczne leczenie tych przypadłości za pomocą antybiotyków.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Plazmid NR1 (R100 lub 222) - koniugacyjny plazmid należący do grupy niezgodności IncFII warunkujący oporność na antybiotyki. Odkryty został przez Rintaro Nakaya u bakterii Shigella flexneri 2b w Japonii w latach 50. Plazmid rozprzestrzenia się wśród drobnoustrojów drogą koniugacji; dostrzeżono ponadto rzadkie przypadki przekazywania jedynie części plazmidu. NR1 może występować u bakterii jelitowych takich jak Escherichia, Klebsiella czy Proteus. Wyróżnia się w nim dwa duże rejony, o odmiennej funkcji.

  Dodano: 30.06.2011. 16:49  


  Najnowsze