• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli powiązanie między rakiem piersi a hormonami płciowymi

  01.10.2010. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 10% kobiet na świecie zachoruje na raka piersi w którymś momencie swojego życia. Powołując się na wyniki zakrojonych na szeroką skalę badań populacyjnych, eksperci są obecnie przekonani, że progestyn (tj. syntetyczny hormon płciowy) wykorzystywany w hormonalnej terapii zastępczej (HRT) i środkach antykoncepcyjnych może podwyższać ryzyko zachorowania na raka piersi.

  W walce z tą powszechną i śmiertelną chorobą nie ustają naukowcy na całym świecie, w tym także grupa naukowców finansowanych ze środków unijnych, którzy pracują pod kierunkiem Instytutu Biotechnologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk (IMBA) z siedzibą w Wiedniu. Grupa zidentyfikowała kluczowy mechanizm, który umożliwia bezpośrednie oddziaływanie progestynu na komórki sutkowe.

  Zaprezentowane w czasopiśmie Nature wyniki badań oparły się na poprzednich pracach prowadzonych przez profesora Josefa Penningera z IMBA, który odkrył pierwszy dowód genetyczny na to, że białko RANKL skutecznie reguluje funkcjonowanie zdrowych kości poprzez aktywowanie komórek, które rozkładają materiał kostny wymagający wymiany. Nieuporządkowanie układu i nadprodukcja białka skutkują utratą kości, wywołując osteoporozę, czyli chorobę łamliwych kości. Odkrycie tej samej molekuły w tkance piersi pomogło naukowcom powiązać raka piersi z hormonami płciowymi.

  Testy na myszach potwierdziły, że syntetyczny, żeński hormon płciowy wykorzystywany w HRT i środkach antykoncepcyjnych może aktywować RANKL w komórkach piersi myszy. Zdaniem naukowców komórki sutkowe zaczynają się dzielić i rozmnażać, ale nie umierają wtedy kiedy powinny. Dodają, że komórki macierzyste piersi z powodzeniem regenerują się, prowadząc do raka piersi.

  Tymczasem naukowcy z amerykańskiej grupy Amgen przeprowadzili inną serię testów leczenia myszy i odkryli, że farmakologiczna blokada systemu RANKL odgrywa kluczową rolę w opóźnieniu formowania się nowotworu sutka, co z kolei prowadzi do mniejszej liczby przypadków raka piersi wśród badanych zwierząt. Kolejny model myszy pokazał, że zahamowanie RANKL ogranicza zarówno formowanie się nowotworu w piersi, jak i przerzuty na płuca.

  "Dziesięć lat temu postawiliśmy tezę, że białko RANKL może mieć swój udział w raku piersi, a opracowanie systemów, by sprawdzić jej słuszność zajęło nam sporo czasu" - wyjaśnia profesor Pennginer, współautor artykułu. "Muszę przyznać, że całkowicie zaskoczyła mnie intensywność oddziaływania tego systemu. Miliony kobiet przyjmuje pochodne progesteronu w środkach antykoncepcyjnych i w ramach hormonalnej terapii zastępczej. Zważywszy na fakt, że uzyskane przez nas wyniki wskazują na to, że system RANKL stanowi ważne powiązanie molekularne między syntetycznym hormonem płciowym a nowotworami piersi, pewnego dnia kobiety będą w stanie obniżać ryzyko poprzez wcześniejsze zażywanie leków blokujących w ramach profilaktyki raka piersi."

  Władze UE i USA zatwierdziły monoklonalne przeciwciało, zwane denosumab, do leczenia osteoporozy. Obecnie jest analizowane pod kątem leczenia przerzutów na kości u pacjentów z zaawansowanym rakiem.

  "Potrzebne będą dalsze badania, aby dowieść zasady naszych odkryć" - mówi naczelny autor, dr Daniel Schramek z IMBA. "Niemniej mamy nadzieję, że testy medyczne z wykorzystaniem denosumabu będą mogły się rozpocząć w najbliższej przyszłości w celu przetestowania, czy wyniki badań na myszach można bezpośrednio przełożyć na raka piersi u ludzi."

  Badania, w których wzięli również udział naukowcy z Australii, Kanady, Niemiec, USA i Wlk. Brytanii, zostały dofinansowane z unijnych projektów MASTERSWITCH i INFLA-CARE, z grantu Marie Curie dla najlepszych o wartości 1,86 mln EUR oraz z grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla doświadczonych naukowców na łączną kwotę niemal 2,5 mln EUR.

  Projekt MASTERSWITCH (Mechanizmy atakowania efektorów sterujących zespołami reumatoidalnymi wraz z innowacyjnymi wyborami terapeutycznymi) otrzymał ponad 11 mln EUR, a projekt INFLA-CARE (Wyjaśnienie genezy nowotworów powiązanych z zapaleniem w celu racjonalnego opracowania nowych antynowotworowych strategii terapeutycznych) pozyskał 12 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Implanty piersi – protezy stosowane w celu powiększenia rozmiarów kobiecych piersi z powodów kosmetycznych (tzw. augmentacja piersi, powiększenie piersi albo mammoplastyka z powiększeniem piersi) w celu odtworzenia brakującej usuniętej piersi (np. po mastektomii albo w wadach wrodzonych), a także w ramach zmiany płci. Według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych, augmentacja piersi jest najczęściej wykonywanym kosmetycznym zabiegiem chirurgicznym w USA. W 2006 roku w tym kraju przeprowadzono 329000 takich zabiegów. Bałkanica - singel zespołu Piersi (w składzie: Dziadek, Mały, Manio, Asan, Hans, Erwin, Rospor) wydany w 2013 roku. To utwór zapowiadający płytę "Piersi i Przyjaciele 2". Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

  Róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) - zaliczana do zespołów paraneoplastycznych. Jest to odczyn zapalny spowodowany szerzącymi się drogą naczyń chłonnych przerzutami nowotworowymi. Najczęściej dotyczy przerzutów wywodzących się z raka piersi. Prasowanie piersi (ang. "breast ironing"; franc. "repassage des seins") - praktyki stosowane przez matki w Kamerunie, zmierzające do zatrzymania lub opóźnienia rozwoju piersi u dorastających dziewcząt, a co za tym idzie opóźnienia rozpoczęcia przez nie współżycia seksualnego lub uniknięcia molestowania seksualnego. Najczęściej stosuje się ubijanie lub uciskanie piersi za pomocą gorących przedmiotów, np. moździerzy kuchennych, kamieni, bananów itp., czasem też masaż przy użyciu ziół. Ocenia się, że około jednej czwartej kobiet w Kamerunie zostaje poddanych tym zabiegom. Nie prowadzono dokładnych badań medycznych, lecz lekarze ostrzegają, praktyki takie są nie tylko bardzo bolesne, ale grożą powikłaniami, deformacjami piersi, uszkodzeniem tkanek, zaburzeniem laktacji itd.

  Pektorał, napierśnik (z łac. pectus - pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo. Powiększenie biustu jest zabiegiem chirurgicznym, który służy korekcji kobiecych piersi zarówno w zakresie ich wielkości jak i kształtu. Najczęściej w tym celu stosowane są implanty piersiowe lub własna (autogenna) tkanka tłuszczowa. Ze względu na rodzaj wypełnienia implanty dzieli się na wypełnione solą fizjologiczną i żelem silikonowym. Ze względu na kształt implanty dzieli się na okrągłe i anatomiczne.

  Mastektomia – zabieg amputacji piersi spowodowany najczęściej rakiem piersi, choć przechodzą go również transseksualiści typu k/m (kobieta/mężczyzna) w ramach operacyjnej zmiany płci. Adam "Asan” Asanov (ur. 1977) – polski wokalista, autor tekstów i piosenek, od 2013 r., wokalista grupy muzycznej Piersi.

  Trastuzumab (nazwa handlowa: Herceptin) – rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1, łączące się wybiórczo z receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (Human Growth Factor Receptor – HER2). Preparat jest stosowany do leczenia przypadków raka piersi z przerzutami, w których stwierdzono nadekspresję HER2. W kombinacji z innymi chemoterapeutykami istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby i stopień odpowiedzi na leczenie. Kontrowersje wzbudzają jednak duże koszty takiej terapii (dochodzące do 100,000 USD rocznie).

  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Glukozynolany, glukozynolaty – grupa związków organicznych, należących do glikozydów, złożonych z reszty cukrowej, którą stanowi glukon i łańcucha bocznego - różnego dla różnych glukozynolanów.
  Glukozynolany występują naturalnie w roślinach, ich bogatym źródłem są rośliny z rodziny Brassicaceae. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

  Dodano: 01.10.2010. 17:17  


  Najnowsze