• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli trzy typy jelita człowieka - a jaki jest Twój?

  27.04.2011. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowani ze środków unijnych naukowcy odkryli, że w sposób podobny do podziału ludzi według grupy krwi, możemy sklasyfikować się również według typu jelita. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature, międzynarodowy zespół pracujący pod kierunkiem naukowców z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Niemczech wykazał, że mikrobiologiczne markery genetyczne są powiązane z cechami takimi jak wiek, płeć i wskaźnik masy ciała.

  Odkrycia stanowią najnowszy dorobek projektu METAHIT (Metagenomika układu trawiennego człowieka), dofinansowanego częściowo z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Projekt METAHIT, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 11,4 mln EUR, to 4-letnie przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w 2008 r. i zgromadziło 14 partnerów z Chin, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch. Głównym celem projektu METAHIT jest odkrycie powiązań między genami flory bakteryjnej jelita człowieka a naszym zdrowiem i częstymi chorobami.

  Bakterie zasiedlają nasze jelita, aby wspomagać trawienie pokarmów, rozkładać toksyny, wytwarzać niektóre witaminy i podstawowe aminokwasy oraz tworzyć bariery przed najeźdźcami. Niemniej skład tych bakterii znacznie się różni między poszczególnymi osobami.

  Zespół wykorzystał najpierw próbki kału do analizy bakterii jelitowych 39 osób z trzech kontynentów (Europy, Azji i Ameryki). Następnie naukowcy rozszerzyli badanie, włączając dodatkowych 85 osób z Danii i 154 z Ameryki. Stwierdzili, że wszystkie objęte badaniami osoby można podzielić na trzy grupy w zależności od gatunków bakterii występujących w dużych ilościach w ich jelitach.

  "Odkryliśmy, że skład drobnoustrojów w jelicie człowieka nie jest przypadkowy" - wyjaśnia Peer Bork, kierownik naukowy z EMBL. "Naszą florę jelitową można podzielić na trzy odmienne typy zbiorowości, czyli inaczej na trzy różne ekosystemy."

  Chociaż niejasnym pozostaje, dlaczego poszczególne osoby mają odmienny garnitur jelitowy, zespół sugeruje, iż może to być powiązanie z różnicami w sposobie rozróżniania przez układ immunologiczny między "dobrymi" a "złymi" bakteriami. Może to być ewentualnie powiązane z odmiennymi sposobami uwalniania wodoru przez komórki.

  Odkrycia sugerują również, że chociaż typ jelita pozostaje niezależny od czynników takich jak wiek, płeć i wskaźnik masy ciała, to istnieją powiązania. Zespół odkrył na przykład, iż zachodzi większe prawdopodobieństwo, że jelita osób starszych zawierać będą więcej genów drobnoustrojów biorących udział w rozkładzie węglowodanów niż w przypadku osób młodszych. Zespół sugeruje, że sprowadza się to do spadku wydajności przetwarzania przez organizm składników odżywczych z wiekiem, a zatem bakterie muszą wypełniać to zadanie, jeżeli chcą przetrwać w jelicie.

  Dr Bork objaśnia znaczenie tych odkryć dla diagnostyki chorób, takich jak nowotwór jelita grubego i odbytu.

  "Fakt, że są to geny bakteryjne powiązane z cechami takimi jak wiek i waga wskazuje na potencjalne występowanie markerów cech, takich jak otyłość i choroby typu nowotwór jelita grubego i odbytu - zauważa dr Bork - co mogłoby mieć znaczenie dla diagnostyki i rokowań."

  Dla pacjentów oznacza to, że lekarz prócz pytania o grupę krwi i alergie będzie mógł teraz prosić również o informacje na temat jelita i typu bakterii, jakie je zasiedlają.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zespół nieszczelnego jelita, zespół cieknącego jelita, zespół dziurawego jelita – rzekomy zespół objawów ze strony układu pokarmowego oraz ogólnoustrojowych, wywołany przez m.in., krążące w krwiobiegu produkty przemiany materii oraz toksyny dostające się do krwiobiegu w nienaturalny sposób poprzez nieszczelne jelita. Zespół ma być spowodowany zwiększeniem przepuszczalności jelit dla toksyn, bakterii, niestrawionego jedzenia, odpadów lub większych niż normalnie makromolekuł.

  Zespół nieszczelnego jelita, zespół cieknącego jelita, zespół dziurawego jelita – rzekomy zespół objawów ze strony układu pokarmowego oraz ogólnoustrojowych, wywołany przez m.in., krążące w krwiobiegu produkty przemiany materii oraz toksyny dostające się do krwiobiegu w nienaturalny sposób poprzez nieszczelne jelita. Zespół ma być spowodowany zwiększeniem przepuszczalności jelit dla toksyn, bakterii, niestrawionego jedzenia, odpadów lub większych niż normalnie makromolekuł.

  Zespół nieszczelnego jelita, zespół cieknącego jelita, zespół dziurawego jelita – rzekomy zespół objawów ze strony układu pokarmowego oraz ogólnoustrojowych, wywołany przez m.in., krążące w krwiobiegu produkty przemiany materii oraz toksyny dostające się do krwiobiegu w nienaturalny sposób poprzez nieszczelne jelita. Zespół ma być spowodowany zwiększeniem przepuszczalności jelit dla toksyn, bakterii, niestrawionego jedzenia, odpadów lub większych niż normalnie makromolekuł.

  Pancolitis jest to bardzo poważna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w której choroba zajmuje całe jelito grube. Zastawka krętniczo-kątnicza jest otwarta i mogą przez nią przedostawać się mediatory procesu zapalnego z jelita grubego do jelita cienkiego i powodować zmiany w końcowej części jelita krętego (dzieje się tak u 15-20% chorych u których stwierdza się pancolitis).

  Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, inaczej zespół rozrostu bakteryjnego, zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, dysbakterioza przewodu pokarmowego (ang. small bowel bacterial overgrowth syndrome, small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), bacterial overgrowth) – zespół chorobowy przebiegający z nadmiernym rozrostem w jelicie czczym flory bakteryjnej typowej dla jelita grubego, który powoduje zaburzenia trawienia oraz wchłaniania pokarmów, a zwłaszcza tłuszczów i witaminy B12.

  Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, inaczej zespół rozrostu bakteryjnego, zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, dysbakterioza przewodu pokarmowego (ang. small bowel bacterial overgrowth syndrome, small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), bacterial overgrowth) – zespół chorobowy przebiegający z nadmiernym rozrostem w jelicie czczym flory bakteryjnej typowej dla jelita grubego, który powoduje zaburzenia trawienia oraz wchłaniania pokarmów, a zwłaszcza tłuszczów i witaminy B12.

  Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, inaczej zespół rozrostu bakteryjnego, zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, dysbakterioza przewodu pokarmowego (ang. small bowel bacterial overgrowth syndrome, small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), bacterial overgrowth) – zespół chorobowy przebiegający z nadmiernym rozrostem w jelicie czczym flory bakteryjnej typowej dla jelita grubego, który powoduje zaburzenia trawienia oraz wchłaniania pokarmów, a zwłaszcza tłuszczów i witaminy B12.

  Dodano: 27.04.2011. 18:49  


  Najnowsze