• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają, że związki chemiczne w konopiach indyjskich mogą sprzyjać rozwojowi raka

  08.12.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uwaga palacze konopi indyjskich! Wyniki nowych międzynarodowych badań pokazują, że palenie marihuany może oddziaływać supresyjnie na funkcje immunologiczne organizmu, zwiększając ryzyko rozwoju nowotworów i innych infekcji. Badania zostały zaprezentowane w czasopiśmie European Journal of Immunology.

  Naukowcy wzięli pod mikroskop kanabinoidy, grupę związków chemicznych występujących w konopiach indyjskich. Kanabinoidy występują również w związku THC (delta-9 tetrahydrokanabinol), który jest wykorzystywany w medycynie jako środek do uśmierzania bólu.

  "Konopie indyjskie są jednym z najpowszechniej używanych narkotyków na świecie, ale już uznaje się, że oddziałują supresyjnie na funkcje immunologicznie przez co osoba zażywająca je jest bardziej podatna na infekcje i niektóre typy nowotworów" - mówi kierownik badań dr Prakash Nagarkatti z Uniwersytetu Karoliny Południowej w USA. "Jesteśmy przekonani, że kluczem do tej supresji jest jedyny w swoim rodzaju typ komórki odpornościowej, który dopiero niedawno został odkryty przez immunologów, zwany MDSC - mieloidalne komórki supresyjne."

  Większość komórek odpornościowych walczy z nowotworami i infekcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo gospodarza, ale komórki MDSC działają odwrotnie, aktywnie osłabiając układ immunologiczny" - zdaniem naukowców. Eksperci przyznają, że obecność komórek MDSC nasila się u pacjentów walczących z nowotworami. Wiedzą również, że komórki MDSC mogą mieć swój udział w osłabianiu układu immunologicznego wbrew terapii nowotworowej, co ułatwia rozwój nowotworów.

  Dr Nagarkatti wraz z kolegami wykazał, że kanabinoidy stymulują komórki MDSC poprzez aktywowanie receptorów kanabinoidowych. Dzięki swoim odkryciom zespół ustalił, że kanabinoidy w marihuanie mogą hamować układ immunologiczny poprzez aktywowanie komórek MDSC.

  "Wyniki skłaniają do interesujących pytań o to, czy zwiększona podatność na niektóre typy nowotworów lub infekcje spowodowana paleniem marihuany wynika z pobudzania komórek MDSC" - wyjaśnia dr Nagarkatti. "Komórki MDSC wydają się być jedynymi i ważnymi komórkami, które mogą wywołać niewłaściwe wytwarzanie pewnych czynników wzrostu przez komórki nowotworowe lub inne środki chemiczne, takie jak kanabinoidy, co prowadzi do supresji reakcji układu immunologicznego."

  W ramach innych badań, dr Christian Vosshenrich z Instytutu Pasteura we Francji rzucił światło na sposób, w jaki inna molekuła, zwana interleukiną-1 beta, również stymuluje komórki MDSC. Badania pokazały, że komórki MDSC wytworzone w czasie rozwoju nowotworów również oddziałują supresyjnie na zdolność układu immunologicznego do zabijania komórek nowotworowych.

  "Kanabinoidy występujące w marihuanie stanowią dla nas broń obosieczną" - mówi dr Nagarkatti. "Z jednej strony, z powodu swojego supresyjnego charakteru, mogą powodować zwiększoną podatność na nowotwory i infekcje. A z drugiej, dalsze badania nad tymi związkami chemicznymi mogą stworzyć możliwości leczenia szerokiego zakresu zaburzeń klinicznych, w których supresja reakcji immunologicznej jest tak naprawdę korzystna."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rakowe komórki macierzyste (ang. Cancer stem cells, CSCs) - to inicjalne, niezróżnicowane komórki rakowe (obecne w guzach i nowotworach układu krwiotwórczego), mające możliwość przekształcania się we wszystkie rodzaje komórek tworzących masę nowotworową.
  Jedna z teorii wyjaśniających proces nowotworzenia zakłada, że rakowe komórki macierzyste są prekursorami innych komórek nowotworowych i odgrywają kluczową rolę w powstawaniu raka. Komórki te, w przeciwieństwie do innych komórek rakowych, są rakotwórcze (same w sobie mają zdolność do wywoływania raka). Podejrzewa się, że CSCs są przyczyną występowania przerzutów i nawrotów choroby nowotworowej. Komórki Ito (komórki gwieździste, komórki okołozatokowe) – perycyty obecne w przestrzeniach okołozatokowych wątroby. Uważa się, że odgrywają istotną rolę w procesie włóknienia wątroby. Mogą być selektywnie uwidocznione w specjalnym barwieniu chlorkami złota, ale również bez specjalnego barwienia, na podstawie małych kropli tłuszczu w cytoplazmie. Ponieważ krople te zawieraja witaminę A, sądzi się, że komórki Ito mogą magazynować tę witaminę. Charakterystycznym markerem komórek Ito jest reelina, której ekspresja zwiększa się po uszkodzeniu miąższu watroby. Aktywowana komórka Ito produkuje również kolagen, co prowadzi do włóknienia miąższu. Eutelia – występowanie stałej liczby komórek somatycznych w organizmie. Liczba komórek u zwierząt eutelicznych ustala się już w rozwoju zarodkowym. Eutelia wiąże się z brakiem zdolności do regeneracji w razie uszkodzeń jak również brakiem możliwości powstawania nowotworów. Występuje u nicieni np. Caenorhabditis elegans, którego ciało zbudowane jest z 959 komórek + zmienna liczba komórek jajowych i plemników.

  Żywność z dodatkiem marihuany to pojęcie odnoszące się do produktów spożywczych, których składnikiem jest marihuana w postaci zioła bądź żywicy z konopi indyjskich. Żywność ta pozwala w sposób alternatywny doświadczyć działania oraz korzyści płynących z kannabinoidów bez konieczności palenia marihuany czy haszyszu. Kannabinoidy umieszczane są w ciastach, ciasteczkach i innych produktach spożywczych, a następnie jedzone w celach leczniczych bądź dla przyjemności. Komórki NK (ang. Natural Killer – naturalni zabójcy) – główna grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK zostały odkryte w latach 70. XX w. u osób zdrowych, wśród których nie spodziewano się odpowiedzi przeciwnowotworowej. Okazało się, że taka odpowiedź jednak występuje i jest silniejsza niż u osób chorych. Obok komórek NK za taki efekt odpowiadają hipotetyczne komórki NC. Ze względu na swoje właściwości komórki NK są zaliczane do komórek K. Efekt cytotoksyczny jest widoczny już po 4 godz. od kontaktu z antygenem i standardowo testuje się go na linii białaczkowej K562.

  Perycyty – komórki podobne do komórek mezenchymalnych związane z siecią małych naczyń krwionośnych. Jako komórki stosunkowo słabo zróżnicowane mogą być wbudowywane w sieć tych naczyń w celu ich wzmacniania. Mogą również różnicować się w zależności od potrzeb w fibroblasty, komórki mięśni gładkich lub makrofagi. Komórki interstycjalne (łac. interstitium, od inter – między, sisto – umieszczam), komórki śródmiąższowe – niewyspecjalizowane, totipotencjalne komórki o charakterze embrionalnym, mogące poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek.

  Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin).
  Komórki plazmatyczne powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B i są jedynymi komórkami zdolnymi do produkcji przeciwciał, dzięki czemu odgrywają poważną rolę w odporności humoralnej i usuwaniu antygenu. Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej komórki te ulegają apoptozie. Embrionalne komórki macierzyste (ang. Embryonic Stem Cell – ESC) – komórki, które mogą dać początek wszystkim możliwym tkankom. Komórki macierzyste pięciodniowego zarodka mogą rozwinąć się w dowolny typ komórek i teoretycznie zastąpić uszkodzone komórki, których organizm nie jest w stanie odtworzyć.

  Multipotencja – zdolność komórek niezróżnicowanych do różnicowania się w różne typy komórek, ale wyłącznie ściśle określonej tkanki (np. komórki szpiku kostnego mogą różnicować się w komórki krwi). Ich linie potomne występują w tkankach organizmów młodocianych i dojrzałych, uczestnicząc w procesach wzrostu i regeneracji.

  Teoria nadzoru immunologicznego Burneta (nadzór immunologiczny, teoria Burneta) jest to teoria o mechanizmie kontroli komórek nowotworowych przez układ immunologiczny. Zakłada, że komórki zmienione nowotworowo pojawiają się w organizmie znacznie częściej niż nowotwory ujawnione klinicznie i są stale kontrolowane przez odpowiednie mechanizmy odpornościowe, które polegają na szybkiej detekcji i zniszczeniu ich. Upośledzenie sprawności tej ochrony prowadzi do rozplemu powstałych komórek nowotworowych do momentu, kiedy mechanizmy odpornościowe nie są już w stanie obronić się przed nowotworem.

  Dodano: 08.12.2010. 16:37  


  Najnowsze