• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy połączyli wyniki badań nad chorobą Parkinsona

  08.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach badań finansowanych przez UE niemieccy naukowcy odkryli, że do rozwoju choroby Parkinsona, zaliczanej do chorób neurodegeneracyjnych, wymagane są trzy czynniki. Odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Biology. Stanowią one ważny krok na drodze do zrozumienia przyczyn tego upośledzenia.

  Nowe odkrycia zostały dokonane dzięki projektowi NEURONE ("Mechanizmy molekularne degeneracji neuronów: od biologii komórkowej do klinicznej"), na który przeznaczono 8,3 mln euro w ramach obszaru "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia z punktu widzenia zdrowia" Szóstego Programu Ramowego UE (6PR), oraz projektowi MOLPARK ("Mechanizmy molekularne odbudowy neuronów: nowatorskie terapie choroby Parkinsona"), na który przeznaczono 3,47 mln euro w ramach obszaru Zdrowie Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Projekty uzyskały dalsze wsparcie unijnego programu Marie Curie.

  Ze względu na starzenie się światowej populacji konieczne staje się poznanie mechanizmów chorób degeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, która w normalnych warunkach objawia się u osób w wieku od 45 do 60 lat.

  Choroba Parkinsona jest schorzeniem degeneracyjnym centralnego układu nerwowego. W samych Niemczech choroba ta dotyka przeszło 300 000 ludzi. Szacuje się, że ponad 6 milionów ludzi na całym świecie cierpi na tę chorobę, a liczba ta ciągle rośnie. Choroba Parkinsona ma wpływ na funkcje motoryczne, mowę, kontrolę mięśniową, zdolność poruszania się oraz zmysł równowagi. Chorzy często doświadczają drżenia ciała oraz nie kontrolują ruchów kończyn.

  Rozwój choroby Parkinsona następuje w wyniku zmniejszenia aktywności w mózgu przekaźnika nerwowego noszącego nazwę dopamina. Pomimo wielu lat intensywnych badań naukowcy w dalszym ciągu nie odkryli przyczyn zmian molekularnych inicjujących rozwój tej choroby.

  W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło kilka przełomów w dziedzinie badań nad chorobą Parkinsona, między innymi identyfikacja różnych genów biorących udział w rozwoju dziedzicznej formy tej choroby. Inne badania pokazały, że czynniki wzrostu komórek nerwowych, takie jak GDNF (glejopochodny czynnik neurotroficzny), zmniejszają tempo obumierania komórek nerwowych w częściach mózgu zaatakowanych przez chorobę Parkinsona.

  Przełom w pracach badawczych zespołu przyniosło odkrycie, że w przypadku modeli mysich śmierć komórek istoty czarnej śródmózgowia następowała, gdy obecne były trzy czynniki: uszkodzony gen chorobowy (DJ-1), niedostateczna reakcje na czynnik wzrostu oraz starzenie się myszy.

  "Chociaż mieliśmy podejrzenie co do takiego stanu rzeczy, nie mieliśmy dotychczas żadnego dowodu", powiedział wiodący autor badania dr Lipiu Aron z Instytutu Neurobiologii im. Maksa Plancka w Martinsried.

  "Odkryta zależność pomiędzy reakcją na czynnik wzrostu i genem DJ-1 jest niezwykle interesująca", dodał profesor Rüdiger Klein z Instytutu im. Maksa Plancka. "Czynniki środowiskowe mają wpływ na natężenie czynników wzrostu. Ich interakcje z czynnikami genetycznymi mogą umożliwić lepsze poznanie choroby Parkinsona".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amimia – zaburzenia mimiki wskutek upośledzenia ruchów mięśni mimicznych twarzy; występuje w niektórych chorobach mózgu (np. choroba Parkinsona), w stanach przygnębienia i niektórych chorobach psychicznych. Akineza - zespół objawów polegający na niewystępowaniu lub opóźnieniu ruchów anatomicznych. Ruchy stają się opóźnione i niesprawne. Skutkiem choroby jest także kamienna twarz oraz zaburzenia mowy i mikrografia. Jest charakterystyczną cechą choroby Parkinsona. Stereotaktyczne przeszczepy tkankowe istoty czarnej – eksperymentalna metoda leczenia choroby Parkinsona. Podejmowane dotychczas próby polegały na próbach transplantacji płodowej tkanki śródmózgowia zawierającej neurony dopaminergiczne do prążkowia chorych na chorobę Parkinsona. Przy założeniu że komórki dopaminergiczne mogą przeżyć i wytworzyć synapsy z innymi neuronami w mózgu biorcy, zaczną wytwarzać dopaminę i że mózg biorcy będzie mógł korzystać z niej w neurotransmisji na uszkodzonych przez proces chorobowy szlakach, metoda ta mogłaby być uznana za metodę leczenia przyczynowego schorzenia. Badania PET u biorców wykazały wzrost wychwytu znakowanej fluorem L-dopy w prążkowiu, obserwowano też poprawę kliniczną, zwłaszcza u młodszych pacjentów. U pacjentów którzy zmarli w czasie obserwacji badanie neuropatologiczne potwierdziło przyjęcie przeszczepu.

  [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Metoda Brunkow - metoda fizjoterapii stosowana w zespołach stereoataktycznych (np. choroba Parkinsona), w innych stanach zaburzenia ruchu pochodzenia mózgowego, w zespołach kręgopochodnych oraz w leczeniu skolioz.

  Entakapon (łac. Entacaponum) – inhibitor katecholo-O-metylotransferazy, stosowany w leczeniu skojarzonym choroby Parkinsona. Apomorfina – agonista receptorów dopaminergicznych D1 i D2 z silniejszym wpływem na te drugie, posiadająca silne właściwości wymiotne, stosowana w diagnostyce i leczeniu choroby Parkinsona oraz w mniejszych dawkach w leczeniu zaburzeń erekcji.

  Tolkapon (tolcapone, ATC N04BX) – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona, należący do grupy inhibitorów katecholo-O-metylo transferazy (COMT). Drżenie spoczynkowe (tremor- drżenie) to rytmiczne, oscylacyjne ruchy mimowolne różnych części ciała wywołane naprzemiennymi lub synchronicznymi skurczami mięśni antagonistycznych. Występuje w spoczynku, gdy kończyny nie muszą przeciwstawiać się sile grawitacji. Charakterystyczne dla drżenia spoczynkowego jest: zmniejszanie się podczas ruchu oraz nasilanie się pod wpływem emocji i stresu. Dotyczy najczęściej kończyn górnych, warg, żuchwy oraz głowy. Drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-5 Hz występuje w przebiegu choroby Parkinsona. Drżenie spoczynkowe samoistne charakteryzuje się częstotliwością drgań od 5,5 do 7 Hz. Często obejmuje głowę. Ustępuje pod wpływem niewielkich ilości alkoholu.

  Hiposmia – zmniejszona zdolność do wyczuwania zapachów. Powiązanym stanem jest anosmia, w którym węch jest zniesiony. Problemy z powonieniem mogą powodować alergie, polipy nosa, zakażenia wirusowe i uraz głowy. Hyposmia może być również bardzo wczesnym objawem choroby Parkinsona.

  Selegilina – organiczny związek chemiczny z grupy pochodnych fenyloetyloaminy. Stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz jako lek przeciwdepresyjny (tymoleptyk). Optycznie czynny organiczny związek chemiczny, pochodna metamfetaminy zawierająca grupę propynylową przy atomie azotu; jako lek wykorzystywany jest enancjomer o konfiguracji R.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Gen subletalny − odmiana genu letalnego, który w układzie heterozygotycznym modyfikuje reprezentowaną cechę. Geny subletalne wywołują choroby dziedziczne np. anemię sierpowatą czy fenyloketonurię (geny recesywne), czy Parkinsona (geny dominujące). Obniżają żywotność, ale nie muszą prowadzić do śmierci jak geny letalne.

  Akinezja – bezruch, całkowite odrętwienie; stan pojawiający się w przypadku uszkodzeń układu pozapiramidowego, występuje m.in. u ludzi w chorobie Parkinsona oraz po przyjęciu neuroleptyków lub leków uspokajających. W stanie tym człowiek nie odczuwa ani bólu, ani strachu. Bywa on również spowodowany poważnym zagrożeniem, strachem, na przykład w sytuacji ataku drapieżnika. Jerzy Józef Łukasiewicz (ur. 1 kwietnia 1940 w Hołubli na Podlasiu) – absolwent AWF w Poznaniu, nauczyciel, założyciel biura podróży "Polish Travel Quo Vadis", współorganizator Związku Zawodowego Pilotów Turystycznych, współzałożyciel Warszawskiej Izby Turystyki, członek Rady Turystyki (przy premierze RP Jerzym Buzku), inicjator Porozumienia Regionalnych Izb Turystyki, w latach 1997-99 Przewodniczący Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, założyciel Fundacji "Żyć z chorobą Parkinsona" (19 października 2004). W 1996 roku zdiagnozowano u niego Chorobę Parkinsona.

  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona). Biperyden (łac. Biperidenum) – lek cholinolityczny, blokujący receptory muskarynowe. Zwiększa ilość dopaminy w układzie nerwowym i tym samym zmniejsza objawy choroby Parkinsona: hamuje sztywność mięśni, pocenie się, nadmierne wydzielanie śliny i łojotok. Biologiczny okres półtrwania wynosi 23-36 godzin.

  Dodano: 08.04.2010. 17:12  


  Najnowsze