• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy wyjaśniają naturę kłopotów z pamięcią występujących w demencji

  07.12.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że to raczej niekompletne wspomnienia, a nie utrata pamięci, są odpowiedzialne za wywoływanie dezorientacji umysłowej u pacjentów cierpiących na demencję.

  Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w magazynie Science, rzucają nowe światło na sposób, w jaki zdolność mózgu do utrzymywania kompletnych i szczegółowych wspomnień zostaje zakłócona, potencjalnie obalając teorie, że przyczyną problemów z pamięcią jest zapominanie minionych zdarzeń lub wiadomości. Zdaniem naukowców pozostające, mgliste wspomnienia dezorientują pacjentów, zwiększając prawdopodobieństwo błędnego zapamiętania przez nich informacji, z którymi nigdy się nie zetknęli.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Cambridge w Wlk. Brytanii, wykorzystali model zwierzęcy amnezji, który jest powszechnie stosowany do ustalania stopnia pogorszenia się pamięci. W ramach wcześniejszych badań nad pamięcią odkryto, że zwierzęta dotknięte amnezją nie były w stanie odróżnić nowych obiektów od starych. Niemniej w ramach tych badań nie udało się wykazać, czy zwierzę nie było w stanie rozróżnić obiektów, ponieważ postrzegało stary obiekt jako nowy (zapominanie czegoś, co miało miejsce), czy też dlatego, że uznawało nowy obiekt za stary (pamięć rzeczy niebyłych).

  W toku najnowszych prac badanym osobnikom pokazywano obiekt, następnie przeprowadzano etap testowy, w którym obiekt był ponownie prezentowany wraz z dostrzegalnie odmiennym, nowym obiektem. Badane zwierzęta miały odróżnić nowe obiekty od powtórzonych. To pozwoliło naukowcom ocenić osobno reakcje na nowe i na stare obiekty. Zwierzętom pokazywano obiekt, a następnie przeprowadzano test pamięci po upływie godziny z użyciem tego samego lub nowego obiektu. Wyraźnie spędzały one więcej czasu na badaniu nowego obiektu, pokazując w ten sposób że pamiętały stary obiekt.

  Tymczasem osobniki dotknięte amnezją osiągały słabe rezultaty w testach. Spędzały tyle samo czasu na badaniu nowych co starych obiektów. Naukowcy również odkryli, że zwierzęta te spędzały mniej czasu na badaniu nowego obiektu w porównaniu do swoich "normalnych" odpowiedników. W przypadku nowych obiektów zwierzęta dotknięte amnezją wykazywały pamięć rzeczy niebyłych.

  Zespół ocenił, czy wykonywanie zadania pamięciowego można poprawić, jeżeli nie będzie innych wspomnień dezorientujących mózg. Przed testem zwierzęta umieszczono w ciemnym, spokojnym miejscu. Naukowcy odkryli, że zwierzęta dotknięte amnezją, które wykazywały się brakiem pamięci, kiedy czas przed testem spędzały w normalnych, ruchliwych warunkach, wykazywały się doskonałą pamięcią, jeżeli spędzały czas przed testem w ciemnym, spokojnym środowisku.

  "To sugeruje, że głównym elementem problemów z pamięcią może być mylenie wspomnień, a nie utrata wspomnień jako taka" - mówi dr Lisa Saksida z Wydziału Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Cambridge, współautorka raportu z badań. "Jest to spójne z doniesieniami o zniekształceniach pamięci w demencji - na przykład pacjenci mogą nie wyłączyć kuchenki lub nie zażyć lekarstw nie dlatego, że zapomnieli o zrobieniu tego, tylko dlatego, że sądzą, iż już to zrobili" - dodaje.

  "Rzecz, która nas zaskoczyła w uzyskanych wynikach, to zakres odzyskiwania pamięci osiągany po prostu poprzez zredukowanie napływających informacji przed testem pamięci" - podkreśla. "Ten wynik nie tylko zaprzeczył naszym oczekiwaniom, ale również pogłębił naszą wiedzę na temat możliwej natury upośledzenia pamięci leżącego u podstaw amnezji i niektórych typów demencji, co ma kluczowe znaczenie dla opracowania bardziej zaawansowanych i skutecznych metod leczenia."

  Naukowcy są przekonani, że ich odkrycia mogą pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia, które zredukują dezorientację we wspomnieniach, w tym leków poprawiających złożone i szczegółowe reprezentacje niezbędne do rozdzielenia wspomnień.

  "Jeszcze bardziej intrygująca byłaby możliwość opracowania metod leczenia, które potrafiłyby powstrzymać chorobę na początkowych etapach, a nie tylko metod leczenia, które zajmują się objawami rozwiniętej już demencji" - zauważa dr Saksida. "Wczesne wykrywanie upośledzenia pamięci ma zasadnicze znaczenie dla opracowania tego typu profilaktyki, a dogłębniejsze poznanie natury upośledzenia, jak odkryliśmy, jest kluczowe dla wczesnego wykrycia."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Instytutu Behawioralnej i Klinicznej Neurologii Wellcome Trust, Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA i Uniwersytetu w Guelph w Kanadzie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami. Pamięć niedeklaratywna - rodzaj pamięci zaproponowanej przez Larry Squire w 1986 r. Pamięć niedeklaratywna gromadzi wiedzę o tym jak wykonywać czynności. Jeżdżenie na rowerze, taniec, chodzenie, mówienie itp. wymagają zapamiętania wielu doświadczeń i informacji - przechowywane są one właśnie w systemie pamięci niedeklaratywnej. Ten rodzaj pamięci różni się istotnie od pamięci deklaratywnej, która przechowuje informacje językowe i abstrakcyjne. Pamięć deklaratywna – jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. W literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie "pamięć jawna" lub "pamięć świadoma", jako synonim pamięci deklaratywnej. Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną ("pamięć nieświadomą" lub "pamięć niejawną").

  Pamięć autobiograficzna – pamięć odnosząca się do własnej przeszłości. Ma ona charakter deklaratywny, co oznacza że wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w postaci konkretnych lub abstrakcyjnych informacji angażujacych język (kiedy opowiadam o tym, co mnie spotkało wczoraj w szkole właśnie wtedy korzystam z mojej pamięci autobiograficznej). Pamięć magnetostrykcyjna to rodzaj pamięci operacyjnej, odmiana pamięci na akustycznych liniach opóźniających. Nazwa pochodzi od zasady działania przetworników elektroakustycznych.

  Pamięć ciała (pamięć mięśniowa / pamięć ruchowa) – to potoczna nazwa nieświadomego rodzaju pamięci, który pozwala wykonywać czynności motoryczne w sposób automatyczny czy spontaniczny, bez użycia świadomości i bez zastanawiania się nad samym procesem ruchu. Pamięć sensoryczna, pamięć ultrakrótka, USTM (Ultra-Short Term Memory), rejestr sensoryczny, pamięć zmysłów - jeden z trzech podstawowych systemów pamięci człowieka obok pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Charakteryzuje się tym, że:

  Idea ćwiczenia pamięci opiera się na założeniu, iż sprawność pamięci wynika głównie z umiejętności dobrego zapamiętania materiału (tzn. „zapisania go” w tzw. pamięci długotrwałej). Z tego powodu, podczas ćwiczeń pamięci bardzo duży nacisk kładziony jest na opanowywanie różnych technik zapamiętywania. Przechowywanie informacji jest jednym z trzech podstawowych procesów pamięciowych obok zapamiętywania i zapominania, rozróżnianych w klasycznym podejściu psychologicznym. Podział ten jest nieadekwatny do dzisiejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej. Wyróżnia się więcej faz procesu pamięciowego, w których "przechowywanie informacji" nie ma ściśle sprecyzowanego znaczenia i może dotyczyć zarówno "kodowania informacji" jak ich "rekodowania" w pamięci, a także klasycznego przechowywania tych informacji. Niniejszy artykuł dotyczy tego ostatniego zjawiska.

  Pamięć dynamiczna – w psychologii jest to jeden z typów pamięci długotrwałej, wyróżniony ze względu na trwałość przechowywania.

  Pamięć proceduralna (ruchowa) - rodzaj pamięci u człowieka. Informacje do tej pamięci nabywane są poprzez bezpośrednie spostrzeganie, doświadczanie oraz dostrajanie do wymagań otoczenia.

  Pamięć zewnętrzna (en. secondary storage) – pamięć komputerowa, która nie jest bezpośrednio dostępna przez procesor. Jest dostępna jako urządzenie zewnętrzne, które przechowuje dane. Z tego powodu tego typu pamięci komputerowe są wolniejsze od pamięci operacyjnej. Niedogodność tę równoważą nieulotnością, większą pojemnością lub niższą ceną przechowywania informacji. Pamięć ejdetyczna (gr. είδος - to, co jest widziane), pamięć fotograficzna, wyobraźnia ejdetyczna to zdolność odtwarzania złożonych obrazów, dźwięków i innych obiektów z bardzo dużą dokładnością, którą według niektórych badań dysponują nieliczne osoby. Pamięć ejdetyczna była badana przez takich psychologów jak Erich Jaensch i Aleksander Łuria, opisywana przez Habera.

  Pamięci dwu portowe - to specjalne pamięci RAM, które umożliwiają dwóm niezależnym procesom (kontrolerom pamięci) dostęp do wspólnych danych. Pamięć ta ma dwa oddzielne zestawy linii adresowych, danych i sterujących. Jeżeli jeden port zapisuje do danej komórki pamięci to drugi nie może adresować tej samej komórki (zarówno w celach zapisu jak i odczytu). Pamięć podręczna procesora (ang. CPU cache) - jest pamięcią typu SRAM (pamięć statyczna) o krótkim czasie dostępu. Zlokalizowana jest często bezpośrednio w jądrze procesora. Zastosowanie wielopoziomowej hierarchii pamięci podręcznej pozwala, korzystając z zasady lokalności przestrzennej i czasowej na zapewnienie złudzenia posiadania szybkiej i pojemnej pamięci głównej, a więc zmniejsza średni czas dostępu do pamięci głównej.

  Pamięć trwała lub nieulotna (ang. non-volatile) - rodzaj pamięci komputerowej, która pozwala na zachowanie zawartości nawet po odłączeniu zasilania.

  Dodano: 07.12.2010. 16:37  


  Najnowsze