• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy wykorzystują technologię mapowania do walki z upośledzeniem wzroku

  24.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Orientacja przestrzenna w nowych miejscach często sprawia nam trudności. Można więc wyobrazić sobie, jak trudne musi to być dla ludzi niewidomych lub niedowidzących. Naukowcy z Grupy Systemów Wizualizacyjnych i Interaktywnych (VIS) Uniwersytetu w Stuttgarcie pracują nad opracowaniem przenośnego urządzenia nawigacyjnego mającego za zadanie pomoc niewidomym i niedowidzącym studentom w poruszaniu się w nieznanym otoczeniu.

  Według naukowców urządzenie łączy w sobie funkcje czujnika informacji lokalnych z czytnikiem danych na temat modeli środowiskowych. Informacje można uzyskać za pomocą głosu lub alfabetu Brailleďż˝a. Dane z czujników są nieustannie porównywane z danymi na temat modeli środowiskowych.

  Projekt ASBUS (Uniwersytet w Stuttgarcie na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych sensorycznie) został rozpoczęty w styczniu bieżącego roku i ma na celu przeprowadzenie mapowania obszaru całego uniwersytetu. Zgodna z konwencjami i prawami dotyczącymi łatwości dostępu, określonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), samodzielna nawigacja w ramach przestrzeni publicznej uniwersytetu byłaby dużymi ułatwieniem dla osób potrzebujących.

  Grupa VIS współpracuje z Centrum Badawczym na Rzecz Niewidomych i Niedowidzących Studentów (SZS) niemieckiego Uniwersytetu w Karlsruhe. Niektóre instytucje badawcze i publiczne wyraziły już zainteresowanie wykorzystaniem technologii wsparcia nawigacyjnego osób niedowidzących.

  Cyfrowe hierarchiczne dwuwymiarowe modele środowiskowe mają ułatwić użytkownikom poruszanie się po terenie uniwersytetu. Modele te zawierają szeroki zakres informacji na temat otoczenia oraz głównych punktów orientacyjnych, takich jak przyciski wezwania windy czy drzwi działające w oparciu o znaczniki identyfikacji radiowej (RFID).

  Grupa VIS zaprojektowała także system TANIA (Asystent informacyjny w zakresie nawigacji dotykowej i akustycznej) wykorzystywany przez osoby niewidome do uzyskiwania informacji o obecnej lokalizacji oraz obiektach umiejscowionych w jej pobliżu.

  Zespół badaczy, który jest kierowany przez dra Andreasa Huba, stwierdził, że system oferuje użytkownikom szereg możliwości nawigacyjnych oraz informacji o otoczeniu łącznie z danymi kontaktowymi.

  Badacze dodali, że możliwe jest zaimplementowanie obsługi większości informacji tekstowych w oparciu o usługę lokalizacji. Oznacza to między innymi możliwość dostępu do informacji o godzinach otwarcia biblioteki lub stołówki. Do tej pory niewidomi użytkownicy systemu TANIA mogli korzystać z nawigacji do poruszania się po budynku wydziału informatyki oraz stacji metra Uniwersytetu w Stuttgarcie.

  Następnym etapem będzie rozszerzenie systemu w celu objęcia nim pozostałych stacji metra. Będzie on przebiegał we współpracy z firmami świadczącym usługi transportu publicznego. Celem jest ułatwienie dostępu do terenu uniwersytetu oraz przemieszczania się pomiędzy budynkami.

  Badacze doszli też do wniosku, że wszyscy możemy skorzystać na uchwaleniu prawa dotyczącego dostępności przestrzeni i budynków publicznych. Osoby pełnosprawne także często miewają problemy z orientacją na terenie uniwersytetu. Informacje zebrane i dostarczone w ramach projektu ASBUS znacznie ułatwią poruszanie się po nieznanym terenie.

  Projekt ASBUS otrzymał od Uniwersytetu w Stuttgarcie wsparcie finansowe w wysokości ponad 370 tys. euro.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet w Stuttgarcie:
  http://www.uni-stuttgart.de/index.en.html

  Źródło danych: Uniwersytet w Stuttgarcie
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Stuttgarcie

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Katalog Profesorów Uniwersytetu w Rostocku: Katalog Profesorów Uniwersytetu w Rostocku jest ogólnie dostępnym leksykonem wszystkich profesorów związanych z Uniwersytetem w Rostocku. Katalog ten powstaje przy współpracy Działu Badawczego Historii Uniwersytetu wraz z Biblioteką Uniwersytecką. Celem Katalogu jest, udokumentowanie dat życia i działalności rostockich profesorów. Wszystkie wpisy do Katalogu obejmują okres, specjalizację i hierarchię profesury. Informacje te są dodatkowo uzupełnione (jeśli to tylko możliwe) danymi biograficznymi, naukowymi, a także danymi na temat aktywności na Uniwersytecie w Rostocku. Do każdego profilu dołączone zostały również zdjęcia, życiorysy, spis prac naukowych oraz inne źródła. Wpisy do Katalogu zostały połączone z innymi interaktywnymi zasobami jak na przykład z tzw. numerem GND (numer identyfikacyjny) i Portalem Immatrykulacyjnym Uniwersytetu w Rostocku. CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Quacquarelli Symonds (QS) - firma specjalizująca się w temacie szkolnictwa i studiów zagranicznych. Założona w roku 1990 przez Nunzio Quacquarelli. Dzisiaj zatrudnia ponad 200 osób, w biurach w Londynie (główna siedziba znajduje się w Hampstead, północny Londyn), Nowym Jorku, Paryżu, Singaporze, Stuttgarcie, Bostonie, Waszyngtonie, Sydnej, Szanghaju, Johannesburgu i Alicante. Firma zajmuje się wydawanie publikacji oraz organizowaniem imprez mających na celu rozpowszechnianie informacji dotyczących studiów za granicą.

  System informacji przestrzennej - jest to system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni, objętej funkcjonowaniem systemu.

  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka" jest reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warszawskiego. "Warszawianka" to grupa tańczących, śpiewających i grających studentów oraz absolwentów niemal wszystkich wydziałów UW, a także innych warszawskich uczelni.

  Artur Ekert (ur. 19 września 1961 we Wrocławiu) – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje on stanowiska profesora fizyki kwantowej na wydziale Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego a także profesora honorowego Lee Kong Chian (Lee Kong Chian Centennial Professor) na Narodowym Uniwersytecie Singapuru oraz dyrektora Centrum Technologii Kwantowych działającego w ramach tego uniwersytetu. System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Gęstość zapisu (ang. computer storage density) jest miarą ilości informacji (wyrażonej w liczbie bitów), którą można zapisać na określonej długości ścieżki, jednostce powierzchni lub objętości nośnika danych. Generalnie większa gęstość jest bardziej pożądana, gdyż umożliwia zapisanie większej ilości informacji w ramach tej samej dostępnej fizycznej przestrzeni. Wpływa ona bezpośrednio na pojemność nośnika danych, a pośrednio także na jego wydajność oraz cenę. Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.

  Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna wchodząca w skład Wydziału Filologicznego. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, historią książek, bibliotek i czytelnictwa; organizacją i metodyką bibliotekarstwa współczesnego i działalności informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i działalności biblioteki szkolnej i rolą bibliotekarza szkolnego we współczesnych placówkach oświatowych; biblioterapią; prasoznawstwem; informacją naukową, architekturą informacji; kulturą literacką, literaturą polską i obcą, literaturą dla dzieci i młodzieży; zagadnieniami wydawniczymi i księgarskimi, edytorstwem; współczesnymi mediami.

  Dodano: 24.09.2009. 15:12  


  Najnowsze