• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy z Łodzi pracują nad odzieżą stymulującą mięśnie

  09.02.2010. 14:23
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Elektrody do stymulacji mięśni zintegrowane z odzieżą to wynalazek polskich naukowców z Politechniki Łódzkiej. Na budowę prototypu tego urządzenia dostali ponad milion złotych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Prace nad projektem rozpoczęły się na początku stycznia.

  Badania nad Tekstronicznym Systemem do Elektrostymulacji Mięśni realizują: Janusz Zięba, Michał Frydrysiak i Magdalena Tokarska z Katedry Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej, a projekt koordynuje prof. Krzysztof Gniotek z tej samej katedry.

  Wynalazek zaproponowany przez polskich naukowców będzie miał postać np. skarpety czy opaski. Taka forma ułatwi umieszczenie i utrzymanie elektrod we właściwym miejscu. Dzięki temu zabieg elektrostymulacji mięśni będzie mógł przeprowadzić pacjent samodzielnie, wybierając program stymulacji zgodnie z zaleceniem lekarza.

  Stymulacja prądem jest przydatna w procesie pobudzania mięśni, m.in. pomaga w rehabilitacji kończyn po urazach, przy wystąpieniu przykurczy wynikających z ich unieruchomienia (złamania ręki, nogi) czy przy treningu siły mięśniowej.

  "Do tej pory stymulacja elektryczna mięśni była stosowana jedynie w specjalnych gabinetach, gdzie przeszkolony technik przykładał elektrodę, a właściwie sztywne blaszki do leczonego miejsca. Zabieg ten był niekomfortowy i stresujący" - mówi Michał Frydrysiak, jeden z autorów projektu.

  Narzędziem elektrostymulującym będzie w wynalazku łódzkich naukowców matryca składająca się z pojedynczych elektrod. Działanie każdej z tych elektrod będzie niezależne od innych. Dzięki temu będzie można dla każdego pacjenta indywidualnie dobrać odpowiednie powierzchnie stymulacji. Właściwy program pobudzania mięśni będzie jednak kontrolowany przez lekarza. "Nie wyłączamy lekarzy z nadzoru procesu elektrostymulacji mięśni, tylko ich wspomagamy" - tłumaczy Janusz Zięba.

  Konstrukcja elektrod, ich rozmieszczenie oraz warunki elektrostymulacji zostaną opracowane we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Początkowo badania będą prowadzone na specjalnym fantomie kończyny, a dopiero później będą możliwe badania na pacjentach.

  Elektrody będą prawdopodobnie wytworzone z tekstylnych materiałów elektroprzewodzących lub będą naniesione na materiał metodą napylania lub druku atramentami elektroprzewodzącymi. Naukowcy mają w planach wytworzenie elektrod tkanych, dzianych, włókninowych oraz haftowanych. W ramach projektu chcą również skonstruować urządzenie do automatycznego nakładania warstw elektroprzewodzących na warstwy tekstylne.

  Planowany termin zakończenia prac nad prototypem tekstronicznego systemu elektrostymulacji mięśni jest przewidziany na koniec 2012 roku.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Orbitrap - analizator masy skonstruowany przez Alexandra Makarova, stosowany w spektrometrach mas. Orbitrap zbudowany jest z dwóch elektrod zewnętrznych i jednej elektrody wewnętrznej pomiędzy którymi poruszają się jony. Elektrody zewnętrzne mają kształt zwężających się na jednym z końców beczek. Elektrody te są ustawione szerszymi końcami do siebie. Wrzecionowata elektroda wewnętrzna umieszczona jest w środku urządzenia, jej oś symetrii pokrywa się z osiami symetrii elektrod zewnętrznych. Ogniwo galwaniczne – układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa). Źródłem różnicy potencjałów elektrodreakcje chemiczne, zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Gdy przez ogniwo nie płynie prąd (ogniwo otwarte), różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej (SEM). Zamknięcie obwodu elektrycznego umożliwia przepływ ładunków i pojawienie się nadnapięcia, wskutek polaryzacji elektrod. Iskiernik gazowy (odgromnik gazowy, element gazowydmuchowy) – urządzenie zabezpieczające linie przesyłowe sygnałów przed wpływem prądu piorunowego. Zazwyczaj iskiernik gazowy składa się z dwóch jednakowych elektrod położonych blisko siebie. Elektrody mogą być pokryte materiałem przyspieszającym emisję elektronów. Identyczność elektrod zapewnia bipolarność i powtarzalność parametrów elektrycznych. Elektrody umieszczone są w cylindrycznej obudowie. Materiałem izolacyjnym obudowy zazwyczaj jest ceramika lub szkło. Hermetycznie zamknięte wnętrze wypełnione jest najczęściej gazem szlachetnym. Do ochrony linii symetrycznych stosowane są też iskierniki trójelektrodowe.

  Neurostymulator (ang. neurostimulator) – jest zasilanym przez baterię urządzeniem zaprojektowanym w celu elektrycznej stymulacji mózgu. Neurostymulatory są integralną częścią chirurgicznie wszczepianych układów takich jak urządzenie do głębokiej stymulacji mózgu (DBS) czy urządzenie do stymulacji nerwu błędnego (VNS), wykorzystywanych w leczeniu chorób układu nerwowego. Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (ang. transcutaneous electrical nerve stimulation, skrót TENS) - nieinwazyjna, terapeutyczna stymulacja nerwów mająca na celu zmniejszenie bólu, zarówno w ostrych jak i przewlekłych przypadkach. Metoda wykorzystuje prąd elektryczny wytwarzany przez urządzenie do stymulacji nerwów.

  Czasowa elektrostymulacja serca – to rodzaj elektrostymulacji serca, którą stosuje się u osób zagrożonych nagłym zgonem sercowym, wskutek zaburzeń tworzenia bodźców lub ich przewodzenia, do czasu usunięcia ich przyczyny lub wdrożenia stałej elektrostymulacji serca. Najczęstszym wskazaniem do jej stosowania są zaburzenia przewodnictwa w przebiegu zawału mięśnia serca. E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych.

  Piła – samodzielne narzędzie lub część urządzenia w formie ząbkowanego ostrza służące do przerzynania materiałów takich jak drewno, kamień, metal i innych ciał stałych. Ostrze to wprawiane jest w ruch w zależności od rodzaju piły, np. za pomocą mięśni lub energii elektrycznej, parowej czy wodnej. Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

  Przezskórna stymulacja nerwów (ang. transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) – metoda leczenia przewlekłych dolegliwości bólowych. Może być stosowana również w ostrym stanie choroby, gdyż nie jest wymagane ułożenie elektrod bezpośrednio w miejscu bólu. Mechanoskopia (gr. mechané maszyna + skopeín patrzeć) – technika śledcza badająca ślad pozostawiony przez narzędzie użyte przez sprawcę przestępstwa. Każda powierzchnia tnąca pozostawia swój niepowtarzalny ślad będący odwzorowaniem wszelkich nierówności, jakie na sobie posiada, powstałych w procesie produkcji lub czynności przystosowujących narzędzie do dokonania przestępstwa. Mikroskopowe badania np. przeciętej nożycami kłódki pozwalają określić ślad powierzchni ostrza narzędzia (wykonywana jest zawsze fotografia), materiał z jakiego jest wykonane (czasem pozostają cząstki ostrza narzędzia, które badane chromatografem ujawniają skład stopu, metalu z jakiego je wykonano, miejsce produkcji itp.). Mechanoskopia określa także typ narzędzia, siłę, jakiej użyto posługując się tym narzędziem i in.

  Dodano: 09.02.2010. 14:23  


  Najnowsze