• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niedobór witaminy D? Według unijnych naukowców to sprawa genów

  11.06.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy odkryli, że czynniki genetyczne, opalanie się oraz dieta ogrywają rolę w zagrożeniu danej osoby niedoborem witaminy D. Przeprowadzone badania asocjacyjne całego genomu, które w części zostały sfinansowane ze środków unijnych, ujawniają trzy miejsca genetyczne powiązane ze stężeniem witaminy D. Odkrycia zostały opublikowane w internetowym wydaniu magazynu The Lancet.

  Źródłem wsparcia prac były finansowane ze środków unijnych projekty ENGAGE (Europejska sieć genetyki i epidemiologii genomicznej), GEFOS (Genetyczne czynniki w osteoporozie), TREAT-OA (Badania translacyjne w Europie - technologie stosowane w zapaleniu kości i stawów) oraz GENOMEUTWIN (Badania genomu wśród europejskich bliźniaków i w kohortach populacji w celu zidentyfikowania genów w powszechnych chorobach). Pierwsze trzy projekty otrzymały finansowanie odpowiednio na kwotę 12 mln EUR, 2,9 mln EUR i 11,9 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), natomiast projekt GENOMEUTWIN został dofinansowany na kwotę 13,7 mln EUR z programu "Jakość życia" Piątego Programu Ramowego (5PR).

  Na podstawie analizy poziomu witaminy D w surowicy krwi niemal 34.000 osób europejskiego pochodzenia naukowcy zidentyfikowali miejsca genetyczne (loci) biorące udział w syntezie cholesterolu, metabolizmie witaminy D i jej transporcie. Wśród osób badanych, u których zaobserwowano obecność szkodliwych wariantów genetycznych (alleli), we wszystkich tych miejscach jednocześnie prawdopodobieństwo stężenia witaminy D poniżej 75 nanomoli na litr (nmol/l) było o 2,5 raza wyższe. Na potrzeby tych badań prawidłowe stężenie zdefiniowano jako wyższe od tej wartości.

  "Nasze odkrycia wskazują na rolę powszechnych wariantów genetycznych w regulacji stężenia witaminy D w obiegu" - czytamy w artykule. "Obecność szkodliwych alleli w trzech potwierdzonych loci zwiększa ryzyko niedoboru witaminy D o ponad dwa razy. Odkrycia pogłębiają naszą wiedzę na temat regulacji witaminy D i pomogą w identyfikacji podgrupy białej populacji, która jest najbardziej zagrożona niedoborem witaminy D i może potrzebować dodatkowego jej uzupełniania."

  Naukowcy kładą nacisk na fakt, że ich badania koncentrowały się wyłącznie na jednej podgrupie populacji. "Zbadaliśmy wyłącznie przedstawicieli białej populacji europejskiego pochodzenia. Wpływ wariantów genetycznych na stan witaminy D w innych grupach rasowych lub etnicznych jest nieznany i zasługuje na dalsze badania."

  "Obecne wyniki jedynie częściowo wyjaśniają zmienność stanu witaminy D i nie wiadomo, czy te odchylenia o podłożu genetycznym wpływają na skutki zdrowotne niedoboru witaminy D" - zauważa dr Roger Bouillon z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. "Dlatego też nowe odkrycia prawdopodobnie nie wpłyną na sposób walki z niedoborem witaminy D. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizmy leżące u podstaw pandemii niedoboru witaminy D, a przede wszystkim strategia korygowania tego poważnego niedoboru na skalę globalną."

  Niedobór witaminy D jest niezwykle powszechnym zaburzeniem i prawdopodobnie dotyczy ponad 1 miliarda osób na całym świecie. Zważywszy na kluczowe znaczenie witaminy D dla zdrowia mięśni i kości, jej niedostateczne stężenie może prowadzić do upośledzenia mineralizacji kości i ostatecznie do ich zmiękczenia (krzywicy) i osteoporozy. Brak witaminy D ma znaczenie również w szeregu innych schorzeń, np. w przypadku nowotworów czy chorób immunologicznych i sercowo-naczyniowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Witaminy K - grupa związków chemicznych, będących pochodnymi 2-metylo-1,4-naftochinonu. Organizm człowieka potrzebuje około 2 mg witaminy K na dobę. W organizmie podlega ona procesowi regeneracji w wątrobie w cyklu witaminy K. Może być również produkowana przez bakterie znajdujące się w jelicie grubym. Antywitamina – zwyczajowa nazwa związku chemicznego, który wykazuje zdolność do blokowania wykorzystania danej witaminy przez ustrój. Awitaminoza – schorzenie polegające na całkowitym braku lub znaczącym niedoborze witaminy lub ich zestawu w organizmie. Powoduje różnorodne zakłócenia przemiany materii z objawami charakterystycznymi dla poszczególnych witamin.

  γ-Tokoferol (gamma-tokoferol) – organiczny związek chemiczny będący jedną z form witaminy E. γ-Tokoferol jest główną formą witaminy E występująca naturalnie w roślinach, lecz ze względu na większe stężenie α-tokoferolu w tkankach ludzkich to właśnie forma alfa uważana jest za główną formę witaminy E. Badania jednakże wskazują na to, że forma gamma również posiada duże znaczenie dla zdrowia człowieka i wykazuje unikalne właściwości, które odróżniają γ-tokoferol od odmiany alfa. Jako dodatek do żywności posiada numer E 308. Dieta zrównoważona to taka, która jest złożona z białek, tłuszczów i węglowodanów. Dostarcza ona organizmowi niezbędnych substancji odżywczych, wykorzystywanych do wzrostu, produkcji energii oraz procesów naprawczych. Powinna ona zawierać niezbędne sole mineralne, witaminy, błonnik.

  Receptor witaminy D (ang. Vitamin D Receptor, VDR) - receptor, należący do rodziny receptorów jądrowych (NR1I1) i spełniający funkcję czynnika transkrypcyjnego. Po aktywacji ligandem, którym jest kalcytriol – aktywna postać witaminy D3, receptor witaminy D ulega heterodimeryzacji z receptorem RXR, co powoduje zmianę jego konformacji przestrzennej. Następnie heterodimer wiąże się odpowiednimi miejscami promotorowymi zależnych od witaminy D genów. Dołączające się jądrowe białka koregulatorowe powodują aktywują lub hamują transkrypcję genów. Suplement diety - uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbędne dla zdrowia składniki (zwłaszcza witaminy lub inne substancje egzogenne), których może brakować w codziennej diecie. Suplement oferowany jest najczęściej w postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki, proszek lub płyn..

  Witamina A – zbiorcza nazwa organicznych związków chemicznych z grupy retinoidów (z których najważniejszy jest retinol), pełniących w organizmie funkcję niezbędnego składnika pokarmowego, rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy. Witamina B2 (E101, ryboflawina, łac. riboflavinum) – organiczny związek chemiczny połączenie rybitolu i flawiny. W organizmie człowieka pełni funkcję witaminy, której niedobór może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego oraz stany zapalne błon śluzowych.

  Antywitamina K - związek chemiczny wykazujący antagonistyczne działanie do witaminy K blokując cykl witaminy K, tzw. inhibitor kompetycyjny

  Dodano: 11.06.2010. 21:12  


  Najnowsze