• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niepozorny niszczyciel gruźlicy?

  17.02.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowani ze środków unijnych naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Hamburgu, Niemcy, rzucili nowe światło na funkcjonowanie enzymów z grupy bakterii, do której należy Mycobacterium tuberculosis (Mtb), odpowiedzialna za gruźlicę (TB). Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), mogą stanowić klucz do nowych ukierunkowanych metod leczenia.

  W ramach prowadzonych badań zespół EMBL, pracujący pod kierunkiem dr Matthiasa Wilmannsa, skupił się na intrygującej zdolności bakterii do wytwarzania histydyny i tryptofanu - dwóch podstawowych aminokwasów - za pomocą jednego enzymu. Ta umiejętność wyróżnia ją pośród większości organizmów, które potrzebują dwóch różnych enzymów do wykonania tego zadania. Zamiast używania enzymów HisA i TrpF, bakteria Mtb przeprowadza katalizę obydwu reakcji za pomocą tylko jednego enzymu. Ten wielozadaniowy enzym o nazwie PriA jest w stanie rozpoznać i związać się z dwiema różnymi molekułami lub dwoma substratami.

  Jak to możliwe? "Kiedy odtworzyliśmy trójwymiarową budowę enzymu PriA - mówi dr Wilmanns - odkryliśmy, że posiada wyjątkową zdolność do tworzenia dwóch odrębnych centrów aktywnych, swoistych dla danego substratu. Jest w stanie stworzyć centrum aktywne swoiste dla danej reakcji lub przejść tak zwaną metamorfozę indukowaną przez substrat, aby stworzyć odrębne centrum aktywne." Przechodząc do kolejnego etapu zespół przeprowadził badania przesiewowe 20.000 związków molekuł i zidentyfikował kilka, które hamują reakcje katalizowane przez enzym PriA bez wpływu na TrpF.

  Badania zostały częściowo dofinansowane z projektu SYSTEMTB (Biologia systemów Mycobacterium tuberculosis), który otrzymał ponad 10,5 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, aby stworzyć ramy na rzecz poznania kluczowych cech bakterii Mtb i jej interakcji z gospodarzem. Konsorcjum SYSTEMTB składa się z ekspertów ze świata nauki i przemysłu pochodzących z Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Wspólna praca partnerów SYSTEMTB ma zaowocować nowymi informacjami oraz ukształtować nowe i rentowne strategie, a postępy te będą cennym wkładem w działania na rzecz walki z TB podejmowane na całym świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedna trzecia światowej populacji jest zakażona prątkiem. To alarmujące - twierdzą eksperci - nawet przy prawdopodobieństwie zachorowania tylko 1 zakażonej osoby na 10, to zważywszy na fakt, że TB dobrze się rozwija, kiedy układ immunologiczny jest osłabiony, w przypadku osób chorych na HIV/AIDS ryzyko jest wyższe.

  Akcja zakrojona na salę globalną w celu kontrolowania choroby przyniosła imponujące wyniki, mimo tego szacuje się, że gruźlica zabrała w 2009 r. życie 1,7 mln osób na świecie. Podjętą globalną walkę z TB komplikuje fakt, że choroba odpowiada na ten atak. Pojawiają się nowe szczepy, coraz bardziej odporne na leki i potrzebne są innowacyjne metody leczenia oraz strategie terapeutyczne, aby utrzymać je pod kontrolą.

  Opierać się one będą, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, na wskazówkach, takich jak te proponowane przez dr Wilmannsa i jego zespół. "Jesteśmy przekonani, że ta zdolność do dwu-substratowej katalizy w Mycobacterium tuberculosis może stworzyć nowe możliwości dla opracowania leków w przyszłości" - zauważa. "Ten specyficzny dla organizmu proces reakcji można by wykorzystać, gdyż celem stanie się wyłącznie patogen, a nie żadna inna bakteria żyjąca w lub na organizmie człowieka, z których wiele ma istotne znaczenie dla naszego dobrego samopoczucia."

  Wkład w badania wniósł Instytut Farmakologii Molekularnej im. Leibniza w Berlinie, Niemcy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

  Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

  Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

  Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.

  Prątki inne niż gruźlicze (ang. Mycobacteria other than tuberculosis - MOTT), prątki niegruźlicze (ang. Nontuberculosis mycobacteria - NTM) lub prątki atypowe to grupa różnych gatunków prątków innych niż prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), czyli wywołujący gruźlicę oraz Mycobacterium leprae, który ze względu na silnie odrębny przebieg choroby (trąd) został sklasyfikowany osobno. Obecnie stwierdza się wzrost liczby zachorowań wywołanych przez MOTT, którego nie można tłumaczyć jedynie ulepszeniem technik identyfikacji. W USA stanowią one 10% zakażeń prątkami (w niektórych rejonach ten odsetek wynosi 50%). Znacznym problemem klinicznym w leczeniu osób zakażonych prątkami atypowymi jest to, że wykazują one naturalną oporność wobec leków przeciwgruźliczych.

  Prątki inne niż gruźlicze (ang. Mycobacteria other than tuberculosis - MOTT), prątki niegruźlicze (ang. Nontuberculosis mycobacteria - NTM) lub prątki atypowe to grupa różnych gatunków prątków innych niż prątek gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), czyli wywołujący gruźlicę oraz Mycobacterium leprae, który ze względu na silnie odrębny przebieg choroby (trąd) został sklasyfikowany osobno. Obecnie stwierdza się wzrost liczby zachorowań wywołanych przez MOTT, którego nie można tłumaczyć jedynie ulepszeniem technik identyfikacji. W USA stanowią one 10% zakażeń prątkami (w niektórych rejonach ten odsetek wynosi 50%). Znacznym problemem klinicznym w leczeniu osób zakażonych prątkami atypowymi jest to, że wykazują one naturalną oporność wobec leków przeciwgruźliczych.

  Prątek gruźlicy (łac. Mycobacterium tuberculosis) – kwasooporna (barwienie metodą Ziehla-Neelsena), słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym groźnej choroby zakaźnej – gruźlicy. Należy do rodziny Mycobacteriaceae i wchodzi w skład grupy prątków gruźliczych.
  Po raz pierwszy bakteria ta została wyodrębniona przez niemieckiego uczonego Roberta Kocha, który publicznie poinformował o tym odkryciu w trakcie krótkiego wykładu wygłoszonego 24 marca 1882 roku w Physiologische Gesellschaft w Berlinie.

  Dodano: 17.02.2011. 16:17  


  Najnowsze