• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa europejska organizacja do badań nad rakiem

  15.07.2010. 23:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  28 lutego ogłoszono utworzenie nowej europejskiej organizacji, Europejskiego Konsorcjum do Badań w ramach Studiów IORT (European Consortium for Research in IORT Studiem) ECRIS, która ma zająć się studiami nad radioterapią śródoperacyjną (IORT).

  ECRIS, skupiające dziewięć szpitali, instytutów i uniwersytetów z Hiszpanii, Włoch, Francji, Holandii i Niemiec a także dwa uniwersytety ze Stanów, zajmie się badaniami nad miejscami lokalizacji nowotworów w przypadku raka trzustki, odbytu, mięsaków, raka płuc, piersi, prostaty i raka u dzieci.

  Pierwsze spotkanie organizacyjne nowego konsorcjum odbędzie się w kwietniu na uniwersytecie Piemonte Orientale w Nowarze, we Włoszech. 'Koncepcja stworzenia ECRIS została bardzo pozytywnie przyjęta i spodziewamy się, iż do naszych działań przyłączy się w najbliższej przyszłości wiele innych ośrodków europejskich' powiedział Marco Krengli, profesor radioterapii onkologicznej na uniwersytecie. 'Współpraca między europejskimi centrami IORT pozwoli nam osiągnąć, dużo szybciej niż gdybyśmy badali to każdy z osobna, rozwiązania w kwestii nadania właściwej roli integracji IORT w postępowaniu z naszymi pacjentami chorymi na raka. Oczekujemy, iż ilość zaangażowanych w ECRIS instytucji członkowskich wzrośnie, kiedy więcej ośrodków rozwinie w ciągu kilku najbliższych lat swoje możliwości IORT.'

  ECRIS jest wyjątkowe, ponieważ ułatwi wdrożenie przyszłych badań nad IORT, jak wyjaśniają partnerzy. ECRIS ma znacznie zwiększyć liczbę pacjentów IORT biorących udział w badaniach, zważywszy na fakt, iż rocznie ponad 30,000 chorych na raka poddaje się terapiom w ośrodkach partnerskich.  Kategoria: Różne  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe


  RCN: 23447


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. GeoPlanet (Centrum Badań Ziemi i Planet) – konsorcjum naukowe powołane w celu integracji badań związanych z Ziemią prowadzonych na terenie Polski. Dalsza tematyka działań ma dotyczyć również innych planet. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytutów Polskiej Akademii Nauk Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie. Erlotynib – organiczny związek chemiczny. W postaci chlorowodorku stosowany jako lek w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, raka trzustki i innych nowotworów.

  Londyński Instytut Badawczy (ang. The Cancer Research UK London Research Institute) – instytucja prowadząca badania w zakresie biologii raka. Należy do Cancer Research UK – organizacji zajmującej się badaniami nad rakiem. Wczesny antgen raka prostaty 2 (ang. – early prostate cancer antigen 2 – EPCA-2)- białko, które występuje u osób chorych na raka prostaty. Podwyższenie jego poziomu jest bardziej czułym i swoistym wskaźnikiem tego nowotworu, niż poziom PSA.

  Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego. Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Przestrzeń przednagłośniowa, przestrzeń Boyeta - jest to przestrzeń wyróżniana przez anatomów i otolaryngologów ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani, raka gardła dolnego czy raka nasady języka. Ma ona kształt trójkątny lub lejkowaty.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Dodano: 15.07.2010. 23:12  


  Najnowsze