• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa nadzieja na postęp w antybiotykach

  07.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Raport z badań w części sfinansowanych ze środków unijnych, który opublikowano w tym tygodniu w czasopiśmie Science, opisuje nowo odkrytą strukturę kluczowego antybiotyku, który łączy się z dobrze już znanym celem działania antybiotyków w nowy i niespodziewany sposób. Odkrycie może przyczynić się do opracowania nowej gamy silniejszych leków antybakteryjnych.

  Badania zostały przeprowadzone w Centrum im. Johna Innesa przy BBSRC (Radzie Badań Biologicznych i Biotechnologicznych) w Wlk. Brytanii w ramach projektu CombiGyrase (Opracowywanie nowych inhibitorów gyrazy za pomocą biosyntezy kombinatoryjnej), dofinansowanego na kwotę 1,56 mln EUR z tematu "Nauki o życiu, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Molekuła antybiotyku, zwana SD8 (simocyklina D8), wpasowuje się w zagłębienie na powierzchni enzymu bakteryjnego zwanego gyrazą DNA i blokuje jego aktywność. Gyraza DNA, która pomaga splatać i rozplatać DNA, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i przetrwana bakterii. Jednakże nie jest ona naturalnie obecna w organizmie człowieka i dlatego jest ważnym celem antybiotyków.

  Dwie grupy środków antybakteryjnych oddziałujących na gyrazę to chinolony i aminokumaryny. Zespół naukowców przeanalizował strukturę trzeciego typu o nazwie simocykliny. Składa się on zarówno z grupy aminokumaryn jak i poliketydów. Zespół odkrył, że każda z tych grup wiąże się z innym zagłębieniem gyrazy i pojedynczo są stosunkowo słabe, ale łącznie mają potężną siłę i potrafią blokować wiązanie DNA.

  Nowo odkryta molekuła antybiotyku ma dwie głowy, które łączą się z odrębnymi zagłębieniami gyrazy DNA. Razem są 100 razy silniejsze niż każda z nich osobno. Żadnego z tych zagłębień nie zbadano wcześniej za pomocą antybiotyków zwalczających ten enzym, a możliwość odporności bakteryjnej może być mniejsza niż w przypadku innych antybiotyków.

  "Całkowicie nowy sposób pokonania bakterii stanowi fascynujące odkrycie w czasach, kiedy oporność na istniejące antybiotyki wzrasta" - mówi profesor Tony Maxwell z Centrum im. Johna Innesa, naczelny autor raportu z badań. "Pokonanie tego enzymu oznaczać będzie zdobycie nowego potencjalnego leku."

  "Obecność dwóch zagłębień oznacza, że może on wymagać równoczesnych mutacji w dwóch zagłębieniach, aby bakteria zyskała pełną oporność na lek, co jest znacznie mniej prawdopodobne" - wyjaśnia profesor Maxwell. "Można powiedzieć w tym przypadku, że co dwie głowy to nie jedna."

  Molekuła SD8 to naturalny produkt wytwarzany przez bakterie glebowe. Poznanie jej struktury otwiera możliwość odkrycia innych molekuł, które pasują do zagłębień wiązań lub opracowania molekuł, które funkcjonują w ten sam sposób, ale łatwiej przenikają do komórek. W celu opracowania nowych antybiotyków można zmodyfikować molekułę SD8 albo stworzyć nowe związki.

  rdo: CORDIS

  informacji: Science: http://www.sciencemag.org/ Centrum im. Johna Innesa: http://www.jic.ac.uk/corporate/index.htm BBSRC: http://www.bbsrc.ac.uk/ Teksty pokrewne: 30617, 30931 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Science; BBSRC
  Referencje dokumentu: Edwards, M et al. (2009). A crystal structure of the bifunctional antibiotic simocyclinones D8, bound to DNA gyrase. Science (w druku), publikacja internetowa z dnia 4 grudnia. DOI: 10.1126/science.1179123
  Indeks tematyczny: Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31551   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oporność na antybiotyki – cecha części szczepów bakteryjnych, która umożliwia im przeciwstawianie się wpływowi antybiotyku. W zależności od pochodzenia, dzieli się ją na pierwotną (naturalna struktura bakterii uniemożliwiająca działanie leku) lub nabytą – na skutek nabycia genów oporności od innych bakterii lub spontanicznych mutacji. Częsta oporność wśród bakterii wiąże się z nieracjonalną antybiotykoterapią oraz zbyt dużym zużyciem tych leków w przemyśle spożywczym. Zagłada Żydów. Studia i Materiały - pismo naukowe powstałe w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji. Od roku 2008 pismo posiada edycję anglojęzyczną zatytułowaną Holocaust Studies and Materials Holocaust Studies and materials - anglojęzyczna mutacja rocznika naukowego powstającego w kręgu badaczy skupionych wokół Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Prezentuje wybory najciekawszych artykułów opublikowanych w ciągu trzech w polskiej edycji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Wydawnictwo ciągłe poświęcone w całości tematyce związanej z Zagładą Żydów. Pismo adresowane jest nie tylko do grupy badaczy zajmujących się Zagładą, lecz także do studentów i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Każdy z numerów rocznika stanowi swoistą całość monograficzną. Autorzy publikacji reprezentują różne generacje i podejścia badawcze. Wspólnym mianownikiem łączącym ich teksty jest waga, jaką poświęcają sprawie traktowania i krytyki źródeł historycznych. Ważną częścią pisma jest rozbudowany dział omówień i recenzji.

  Jakub Petelewicz (ur. 1975 w Łowiczu) - historyk zajmujący się tematyką zagłady Żydów. Studiował historię i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Autor artykułów na temat zagłady Żydów i stosunków polsko-żydowskich. Współzałożyciel, członek i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika naukowego Zagłada Żydów. Studia i Materiały oraz jego anglojęzycznej mutacji Holocaust Studies and Materials, edytor publikacji Centrum. Współpracował przy wypracowaniu koncepcji i tworzeniu galerii Holokaustu w powstającym Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Opracował także koncepcje wystawienniczą i narrację historyczną ekspozycji dot. Żydów w Łowiczu w tamtejszym muzeum. β-Laktamazy – bakteryjne enzymy rozrywające (dokładnie hydrolizujące) wiązanie β-laktamowe w cząsteczce antybiotyku β-laktamowego. Ich obecność w komórkach bakteryjnych jest źródłem oporności bakterii na ten rodzaj antybiotyków.

  Dolnośląskie Zagłębie Węglowe (Zagłębie Dolnośląskie, Zagłębie Wałbrzyskie) – zagłębie węgla kamiennego o kształcie przypominającym prostokąt, o długości około 60 km i szerokości od 25 do 33 km. Efekt inokulum - zjawisko obniżenia skuteczności antybiotyków ze względu na zwiększoną liczbę (inokulum) bakterii. Oporność na antybiotyki (zwłaszcza beta-laktamy) często polega na wytwarzaniu enzymu inaktywującego lek, a zwiększona jego ilość jest przyczyną powstania tego efektu.

  Zależność bakterii od antybiotyku – rzadkie zjawisko, polegające na adaptacji drobnoustrojów do zmienionego środowiska, w którym obecny jest antybiotyk. Bakterie zależne od antybiotyku albo są naturalnie niewrażliwe na niego, albo wykształciły jeden z mechanizmów oporności. "Nauka i naukoznawstwo" ("Science and Science of Science", "Наука та наукознавство") - międzynarodowe czasopismo, który wydaje z 1993 roku Centrum badań naukowo-technicznego potencjału i historii nauki im. G.M. Dobrowa NAN Ukrainy.

  Barbara Teresa Engelking (ur. 22 kwietnia 1962 w Warszawie) – polska psycholog i socjolog. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holocaustu. Prowadzi bazę danych getta warszawskiego. Jest profesorem i kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  Zagłuszanie radiowe – emisja fal radiowych, mająca na celu utrudnienie lub uniemożliwienie odbioru sygnałów radiowych nadawanych na określonej częstotliwości, z reguły tej samej, na której nadawany jest sygnał zagłuszający. Zagłuszania używa się zarówno do uniemożliwienia pracy urządzeń sterowanych falami radiowymi, jak też dla zablokowania przepływu informacji przekazywanych z wykorzystaniem fal radiowych.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Centrum Badań nad Zagładą Żydów (formalnie "Zespół Badań nad Zagładą Żydów") – jednostka naukowo-badawcza przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, powstała w 2003 roku.

  Dodano: 07.12.2009. 15:12  


  Najnowsze