• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa strategia: naukowcy przyspieszają dojrzewanie naczyń krwionośnych

  12.10.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców finansowany ze środków unijnych opisał nowy mechanizm poprawy przywracania przepływu krwi w chorobach niedokrwiennych, które stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature zespół złożony z naukowców z Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, USA, Wlk. Brytanii i Włoch wykazuje, że zablokowanie białka PhD2 w leukocytach przyspiesza dojrzewanie naczyń krwionośnych. To z kolei prowadzi do lepszej perfuzji krwi, a przez to tlenu, do organów, które były jej pozbawione z powodu choroby niedokrwiennej.

  Badania uzyskały wsparcie na kwotę 1,31 mln EUR w postaci grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla początkujących naukowców, który przyznano jednemu z autorów artykułu, Michele De Palma z Instytutu Naukowego San Raffaele we Włoszech, w ramach projektu TIE2+MONOCYTES (Monocyty TEM: rola w angiogenezie nowotworu i ukierunkowaniu terapeutycznym) realizowanego z budżetu tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  "Choroby niedokrwienne mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia organów, na przykład w następstwie zawału serca lub udaru. Krzepiącym jest odkrycie możliwych, nowych strategii terapeutycznych w celu ograniczenia powstających uszkodzeń do minimum" - mówi kolejny autor artykułu, Massimiliano Mazzone z VIB Vesalius Research Center przy K.U. Leuven.

  Zespół wykazał, jak rozwój istniejących uprzednio połączeń między odrębnymi naczyniami krwionośnymi w czynne tętnice (proces zwany arteriogenezą) można przyspieszyć przez zablokowanie funkcji białka PhD2 w konkretnej klasie leukocytów. Dzięki temu powstały szersze i czynne naczynia, umożliwiając krwi opłynięcie okluzji, zapewniając przez to lepszą perfuzję krwi.

  Zespół zamierza teraz kontynuować sprawdzanie potencjału terapeutycznego blokady PhD2 w chorobach niedokrwiennych. Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycia przełożą się na nowe podejście terapeutyczne do chorób niedokrwiennych, mające na celu zapobieganie uszkodzeniom organów.

  Aby prawidłowo funkcjonować, każdy organ naszego organizmu potrzebuje dostępu do niezbędnych substancji, takich jak tlen. Krew zajmuje się transportem na potrzeby różnych organów w całym organizmie, usuwając jednocześnie toksyczne produkty. Jeżeli do danego organu nie dotrze krew, może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie. Tak się dzieje w chorobach niedokrwiennych, które mogą doprowadzić do zawału serca i udaru.

  Wyzwanie jakie staje przed światem medycyny to umożliwienie przywrócenia jak najszybciej przepływu krwi, aby zapobiec uszkodzeniu organu.

  Celem projektu TIE2+MONOCYTES jest udział w rozmaitych badaniach nad angiogenezą.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hemostaza - całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń krwionośnych, zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzeń, jednocześnie zapewniający jej prawidłowy przepływ w układzie krwionośnym. Pojęcie hemostazy obejmuje zarówno krzepnięcie krwi jak i fibrynolizę. Oba procesy zachodzą jednocześnie, również w momencie tworzenia skrzepu. Naczynia krwionośne – część układu krążenia. Służą one do transportowania krwi przez organizm. Są trzy główne rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, które odtransportowują krew z serca, naczynia włosowate, za pośrednictwem których następuje wymiana substancji między krwią a tkankami i żyły, które transportuję krew z powrotem do serca. Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Ciśnienie onkotyczne - rodzaj ciśnienia osmotycznego powodowanego przez białka obecne w osoczu krwi. Ciśnienie onkotyczne równoważy ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu nie dochodzi do utraty wody z naczyń. Główną rolę w regulowaniu ciśnienia onkotycznego odgrywają albuminybiałka produkowane w wątrobie. W stanach chorobowych, w których następuje obniżenie poziomu białek w osoczu (np. przy białkomoczu lub niedożywieniu), zmniejszone ciśnienie onkotyczne prowadzić może do powstania obrzęku. Doksazosyna (łac. Doxazosinum) – lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Wybiórczy antagonista receptorów α1-adrenergicznych. Rozszerza naczynia, zmniejsza opór przepływu krwi w obwodowych naczyniach krwionośnych.

  Betaksolol − kardioselektywny lek należący do grupy β1-blokerów pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen, spowalnia akcję serca w spoczynku i w czasie wysiłku, redukuje ilość krwi tłoczonej przez serce do naczyń krwionośnych oraz obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze. Stosowany w postaci kropli do oczu obniża ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Wazokonstrykcja - termin oznaczający skurcz mięśni gładkich w ścianie naczyń krwionośnych, czyli zwężenie światła naczyń. Konsekwencją jest podniesienie ciśnienia krwi. Tego rodzaju reakcja pojawia się pod wpływem wielu różnorakich czynników, zarówno pochodzenia endogennego (hormon wazopresyna), jak i egzogennego (stres). Zjawisko wazokonstrykcji wykorzystuje się w praktyce klinicznej do podniesienia ciśnienia tętniczego lub zmniejszenia miejscowego przepływu krwi.

  Krwiak podokostnowy (łac. cephalhematoma) – nagromadzenie krwi w przestrzeni podokostnowej kości, powstałe wskutek przerwania ciągłości naczyń krwionośnych.

  Dodano: 12.10.2011. 16:37  


  Najnowsze