• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe badania posuwają naprzód walkę z białaczką

  30.03.2011. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejscy naukowcy opisali sposób, w jaki najpowszechniej występująca mutacja genów w ostrej białaczce szpikowej rozpoczyna proces rozwoju nowotworu oraz to, jak może ona współpracować z dokładnie zdefiniowaną grupą innych mutacji w celu wywołania pełnoobjawowej choroby.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Genetics naukowcy z Holandii i Wlk. Brytanii sugerują, że wymagane są trzy kluczowe etapy, aby przekształcić normalne krwinki w komórki białaczkowe, z których każdy sabotuje inny proces komórkowy. Zmapowanie drogi prowadzącej do nowotworu pozwoliło na zidentyfikowanie w toku badań procesów, które mogą służyć za cele dla nowych metod leczenia, powstrzymujących rozwój nowotworu.

  Ostra białaczka szpikowa to rzadka, ale wyniszczająca choroba, która może rozwinąć się w ciągu zaledwie kilku dni bądź tygodni. Czterech na każdych pięciu chorych na ostrą białaczkę szpikową umiera z powodu tej choroby.

  W ostatnich latach naukowcy zidentyfikowali wiele genów zaangażowanych w rozwój ostrej białaczki szpikowej. Najpowszechniejszym jest NPM1 - gen pełniący wiele znanych funkcji.

  Ostatnie badania pogłębiają naszą wiedzę na temat funkcjonowania genu NPM1 wykazując, że mutacja w genie NPM1 jest kluczowym zdarzeniem w rozwoju znacznego odsetka przypadków ostrej białaczki szpikowej oraz że oddziałuje on poprzez wspomaganie samoodnowy komórek - procesu, który można uznać za pierwszy krok w kierunku białaczki.

  Zespół zidentyfikował również dwa kolejne zdarzenia, których współistnienie z genem NPM1 jest niezbędne, aby doprowadzić komórki do zrakowacenia.

  "Wykorzystaliśmy ukierunkowane zakłócenie genu, aby przyjrzeć się rozwojowi ostrej białaczki szpikowej u myszy i odkryliśmy krytyczne etapy tego procesu. Identyfikacja etapów biologicznych oznacza z kolei, że możemy poszukiwać nowych leków w celu odwrócenia go" - stwierdza dr George Vassiliou, jeden z naczelnych autorów artykułu.

  Zespół rozpoczął od wyhodowania odmiany myszy, która posiadała "przełącznik" umożliwiający naukowcom włączenie mutacji w genie ostrej białaczki szpikowej NPM1. Po uruchomieniu mutacji w genie NPM1 myszy zespół zaobserwował, że mutacja wyposażyła normalne komórki krwi w większą zdolność do samoodnowy i zintensyfikowała wytwarzanie grupy krwinek znanych jako komórki mieloidalne.

  Jednakże zespół stwierdził, że pomimo mutacji w tym najczęściej zmutowanym genie białaczki, jedynie 30% myszy zapadło na białaczkę, która rozwinęła się dopiero po upływie dłuższego czasu. Wyniki sugerują, że mutacja genu NPM1 może rozpocząć proces rozwoju białaczki, ale nie może samodzielnie doprowadzić komórek do zrakowacenia.

  Przyglądając się nowym mutacjom genu, zespół zidentyfikował trzy odrębne procesy, którymi wydają się zarządzać zmutowane geny. Naukowcy zdołali potwierdzić rolę mutacji genu NPM1 w samoodnowie komórek i odkryli inne geny rutynowo zaangażowane w jeden z dwóch pozostałych procesów. Pierwsza grupa genów kontroluje proliferację komórek, a druga odgrywa rolę w organizowaniu aktywności genetycznej tychże.

  "Odkrycia te dają znacznie wyraźniejszy obraz rozwoju i rozprzestrzeniania się tego trudnego nowotworu" - mówi Allan Bradley, współautor artykułu. "Nasze badania stanowią uzupełnienie prac nad genomiką nowotworów u ludzi. Razem możemy szybciej określić kontekst biologiczny tego, jak zmiany genetyczne mogą wywoływać chorobę."

  Naukowcy mogą obecnie przyjrzeć się bliżej zidentyfikowanym procesom i podzielić je na komplementarne grupy, co będzie kluczowym pierwszym krokiem do opracowania skutecznych leków przeciwnowotworowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ostra erytroleukemia jest rzadkim typem ostrej białaczki szpikowej, w której dochodzi do mieloproliferacji erytroblastów.

  Ostra białaczka promielocytowa – podtyp ostrej białaczki szpikowej (AML); nowotwór złośliwy krwi i szpiku kostnego. Nazywana także ostrą białaczką progranulocytową; APL; AML z t(15;17)(q22,q12), PML-RARA i odmiany; FAB podtyp M3 i wariant M3. Cechuje się wysokim stopniem wyleczalności.

  Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej.

  Translokacja (z łac. translocatio - przemieszczenie) – w genetyce, mutacja polegająca na przemieszczeniu fragmentu chromosomu w inne miejsce tego samego lub innego chromosomu. Ten rodzaj mutacji jest przyczyną m.in. białaczki szpikowej.

  Tioguanina (6-tioguanina) – aromatyczny związek heterocykliczny, pochodna puryny. Lek cytostatyczny, będący analogiem guaniny, stosowany w chemioterapii ostrych białaczek, szczególnie ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

  Tioguanina (6-tioguanina) – aromatyczny związek heterocykliczny, pochodna puryny. Lek cytostatyczny, będący analogiem guaniny, stosowany w chemioterapii ostrych białaczek, szczególnie ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej.

  Białaczka włochatokomórkowa – rzadka postać nowotworu hematologicznego, charakteryzująca się akumulacją nieprawidłowych limfocytów B. Zazwyczaj jest klasyfikowana jako podtyp przewlekłej białaczki limfatycznej. Pierwszy człon nazwy wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Drugi człon nazwy jest związany z tym, iż z powodu części wystających promieniście z powierzchni nieprawidłowe limfocyty B wyglądają "włochato" pod mikroskopem, natomiast infiltracja szpiku kostnego i śledziony ma charakter rozproszony.

  Dodano: 30.03.2011. 18:49  


  Najnowsze