• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe wskazówki co do lateralności mózgu

  23.02.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Wlk. Brytanii sugerują, że nasz wzrost urodzeniowy i waga łożyska mogą dostarczyć wskazówek na temat sposobu, w jaki lewa i prawa półkula mózgu będą funkcjonować w stosunku do siebie w późniejszym okresie życia. Te intrygujące odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE mogą przyczynić się do pogłębienia naszej wiedzy na temat szeregu problemów zdrowotnych powiązanych z lateralnością mózgu.

  Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Southampton i Oddziale Epidemiologii Przebiegu Życia Rady Badań Medycznych przy Southampton General Hospital w Wlk. Brytanii. W ramach badań zespół przeanalizował reakcje neurologiczne 140 dzieci w stanie spoczynku i w odpowiedzi na podwyższoną aktywność mózgu.

  Dzieci w wieku od 8 do 9 lat były proszone o wykonanie zabawnych i kreatywnych zadań, które zawierały w sobie również pewien element wyzwania, polegającego na wymyśleniu interesującej historyjki i odegranie jej przed kamerą wideo. Na podstawie monitorowania wahań temperatury błony bębenkowej w uszach dzieci naukowcy byli w stanie monitorować przepływ krwi do różnych części mózgu i wykryć rozbieżności w aktywności jego półkul. Jak donosi zespół wyniki sugerują w szczególności, że "stres odsłania tkwiące w lateralności mózgu różnice".

  Po skorelowaniu odkryć z wagą urodzeniową dzieci i wagą łożyska, które odnotowano w toku wcześniejszych badań, naukowcy zaobserwowali, że dzieci, które urodziły się mniejsze ze stosunkowo dużym łożyskiem wykazywały najczęściej większą aktywność prawej półkuli w porównaniu z lewą. Ten specyficzny schemat aktywności mózgu został powiązany z zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja - wyjaśnia zespół.

  Atypowy stosunek wagi łożyska do płodu może być spowodowany trudnymi warunkami w okresie ciąży, na przykład kiedy matka jest narażona na wysoki poziom stresu. Kolejnym prawdopodobnym powodem jest ograniczona dostępność pewnych substancji odżywczych, która może stymulować rozwój łożyska, kiedy organizm matki stara się skompensować słabe zaopatrzenie płodu, chociaż ta konkretna reakcja fizjologiczna wiąże się z określonymi etapami ciąży.

  Odkrycia wpisują się w większy korpus badań analizujących powiązania między niesprzyjającymi warunkami w czasie ciąży a długofalowymi zmianami funkcji mózgu. Uznaje się również, że dysharmonia między wzrostem urodzeniowym a wagą łożyska przyczynia się do podatności na takie schorzenia, jak nadciśnienie i silniejsze reakcje fizyczne na stres w późniejszym okresie życia.

  "Sposób, w jaki się rozwijamy przed urodzeniem pozostaje pod wpływem wielu czynników w tym tego, co nasze matki spożywają w czasie ciąży i jak dużo stresu doświadczają. Może to mieć długotrwałe konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego w późniejszym okresie życia" - zauważa kierownik zespołu dr Alexander Jones, który obecnie pracuje w Instytucie Zdrowia Dziecka University College w Londynie.

  "Po raz pierwszy byliśmy w stanie powiązać rozwój przed urodzeniem z aktywnością mózgu wiele lat później" - dodaje. "Mamy nadzieję, że te badania zaczną przynosić nowe informacje na temat powodów większej skłonności niektórych osób do takich chorób jak depresja."

  Zespół rozważa sposoby przeniesienia tych badań na kolejny szczebel, wykorzystując na przykład badania czynnościowe rezonansu magnetycznego (fMRI), które umożliwiłyby wyższą czułość monitorowania, jak również pozwoliłyby na precyzyjne ustalenie, które obszary mózgu wykonują pracę.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Tętnica przednia mózgu (łac. arteria cerebri anterior) – jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy szyjnej wewnętrznej. Biegnie nad nerwem wzrokowym, a następnie w szczelinie podłużnej mózgu równolegle do tętnicy przedniej mózgu strony przeciwnej. W dalszym przebiegu obie tętnice przednie mózgu: prawa i lewa przewijają się wokół ciała modzelowatego i biegną ku tyłowi wzdłuż jego górnej powierzchni. Od tętnicy przedniej mózgu odchodzą:

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Ciało modzelowate, spoidło wielkie mózgu (łac. corpus callosum) – część mózgowia, najsilniej rozwinięte spoidło mózgu. Jest to pasmo istoty białej łączące dwie półkule mózgu. Położone jest na dnie szczeliny podłużnej mózgu.

  Dodano: 23.02.2011. 15:49  


  Najnowsze