• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowej generacji skaner do badania serca uruchomiono w Warszawie

  10.02.2012. 10:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zaledwie w trzy minuty nowy aparat pozwala ocenić stan czynności serca u osób po zawale lub z niewydolnością krążenia. Pierwszy taki skaner serca w Europie Środkowo-Wschodniej uruchomiono w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) w Warszawie. 

  ,,To rewolucyjne urządzenie w kardiologii - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prof. Mirosław Dziuk, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej WIM. - Nie dosyć, że pięciokrotnie skraca czas badania, z 15 do jedynie 3 minut, to zapewnia jeszcze cztery razy dokładniejsze obrazowanie mięśnia sercowego".

  Diagnostyka przeprowadzana jest dwuetapowo - po wysiłku fizycznym oraz w spoczynku. Takie porównanie pozwala lepiej ocenić stan mięśnia sercowego. Koszt całego badania to 780 zł. Przedstawiciele WIM zapowiedzieli, że liczba wykonywanych bezpłatnie badań, będzie zależała od tego, ile będzie ich zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Za koronarografię, tradycyjne badanie drożności tętnic wieńcowych serca, trzeba zapłacić od 1000 do 1200 zł.

  Według Dziuka aparat jest szczególnie przydatny przy podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących dalszego leczenia. ,,Szybko możemy ocenić drożność tętnic wieńcowych oraz zakres martwicy mięśnia sercowego, do jakiej doszło na skutek jego niedokrwienia" - powiedział w rozmowie z PAP. Dodał, że można też zbadać czynność wyrzutową komory serca oraz rozmiary przecieku krwi między komorami.

  Badanie przy użycia skanera serca jest też wygodniejsze niż koronarografia i tomografia komputerowa. Przeprowadzana się je w ciągu jednego dnia. Pacjent musi jedynie zgłosić się co najmniej godzinę wcześniej. Dożylnie otrzymuje wtedy dawkę preparatu z izotopem, który poprawia jakość obrazu mięśnia sercowego.

  Jedyną niedogodnością jest to, że podczas badania trzeba leżeć nieruchomo. Trwa to jednak tak krótko, że nie jest dyskomfortem. Mniej jest też badań ,,zepsutych", jakie zdarzają się, gdy pacjent się poruszy, np. podczas trwającego 15-20 minut obrazowania przy użyciu tomografu komputerowego.

  ,,Po zakończeniu badania skanerem chory natychmiast może wrócić do domu. Od razu otrzymuje również wynik badania serca" - powiedział prof. Dziuk.

  Dyrektor WIM, Grzegorz Gielerak zapewnił, że badanie jest bezpieczniejsze dla chorego, gdyż dawka promieniowania pochłanianego przez pacjenta jest o ponad połowę mniejsza. ,,Podobna jest ona do tej, na jaką pacjenci narażeni są podczas wykonywania zdjęcia rentgenowskiego" - podkreślił.

  Dodał, że badanie jest mało inwazyjne, w porównaniu np. do koronarografii. Ma natomiast niemal tą samą czułość, sięgającą 90 proc. tej, jaką zapewnia koronarografia, uznawana za złoty standard w diagnostyce kardiologicznej.

  ,,W przyszłości małoinwazyjne badania, takie jak scyntygrafia serca, będą wykonywane coraz częściej. Mogą nawet zmarginalizować diagnostykę inwazyjną, jaka jest koronarografia" - powiedział w rozmowie z PAP dyr. Gielerak.

  Uruchomiony w WIM skaner o nazwie Discovery NM 530c wykorzystuje nowe w medycynie nuklearnej detektory cyfrowe zawierające półprzewodnik. ,,Zamienia on wysokoenergetyczne promieniowanie gamma bezpośrednio na sygnały elektryczne, które potem są rekonstruowane w obraz mięśnia sercowego" - wyjaśnił Jerzy T. Masiakowski, przedstawiciel producenta aparatu. Podczas badania detektory nie obracają się wokół pacjenta, tak jak w przypadku tomografu komputerowego.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  zbw/ agt/   bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Próba dobutaminowa (echokardiograficzna próba obciążeniowa serca z zastosowaniem dobutaminy) – badanie nieinwazyjne polegające na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiogramu przy zmieniającym się obciążeniu tego narządu. W czasie badania podaje się dożylnie dobutaminę, lek, który wywołuje przyspieszenie czynności serca. Badanie to pozwala stwierdzić istnienie i rozległość niedokrwienia mięśnia sercowego, które pojawia się w przypadku osób chorych po podaniu dobutaminy. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki. Koronarografia – angiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego, stosowane szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji pacjentów do wszczepiania pomostów omijających oraz do zabiegów PCI.

  Przewlekła niewydolność serca (łac. insufficientia cordis chronica, ang. chronic heart failure) – postępujący zespół objawów wynikających ze zmniejszenia pojemności minutowej serca, któremu towarzyszą obiektywne dowody dysfunkcji mięśnia sercowego i odpowiadający na leczenie stosowane w niewydolności serca. Najczęstszą jego przyczyną jest choroba niedokrwienna serca. Ale może też być powikłaniem nadciśnienia, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego. Tradycyjnie dzieli się niewydolność serca na lewo- i (lub) prawokomorową, oraz na skurczową i rozkurczową. Ostra niewydolność serca jest odmiennym klinicznie zespołem, który może (ale nie musi) rozwinąć się wskutek dekompensacji przewlekłej niewydolności serca, wymagającym innego postępowania i leczenia. Przewlekła niewydolność serca jest w krajach rozwiniętych pierwszą przyczyną hospitalizacji po 65. roku życia. Odpowiednio leczona u większości pacjentów może być kontrolowana, wciąż jednak jest stanem zagrażającym życiu, z roczną śmiertelnością rzędu 10%. Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego.

  Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy, niezależnie od dynamiki zmian jest określana jako świeża. Objaw Kazem-Beka, zespół Kazem-Beka – objaw w badaniu przedmiotowym opisany po raz pierwszy przez Aleksieja Kazem-Beka, charakterystyczny dla tętniaka przedniej ściany lewej komory serca. Polega on na obecności tętnienia widocznego na obszarze o średnicy 5–6 cm, w drugim oraz trzecim międzyżebrzu w linii przymostkowej lewej, a także przyśrodkowo od uderzenia koniuszkowego serca, przy jednoczesnym wyczuwalnym małym tętnie na obu tętnicach promieniowych. Objaw jest obserwowany kilka dni po rozległym zawale serca powikłanym tętniakiem przedniej ściany lewej komory serca. Widoczny jest najlepiej, gdy leżącego na plecach pacjenta obserwuje się stojąc po jego prawej stronie lub za jego głową.

  Kardiomiopatia restrykcyjna, kardiomiopatia ograniczająca – najrzadszy typ kardiomiopatii, w którym utrudnione jest rozciąganie włókien mięśnia sercowego oraz napełnianie krwią. Rytm serca i jego kurczliwość mogą być w normie, ale sztywne ściany jam serca (przedsionki i komory) uniemożliwiają właściwe napełnianie. Z tego powodu przepływ krwi jest zmniejszony i mniejsza objętość krwi napełnia komory. Z czasem u pacjentów z kardiomiopatią ograniczającą postępuje niewydolność serca. Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Stan taki często stanowić może zagrożenie dla życia, chociaż nie jest to regułą.

  Dodano: 10.02.2012. 10:04  


  Najnowsze