• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt UE ma udoskonalić diagnostykę zapalenia płuc

  30.08.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy finansowani ze środków unijnych właśnie mają rozpocząć prace nad nowych projektem europejskim, w ramach którego ma zostać opracowane opłacalne narzędzie do szybkiej diagnostyki infekcji, takich jak zapalenie płuc.

  Celem jest test, który skróci z kilku dni do kilku godzin czas diagnozowania infekcji górnych dróg oddechowych, tak aby odpowiednie leczenie mogło się rozpocząć jak najwcześniej, zapewniając pacjentowi jak największe szanse na szybkie wyzdrowienie. Produkty diagnostyczne będą opierać się na nowatorskiej platformie technologicznej "próbka-wynik" (ang. sample-in, result-out).

  Projekt RID-RTI (Szybka identyfikacja infekcji górnych dróg oddechowych) gromadzi naukowców z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), uczelni i szpitali z Finlandii, Francji, Irlandii oraz Wlk. Brytanii, korzystając ze wsparcia w wysokości 5.997.737 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Dr Thomas Barry z Molecular Diagnostics Research Group przy NUI Galway w Irlandii powiedział: "Istnieje pilne zapotrzebowanie na szybkie testy diagnostyczne, które umożliwią identyfikację szerokiego zakresu mikroorganizmów i oporności antybiotykowych związanych z infekcją. Szybkość i precyzja mają kluczowe znaczenie dla dobrania odpowiedniej terapii i przeżycia chorego. Ostatecznym celem jest opracowanie nowych, opłacalnych i przyjaznych użytkownikowi produktów, które będą rutynowo wykorzystywane w szpitalach. Będą one mogły zastąpić czasochłonne i pracochłonne metody, tak aby diagnozę można było postawić w ciągu kilku godzin, zamiast kilku dni czy tygodni".

  Infekcje górnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie płuc, plasują się pośród czterech głównych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie. Zapalenie płuc jest naczelną przyczyną zgonów dzieci, doprowadzając co roku, wedle szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do śmierci 1,4 mln dzieci poniżej 5 roku życia.

  Infekcje górnych dróg oddechowych, wywoływane przez rozmaite patogeny bakteryjne, wirusowe, grzybicze i inne, są trudne do dokładnego zdiagnozowania, a obecne, standardowe testy mikrobiologiczne na posiew są czasochłonne, zabierając zazwyczaj do 30 godzin. W oczekiwaniu na dokładną diagnozę chorzy są początkowo leczeni za pomocą, często nieodpowiednich, antybiotyków, co może prowadzić do podwyższenia chorobowości i umieralności.

  Projekt RID-RTI ma odpowiedzieć na zapotrzebowanie na szybkie, molekularne testy diagnostyczne, które umożliwią identyfikację szerokiego zakresu mikroorganizmów i oporności antybiotykowych w sposób szybki i precyzyjny, aby od razu można było rozpocząć odpowiednią terapię.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ostre zapalenie krtani (łac.laryngitis acuta) – choroba zapalna błony śluzowej górnych dróg oddechowych, najczęściej o etiologii zakaźnej. Przyczyną ostrego zapalenia krtani najczęściej jest zakażenie wirusowe, które może wikłać się zakażeniem bakteryjnym lub zakażenie pierwotnie bakteryjne, rzadziej lotne toksyny lub zaburzenia immunologiczne. W wyniku ostrego zapalenia trwającego góra kilka dni może wystąpić miejscowe uszkodzenie nabłonka krtani, które goi się bez pozostawienia zmian. W przypadku przedłużania się stanu zapalnego może dochodzić do powstawania zmian włóknistych i rozwoju przewlekłego zapalenia. W zależności od czynników etiologicznych zapalenie często obejmuje również śluzówkę sąsiadujących struktur anatomicznych: gardła i tchawicy. Superinfekcja czyli nadkażenie, to sytuacja, do której dochodzi, kiedy do istniejącej i trwającej aktualnie infekcji, dołącza się i następnie rozwija kolejna wywołana innym patogenem. Do takiej sytuacji dochodzi chociażby w momencie, gdy do toczącego się wirusowego zapalenia dróg oddechowych dołącza się infekcja bakteryjna, powodując zapalenie oskrzeli. Zapalenie tchawicy (łac. tracheitis) – choroba górnych dróg oddechowych, zazwyczaj o etiologii wirusowej. Najczęstszymi drobnoustrojami są wirusy grypy, paragrypy, rhino, adeno, RS oraz rzadziej bakterie atypowe: Chlamydia pneumoniae oraz Mycoplasma pneumoniae. W formie ostrej przebiega często z zapaleniem oskrzeli oraz krtani (pseudokrup). Zakażenie tchawicy może być wstępem do zapalenia oskrzeli. W postaci przewlekłej często ma wspólna etiologię i przebieg z przewlekłym zapaleniem gardła. Ostre zapalenie tchawicy zaczyna się nagle bólami za mostkiem, nasilającymi się przy głębokim oddychaniu oraz kaszlem, początkowo suchym i bolesnym, następnie przechodzącym w kaszel wilgotny. Schorzeniu mogą towarzyszyć inne objawy stanu zapalnego, takie jak stany podgorączkowe, osłabienie i złe samopoczucie. Najczęściej choroba jest uleczalna, lecz w najgorszych wypadkach grozi śmiercią.

  Luivac - preparat immuno-stymulacyjny produkowany przez japońskie konsorcjum farmaceutyczne Daiichi Sankyo Co. Lek zawiera lizat bakteryjny, którego celem jest pobudzenie układu immunologicznego. Stosowany szczególnie w częstych zakażeniach górnych dróg oddechowych. W Polsce dostępny jest tylko jako lek na receptę. Zapalenie płuc (łac. pneumonia) – stan zapalny miąższu płucnego. Jest najczęstszą przyczyną umieralności dzieci poniżej 5 roku życia na świecie.

  Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny (łac. anaphylaxia, commotus anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphylactic shock) - to rodzaj nagłej, ciężkiej reakcji alergicznej lub niealergicznej, która może być przyczyną zgonu. Anafilaksja ma charakter reakcji ogólnoustrojowej. Jej objawy zazwyczaj obejmują równoczesne wystąpienie kilku objawów, m.in.: swędzącej wysypki, obrzęku górnych dróg oddechowych oraz znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Częstymi przyczynami wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego są: ukąszenia owadów, alergeny w pożywieniu i leki. Ręczny miotacz gazu (RMG) jest to urządzenie rozpylające gaz pieprzowy. Stosowany jest przez służby porządkowe (np.policję) jako środek przymusu bezpośredniego (ŚPB) do neutralizacji agresywnie zachowujących się podejrzanych. Bezpośredni kontakt z RMG powoduje silne podrażnienie skóry, górnych dróg oddechowych, kaszel, podrażnienie i łzawienie oczu. Efektem zastosowania jest niezdolność napastnika do dalszego ataku przez kilka do kilkunastu minut (w skrajnych przypadkach do kilku godzin). RMG nie powoduje trwałych obrażeń ciała. Może występować także w postaci pistoletu. Ręczne miotacze gazu użwane są również do samoobrony przez osoby cywilne.

  Mukormykoza, mukormikoza – grzybica oportunistyczna wywołana przez grzyb z gatunku Rhizopus oryzae. Występuje głównie u osób przewlekle chorych z obniżoną odpornością. Drogą inwazji są błony śluzowe górnych dróg oddechowych. Najczęstszą postacią choroby jest mukormykoza nosowo-gardłowa. W przypadku chorych ze skrajną immunosupresją może dojść do uogólnienia infekcji, często kończącej się śmiercią. Tracheostomia – zewnętrzna przetoka tchawicy. Polega na chirurgicznym połączeniu tchawicy ze światłem zewnętrznym, celem ominięcia górnych dróg oddechowych.

  Mykoplazmoza – choroba wywołana przez Mycoplasma pneumoniae. Obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany, od łagodnie przebiegającego zakażenia górnych dróg oddechowych do zapalenia płuc oraz wielopostaciowych powikłań, głównie ze strony układu nerwowego, serca, stawów i trzustki.

  Twardziel (łac. scleroma) – historycznie nazywana "trądem Słowian", rodzaj przewlekłego, swoistego zapalenia wytwórczego górnych dróg oddechowych. Najczęściej dotyczy ona jamy nosowej także jamy ustnej, gardła, krtani, rzadko tchawicy i oskrzeli. Jest chorobą zaraźliwą. Obecnie występuje bardzo rzadko.

  Kandydoza pochwy (drożdżyca pochwy i sromu, drożdżakowe zapalenie sromu i pochwy, potocznie grzybica pochwy, łac. vulvovaginitis candidamycetica) - druga, po bakteryjnym zapaleniu pochwy, najczęstsza przyczyna infekcji dróg moczowo-płciowych kobiety. Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Dodano: 30.08.2012. 16:26  


  Najnowsze