• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Od innowacji onkologicznych do pytań o finansowanie nowoczesnych terapii

  14.04.2011. 15:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Oceny dostępności leczenia w Polsce chorób onkologicznych innowacyjnymi produktami medycznymi dokonają uczestnicy serii seminariów naukowych organizowanych w ramach kampanii edukacyjnej "Liczymy się z naszym zdrowiem". Polska Unia Onkologii (PUO), Fundacja Watch Health Care (WHC) i Business Centre Club (BCC) rozpoczynają w ten sposób dyskusję na temat możliwości dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pierwsza debata odbędzie się 15 kwietnia w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie.

  W debacie "Innowacje w farmakoterapii onkologicznej - nadzieje dla chorych, rozwiązania dla systemu", obok przedstawicieli rządu wezmą udział m.in.: krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, prezes WHC dr Krzysztof Łanda oraz prezes PUO dr n. med. Janusz Meder.

  Organizatorzy kampanii podkreślają rosnącą dysproporcję pomiędzy wielkością środków przeznaczanych na finansowanie opieki zdrowotnej a zawartością i dostępnością koszyka świadczeń medycznych. Przekonują, że szybki postęp światowej medycyny przy jednoczesnym kryzysie finansów publicznych w Polsce wymusza poszukiwanie rozwiązań gwarantujących pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii. Zamierzają pobudzić społeczną dyskusję na temat możliwości dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które miałoby stanowić nowe, niezależne i przejrzyste źródło finansowania służby zdrowia.

  Pierwsza z cyklu debat dotyczyć będzie możliwości zniesienia barier dostępu do innowacyjnej farmakoterapii onkologicznej przy ograniczonych środkach finansowych. Kampania przewiduje jednak omówienia dostępności do innowacyjnych terapii w różnych dziedzinach medycyny.

  Seminaria naukowe będą adresowane do środowiska medycznego, ale też do organizacji pacjentów oraz przedstawicieli administracji, biznesu i instytucji finansowych. W dyskusjach wezmą udział m.in. ekonomiści, prawnicy, finansiści, etycy, przedstawiciele organizacji pacjentów, branży ubezpieczeniowej i farmaceutycznej.

  "Zaczynamy od onkologii. W tej dziedzinie doświadczamy najbardziej dramatycznych sytuacji, kiedy to, stosowane z powodzeniem na świecie terapie, w Polsce nie mieszczą się w koszyku świadczeń, nie są refundowane i tym samym nie są dostępne dla większości potrzebujących. Gdyby jednak istniał system dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych - może pozwoliłby uratować niejedno ludzkie życie, bez uciekania się do formalnych sztuczek w postaci świadczeń niestandardowych" - oceniają organizatorzy.

  Rosnąca liczba diagnozowanych w Polsce nowotworów sprawiła, że do akcji "Liczymy się z naszym zdrowiem" przyłączyli się eksperci w zakresie onkologii, ubezpieczeń, przedstawicieli nauk ekonomicznych i biznesu. Komitet naukowy kampanii " Liczymy się z naszym zdrowiem" tworzą wymienieni już: prof. Krzakowski, dr Łanda, dr Meder oraz prof. dr hab. Zbigniew Szawarski - przewodniczący rady naukowej WHC, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidzioski - kierownik Kliniki Onkologii Ginekologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie i prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak - konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

  Debata "Innowacje w farmakoterapii onkologicznej - nadzieje dla chorych, rozwiązania dla systemu" odbędzie się w godz. 11.00-15.00 w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ul. Księcia Trojdena 4 w Warszawie.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Krzysztof Zbigniew Warzocha (ur. 1966) – polski lekarz, specjalista w zakresie hematologii i onkologii klinicznej, profesor nauk medycznych, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

  Janina Dziukowa z domu Grzymałowska (ur. 1927, zm. 17 października 2013) – polski radiolog, prof. dr hab., nestorka powojennej radiodiagnostyki onkologicznej w Polsce, twórczyni i kierowniczka Zakładu Radiodiagnostyki Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Ursynowie.

  Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzysztof Krzemieniecki.

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Dostępność transportowa – stopień łatwości z jakim można dostać się do danego miejsca, dzięki istnieniu sieci infrastruktury i usług transportowych. Dany punkt obszaru jest tym dostępniejszy transportowo, im więcej jest innych punktów, do których można dotrzeć zadowalająco szybko, tanio i sprawnie. Zostało stworzonych i zdefiniowanych szereg specyficznych pojęć tej dostępności, takich jak: dostępność czasowa, dostępność gałęziowa, dostępność wielogałęziowa (multimodalna), dostępność transportu publicznego, dostępność do węzłów transportowych, dostępność potencjałowa (ang. potential accessibility) i inne.

  Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

  System transportowy – pojęcie odnoszące się do wyposażenia i organizacji transportu na danym obszarze (np. system transportowy państwa, regionu czy miasta). Jest złożonym układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych. Główny jego szkielet stanowi układ infrastruktury decydujący o dostępności transportowej obszaru. O efektach użytkowych systemu decyduje dostępność i jakość oferowanych usług transportowych.

  Dodano: 14.04.2011. 15:47  


  Najnowsze