• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odkrycie głównego wyłącznika leukocytów pomoże w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  31.01.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii zidentyfikowali białko, które działa jak "główny wyłącznik" w niektórych leukocytach decydujący, czy stają się one promotorami czy inhibitorami zapalenia. Są przekonani, że ich odkrycia, zaprezentowane w czasopiśmie Nature Immunology, pozwolą dopomóc w leczeniu chorób, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, które wiążę się z nadmiernym zapaleniem. Badania zostały dofinansowane z projektu MODEL-IN (Genomiczne determinanty zapalenia - od pomiarów fizycznych po zaburzenia systemu i modelowanie matematyczne), który otrzymał ponad 2,9 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Podczas gdy reakcje zapalne są ważną reakcją obronną, jakiej używa organizm przed szkodliwymi bodźcami, takimi jak infekcje czy uszkodzenia tkanki, w wielu przypadkach nadmierne zapalenie może być szkodliwe dla organizmu. Na przykład osoby cierpiące na reumatoidalne zapalenie stawów muszą zmagać się z opuchlizną i bolesnością stawów. Niemniej powody takiego stanu rzeczy nie zostały jeszcze dobrze poznane.

  Zespół naukowy z Imperial College w Londynie (ICL), Wlk. Brytania, wyjaśnia, że komórki układu immunologicznego zwane makrofagami mogą stymulować lub tłumić wysyłanie sygnałów chemicznych, które zmieniają zachowanie innych komórek. Prezentując wyniki swoich badań naukowcy wykazali, że białko zwane IRF5 działa jak molekularny wyłącznik, który kontroluje czy makrofagi promują czy hamują zapalenie.

  To odkrycie sugeruje, że blokowanie wytwarzania białka IRF5 w makrofagach może być skutecznym sposobem leczenia szerokiego zakresu chorób autoimmunizacyjnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit, toczeń czy stwardnienie rozsiane. Naukowcy wyjaśniają, że zwiększanie stężenia białka IRF5 może pomóc w leczeniu osób, których układ immunologiczny jest niewydolny.

  Starszy naukowiec, dr Irina Udalova z Instytutu Reumatologii im. Kennedy'ego przy Imperial College powiedziała: "Choroby mogą oddziaływać na to, które geny włączają i wyłączają konkretne typy komórek. Zrozumienie sposobu, w jaki to przełączanie jest regulowane ma kluczowe znaczenie dla opracowania strategii ukierunkowanych na stłumienie niepożądanych reakcji komórek."

  Zdaniem dr Udalovej "nasze wyniki pokazują, że białko IRF5 jest głównym wyłącznikiem w kluczowym zestawie komórek układu immunologicznego, który określa profil genów do włączenia w tych komórkach". Opisuje to odkrycie jako "naprawdę ekscytujące, ponieważ oznacza, że możemy opracować molekuły zakłócające funkcję białka IRF5, co potencjalnie przełoży się na nowe metody leczenia przeciwzapalnego w wielu chorobach".

  Naukowcy z ICL opracowali wcześniej metody leczenia anty-TNF (czynnik martwicy nowotworu), klasę leków, która znajduje powszechne zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Celem leków jest TNF, ważna chemiczna substancja sygnalizacyjna uwalniana przez komórki układu immunologicznego w celu stymulowania reakcji zapalnych. Jednakże około 30% pacjentów nie reaguje na leki anty-TNF, a zatem istnieje poważna potrzeba opracowania terapii o szerszym spektrum skuteczności.

  W toku badań asocjacyjnych genów powiązano zmiany w genie kodującym białko IRF5 z podwyższonym ryzykiem zapadnięcia na choroby autoimmunizacyjne. Natomiast dr Udalova badała również rolę, jaką odgrywa to białko w kontrolowaniu zapalenia. Wykorzystała zmodyfikowane wirusy do wprowadzenia dodatkowych kopii genu IRF5 do ludzkich makrofagów wyhodowanych w laboratorium, przez co komórki wytwarzały więcej białka IRF5.

  Ten zabieg w przypadku makrofagów o charakterystyce przeciwzapalnej powodował przełączenie ich na promowanie zapalenia. Zablokowanie białka IRF5 w makrofagach prozapalnych za pomocą syntetycznych molekuł zredukowało wytwarzanie przez komórki sygnałów promujących zapalenie. Przeprowadziła również badania myszy zmodyfikowanych genetycznie, niezdolnych do wytwarzania białka IRF5. Zaobserwowano u nich wytwarzanie sygnałów chemicznych stymulujących zapalenie na niższym poziomie.

  Dr Udalova doszła do wniosku, że funkcjonowanie białka IRF5 wydaje się polegać na włączaniu genów stymulujących reakcje zapalne i tłumieniu genów, które je hamują. To może się odbywać na zasadzie bezpośredniej interakcji z kwasem dezoksyrybonukleinowym (DNA) lub oddziaływania z innymi białkami, które kontrolują włączanie poszczególnych genów. Jej zespół pracuje obecnie nad tym, w jaki sposób białko IRF5 funkcjonuje na poziomie molekularnym i z jakimi innymi białkami wchodzi w interakcje, po to aby wynaleźć sposób zablokowania jego działania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Abatacept – lek biologiczny o działaniu immunosupresyjnym, rekombinowane rozpuszczalne białko fuzyjne składające się z zewnątrzkomórkowego fragmentu antygenu 4 związanego z ludzkim limfocytem T (CTLA-4) połączonego ze zmodyfikowanym fragmentem Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG1. Abatacept blokuje cząstki CD80 i CD86 (związanie receptorów CD80/86) na powierzchni komórek prezentujących antygen. Działając w ten sposób moduluje kostymulujący wpływ białka CD28 na limfocyty T, w efekcie proces chorobowy zostaje spowolniony. Preparat jest zarejestrowany w USA i Unii Europejskiej w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenie stawów. W przeprowadzonych badaniach klinicznych stwierdzano skuteczność abataceptu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, u których nie uzyskano poprawy po terapii lekami blokującymi TNF-α. Obecnie trwają badania badające skuteczność abataceptu w łuszczycowym zapaleniu stawów i toczniu układowym. Abatacept został wynaleziony w laboratoriach firmy Bristol-Myers Squibb, nazwa handlowa preparatu zawierającego lek to Orencia.

  Leflunomid (łac. Leflunomidum, ang. Leflunomide) – prolek, lek immunosupresyjny, wykazujący właściwości antyproliferacyjne względem limfocytów T i przeciwzapalne, stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, w celu spowolnienia postępu choroby; należy do grupy wolno działających leków przeciwreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby (ang. DMARD – disease modifying antirheumatic drugs).

  Leflunomid (łac. Leflunomidum, ang. Leflunomide) – prolek, lek immunosupresyjny, wykazujący właściwości antyproliferacyjne względem limfocytów T i przeciwzapalne, stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, w celu spowolnienia postępu choroby; należy do grupy wolno działających leków przeciwreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby (ang. DMARD – disease modifying antirheumatic drugs).

  Etanercept – rekombinowane białko receptorowe p75 Fc powiązane z częścią Fc ludzkiej IgG1, które wiąże się z czynnikiem martwicy nowotworów α (TNF-α) przeciwdziałając jego efektom. Jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym m.in. w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Etanercept – rekombinowane białko receptorowe p75 Fc powiązane z częścią Fc ludzkiej IgG1, które wiąże się z czynnikiem martwicy nowotworów α (TNF-α) przeciwdziałając jego efektom. Jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym m.in. w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.

  TGN 1412 - preparat niemieckiej firmy TeGenero AG z Würzburga, który na zlecenie tej firmy badała firma Parexel w Nortwick Park Hospital w północno-zachodnim Londynie jako potencjalny lek przeciwzapalny mający być stosowany w takich chorobach jak: białaczka, reumatoidalne zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane.

  Łuszczycowe zapalenie stawów (ang. psoriatic arthritis) – zapalne schorzenie stawów, występujące w przebiegu łuszczycy. Należy do spondyloartropatii seronegatywnych. Choroba często rozpoczyna się w obrębie stawów międzypaliczkowych i często dotyczy tylko jednej strony, co odróżnia ją od reumatoidalnego zapalenia stawów. W przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów we krwi nie pojawia się czynnik reumatoidalny.

  Dodano: 31.01.2011. 17:17  


  Najnowsze